HQ Bank visar behovet av Glass-Steagall i Sverige

Spekulationsförlusterna i HQ Bank slår nu mot bankens lånekunder, som tvingas betala tillbaka lån före veckohelgen. Det är oacceptabelt att vanliga bankkunder skall hamna i svårigheter för att banker är tillåtna att spekulera i riskfull tradingverksamhet. Enligt Dagens Nyheter idag har HQ Bank igår givit sina kunder chockbeskedet, att före veckohelgen betala tillbaka en viss del av sina lån.

Bakgrunden är att HQ Bank under våren gjort mycket stora spekulationsmissar, Banken har förlorat så mycket kapital att man är tvingad att snabbt sälja av sin fondverksamhet till huvudägaren Investment AB Öresund för 850 miljoner kr. En nyemission på en miljard kronor planeras för att återkapitalisera HQ Bank. Detta är mycket stora summor för ett företag med eget kapital på 1,2 miljarder kr.

Med en Glass-Steagall-lag, som före avregleringarna hade sin motsvarighet i Sverige, skulle HQ Bank kunna delas upp i en "allmännyttig" affärsbank och ett finansbolag för kapitalförvaltning och kasinoverksamhet. Då skulle finansbolaget kunna göra förluster och eventuellt gå i konkurs, utan att det äventyrade kundernas insättningar i HQ Bank och inte heller tvinga lånekunderna att brådstörtat tvingas betala igen sina banklån. Om staten skulle tvingas gripa in för att hålla igång banken skulle statens kostnader vara begränsade. När kapitalförvaltning skiljs ut från banken, kommer banken vara mindre intresserad att låna ut till kunder för finansbolagens exotiska och riskabla produkter. De värsta förlusterna i finansbolagen måste dessutom begränsas genom förbud av derivat och koppling av all kreditgivning till den reala ekonomin.

Utan Glass-Steagall-lagen tillåts kasinoverksamheten att slå sönder banker, som samhället behöver och staten är tvingad garantera. De statliga stödlånen till bankerna kan gå rakt in i kasinoverksamheten, som då kan satsa ännu högre för att försöka vinna tillbaka förlusterna. Vanliga företags och andra låntagares verksamheter äventyras, när bankerna efter kasinoförluster tvingas dra in lånen, vilket slår direkt mot produktiva företag och tvingar människor att sälja sina bostäder. Det var så den stora samhällsskadan uppstod i 1990-talets svenska finanskris när 60.000 företag drevs i konkurs och 300.000 industriarbetare avskedades, något Sverige fortfarande inte har hämtat sig från.

I ett nötskal visar problemen med HQ Bank, hur skadligt det är att försöka vända den globala finansiella krisen med den nuvarande statliga bankräddningspolitiken. Ju mer pengar som trycks av staten för att rädda bankerna, dvs. ju mer skulder skattebetalarna tar på sig, ju mer spekulation har vi fått. Enda möjligheten att hålla igång ett fungerande bank- och betalningssystem, är att skilja bort kasinoverksamheten från bankerna med en Glass-Steagall-lag. Då kan den reala ekonomin och människorna överleva även när spekulationspyramiden brakar samman.

Med ett eurosystem som kan spricka inom veckor, är det absolut nödvändigt att ställa in valdebatten, som den nu förs, och att alla politiker omedelbart tar itu med det katastrofala finansiella sammanbrott som hotar oss långt före valet. Bara den som tar tag i denna verklighet förtjänar att bli vald.

Just nu är det bara genom att stöda LaRoucherörelsen i Sverige - EAP som du kan påverka denna situation. Hjälp till att sprida kampanjtidningen för att förklara och införa Glass-Steagall-lagen!

Kampanjtidningen finns på hemsidan eller kan beställas från 08-983010, larouche@nysol.se eller EAP, Box 6057, 129 06 Hägersten, PG 341554-3