Helga Zepp-LaRouche talade i Stockholm om världspolitikens nya allianser

Nu på Schillerinstitutets internationella hemsida Helga Zepp-LaRouches tal i utskrift med hennes powerpointbilder inkluderade: http://schillerinstitute.org/highlite/2017/0111-stockholm/hzl-eir.html samt videon av talet.

"Donald Trump och det nya Internationella Paradigmet" var rubriken på det unika seminariet i Stockholm den 11 där Helga Zepp-LaRouche var huvudtalare på inbjudan av Schillerinstitutet och tidskriften EIR. Bland åhörarna i den fullpackade salen fanns 7 ambassadörer, 10 andra höga utländska diplomater och många medlemmar i svenska vänskapsföreningar för Ryssland, Ukraina, Syrien, Jemen, m.fl. och andra politiskt aktiva.

Zepp-LaRouche gick igenom den nya paradigm av samarbetsanda mellan nationer som växer fram samtidigt med "den omfattande reaktionen mot globaliseringssystemet vilket man kan se i olika former i olika delar av världen". I USA och Europa ser man denna reaktion i Brexitomröstningen, valet av Donald Trump och segern för Nej-rösterna i den italienska folkomröstningen om att ge mer makt till EU. Hon välkomnade att man äntligen kan bli av med geopolitiken, som hon beskrev som "en liten, elak tvåårig pojke som ännu inte fått någon bildning och inte vet bättre än att sparka sin bror på knäet. Det är vad man kan säga om geopolitikens nivå."

Men det nya ekonomiska system som representeras av Kinas intiativ "Ett Bälte, En Väg", sa hon, "har redan dragit in 4,4 miljarder människor; ifråga om köpkraft i dagens dollarvärde, är det redan mer än tolv gånger större än Marshallplanen var efter Andra världskriget, och är öppet för varje land att gå med i." Om tyskarna är oroade av flyktingkrisen, "som var en fullständig destabilisering av landet, varför samarbetar inte Tyskland med Ryssland, Kina, Indien, Iran, i återuppbyggnaden av Mellanöstern?"

Hon fortsatte med att ge ett exempel på hur alla nationer borde kunna arbeta tillsammans, i rymden med utforskning och rymdforskning, efterom "mänskligheten inte är en art bunden till Jorden". Det innebär att man genomför det Schillerinstitutet började arbeta för 1984, att "kämpa för mänsklighetens gemensamma mål ... Och områden där man kan arbeta tillsammans är ett kraschprogram för fusionskraft, rymden och banbrytande grundforskning."

Helga Zepp-LaRouches tal fick åhörarna att börja tala om den grundläggande vetenskapteoretiska betydelsen av den Nya Sidenvägen i perspektivet av mänsklighetens utveckling i hela universum. Det uppskattade mycket av några diplomater som själva under diskussionen tog upp de kulturella aspekterna på Nya sidenvägsprojektet.

Efter hennes tal gav ordföranden för Schillerinstitutet i Sverige, Hussein Askary, en kort översikt över utveckingsmmöjligheterna för Sydvästasien och Afrika.

Se videon av Helga Zepp-LaRouches tal (på engelska) här: https://www.youtube.com/watch?v=cdl0Hxg_Ubc
och/eller läs hela utskriften av talet (på engelska) här: http://schillerinstitute.org/highlite/2017/0111-stockholm/hzl-eir.html

Se videon med Hussein Askarys tal "Sydvästasien, Afrika och det Nya Paradigmet: http://www.larouche.se/artikel/hussein-askarys-presentation-pa-schillerinstitutets-seminarium-video-in-english