Helga Zepp-LaRouches nyårstal: Rädda världsfreden

Inför det nya året vände sig Helga Zepp-LaRouche till sina tyska medborgare i ett åtta minuter långt tal. Hon betonade hur extremt spänt världsläget är pga. att två block i världspolitiken arbetar med komplett motsatta strategier. Det ena blocket är de eurasiska ländernas utveckling av realekonomi och teknologiskt framåtskridande, dvs Kina, Indien Sydostasien och Ryssland. Till den sidan är Ukraina på väg att ansluta sig. Mot detta block står de transatlantiska länderna som alla är på väg att bryta samman p g a monetarism och en felaktig miljöpolitik.

Risken för ett världskrig har sina rötter i de transatlantiska ländernas strävan att härska över ett världsimperium, sa Zepp-LaRouche. Det första världskriget utlöstes inte av skottet i Sarajevo 1914, utan började faktiskt med att Tysklands kansler Bismarck avsattes 1890. Därpå följde olika geopolitiska manövrer som ledde till att schackbrädan var uppställd för krig. Risken för världskrig idag kommer inte från Kinas ekonomiska tillväxt, utan från den transatlantiska politiken för en utvidgning av EU och NATO österut. Med dessa geopolitiska schackdrag blir Ryssland och Kina omringade och försätts i en situation där deras möjligheter till motangrepp neutraliseras.

Det stora risken idag är att ett kärnvapenkrig utlöses, vilket med största sannolikhet skulle leda till att mänskligheten utplånas. Men våra politiker vägrar att diskutera detta, sa Zepp-LaRouche. Tyvärr förstår inte heller befolkningen denna fara och hur nödvändigt det är att bekämpa den.

Det som nu sker är inte resultaten av en "inkompetent politik", utan är resultatet en medveten politik från delar av den transatlanditska världen. Den angloamerikanska oligarkin, med talespersoner som Storbritanniens prins Philip, arbetar för att drastiskt minska världsbefolkningen.

Det har aldrig tidigare i historien existerat en större risk för att mänskligheten skulle kunna utplånas, sa Zepp-LaRouche. Därför är vår viktigaste uppgift under 2014 att avvärja krigsfaran. För att lyckas med det, måste vi förändra vår ekonomiska politik. Påve Franciskus har helt riktigt sagt att dagens ekonomiska politik dödar. Vi måste avskaffa kasinoekonomin och införa en bankdelningslag och ett kreditsystem i Franklin Roosevelts anda.

När det gäller Tyskland, måste vi utvärdera landets geostrategiska situation i Bismarcks anda. Vi behöver goda relationer med Ryssland och Kina. Det ligger helt enkelt i Tysklands intresse att tillsammans med Ukraina, Ryssland och Kina samarbeta om den Nya sidenvägen och att genomdriva en ny paradigm som bryter helt med ideologin för globalisering och världsimperium.

Om någon skulle tvivla på att vi har att göra med ett världsimperium eller en avsikt att bygga ett sådant, borde dessa tänka igenom konsekvenserna av att NSA och dess brittiska motsvarighet spionerar på alla samtal och kommunikationer, manipulerar datorer och mycket mer i denna riktning, som alldeles säkert inte bara tjänar terroristbekämpningen. Vi måste bryta med imperiepolitiken. Vi måste skapa en allians av suveräna nationalstater som arbetar tillsammans för mänsklighetens gemensamma målsättningar.

Detta är vad jag önskar er för det kommande året, "att världsfreden räddas och att den ekonomiska krisen blir löst genom ett internationellt samarbete för att bygga den världsvida landsbron."

Helga Zepp-LaRouches nyårstal finns som video på http://bueso.de/node/6940

På engelska finns "Is Europe Sleepwalking Its Way To World War, as in 1914?" på http://larouchepac.com/node/29444 som också finns på danska på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1254