Hur bankdelning kan rädda Grekland

Den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder kan förhindras genom bankdelning, eurons upplösning, nationalbankskrediter och en visionär utvecklingssatsning. Den nuvarande hyperinflationspolitiken visar den politiska elitens totala inkompetens och ansvarslöshet. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under. De vägrar inse att Grekland inte kan, vill eller borde ta det jättelika lånet på 130 miljarder euro för att betala skulder till bankerna. Detta lån kommer till 95 procent att gå raka vägen till banker, antingen som kapitalisering av de grekiska banker som tvingats skriva ned de grekiska statsobligationerna eller som betalningar av skulder till Europeiska centralbanken och franska, italienska och tyska banker. Knappt något skall gå till upprätthållande av nödvändig välfärd och tillväxtskapande utvecklingsprojekt. Detta "bistånd" är alltså inte till för grekerna utan för det internationella banksystemet.

Grekerna måste helt enkelt få säga nej till lånepaketet, även om det omedelbart kommer att leda till en grekisk bankkris. Grekerna måste då, liksom alla andra länder, med hjälp av en bankdelning, sluta garantera bankernas hela korthus. Staten skall bara garantera de små delar av bankerna som behövs för att samhället skall fungera, d.v.s. betalningssystem, bankomater, privatkonton, handelsfinansiering och lån till icke-finansiella företag. Bostadslånen och vräkningarna måste frysas tills vidare. På så sätt kan den reala ekonomin fortsätta fungera mitt i kraschen och folk kan bo kvar i sina hem.

Resten av banksystemet (den spekulativa delen, d.v.s. värdepappershandeln) måste saneras genom konkurser, så att aldrig någonsin dess skulder förs över på medborgarna. Grekland måste få återta kontrollen över sin egen kredit eftersom man delvis kommer att bli utfrusen från finansmarknaden. Därför behöver man lämna euron och använda nationalbanken för att via sanerade banker ge kredit till företag och kommuner. Grekland kan sluta handelsavtal med grannländer och andra vänligt sinnade länder. Ryssland och Kina har redan erbjudit Grekland riktiga jobbskapande projekt och det borde Sverige och EU också göra. Grekland kan börja delta i planeringen för ett nytt perspektiv för utveckling av hela den kringliggande regionen, inklusive Mellanöstern, Balkan och Nordafrika, som en del av en helt ny internationell ekonomisk politik.

Grekland kan bli först med att säga nej till EU:s åtstramningspolitik. Men det vore ännu bättre om fler länder gjorde det samtidigt. Tolv franska ekonomer har visat att ett gemensamt utträde av alla eurozonens länder skulle kunna ske ganska smärtfritt för den reala ekonomin och befolkningarna. Saneringen av finanssystemet kommer man inte undan. Grekland skulle då inte ensamt få skulden för kraschen och inte utpressas på samma sätt. Varje EU-land kan hålla igång och sanera sitt finanssystem med bankdelning och även Sverige borde omedelbart se om sitt hus. Hela Riksdagen borde stödja två miljöpartisters motion om att utreda bankdelning och snabbt införa det. Med den krisartade situationen i Europas finansvärld kan svenska folkets "implicita garanti" till de jättelika fyra storbankerna snabbt försätta även Sverige i ett krisläge liknande Irlands, där statens garanti ledde till att man tog på sig ett helt års BNP av bankernas spekulationsskulder.