Helga Zepp-LaRouche: EU:s geopolitiska konfrontationspolitik riskerar världskrig med kärnvapen

Detta uttalande och informationspaket om Ukraina finns på engelska här

Tryck ut detta uttalande som flygblad här

Den politik som Väst, dvs. USA och EU, bedriver utifrån geopolitiska intressen i Ukraina har skapat ett nazimonster, vars konsekvenser kan göra slut på oss alla. Som en följd av två årtiondens utländsk inblandning i Ukraina är landet nu inte bara hotat av inbördeskrig och delning, utan också av att dras in i en konfrontation med Ryssland där kärnvapen kan komma att användas.

Vadå? Men det är ju inte vad vi hör varje dag på TV-nyheterna? Är det inte fredsälskande demonstranter, som söker sig till det fria Europa för att komma undan från hotet av en Putindiktatur?

Låt oss föreställa oss att det i Berlin skulle ske något motsvarande till det som utspelar sig i Ukraina. Området kring Riksdagshusbyggnaden och Kanslerkansliet är barrikaderat och belägrat av anhängare till organisationer som använder hakkorset som partisymbol och skriker nazistiska slagord. Några byggnader i närheten är ockuperade av det nynazistiska NPD, där maskerade och tungt beväpnade legosoldater från krigen i Irak och Syrien, på Al Qaidas sida, kastar molotov-cocktails och ockuperar justitieministeriet. I resten av Tyskland är 2200 utlandsfinansierade ideella organisationer (NGO) i färd med att hetsa sina betalda aktivister att ockupera borgmästarkontor och kommunalhus och kräver att förbundskansler Merkel avsätts. Den regelriktigt valda Merkelregeringen försöker röja dessa platser med polis och blir därefter utskällda av alla länder i Asien och Afrika för att ignorera medborgarnas längtan efter frihet.

Det här skildrade spegelvända scenariot är precis vad som händer nu i Ukraina. Det är ingen tvekan om att EU, Konrad Adenauerstiftelsen och EU-parlamentets utrikespolitiker Elmar Brok känner till det, eftersom många av deras representanter i veckor varit i nära kontakt med demonstranterna. Emellertid har en rad tidningar, som Time Magazine och den engelska Guardian, för att bara nämna några, pekat på den ukrainska oppositionens fascistiska karaktär. Stephen Cohen, som är professor i Rysslandstudier vid universiteten i New York och Prineton, har träffande formulerat det i en intervju med Amy Goodman från Democracy Now [1]:
- Det handlar om en statskupp gjord av högerextrema nazister mot en demokratiskt vald regering, sa han.
- Vem har utlöst denna kris? Det var Europeiska Unionen ... EU har i praktiken givit Ukraina ett ultimatum: Skriv på EU-avtalet annars...
- Nå vad var det för avtal? frågade han. Det skulle ha blivit en ekonomisk katastrof för Ukraina ... Vad erbjöd EU? Samma åtstramningspolitik som ruinerar Europa och inget mer - 600 miljoner när landet behövde miljarder och miljarder.
- Och dessutom. När man läser dokumenten med EU:s erbjudande till Ukraina, finner man ett långt avsnitt om militärt samarbete. I praktiken skulle Ukraina, om man skrivit på, blivit tvungen att följa Natos militära politik. Vad skulle det betyda? Det skulle betyda att man drar en ny Kallakrigsfront, som förr gick igenom Berlin, rakt igenom hjärtat på den slaviska civilisationen, vid Rysslands gränser, sa Cohen.

Inringningen av Ryssland

Låt oss titta närmare på de "frihets- och europaälskande" demonstranterna.

Svobodaorganisationen, vars ledare Oleg Tiahnybok inte enbart senator John McCain låter sig fotograferas med, har överallt hissat den rödsvarta flaggan för OUN (Organisationen för Ukrainska Nationalister) och dess militära flygel UPA (Ukrainas upprorsarmé), vars grundare Stephan Bandera var en ledande nazikollaboratör under Andra världskriget och hade förberett invasionen med sin underjordiska rörelse. OUN/UPA [2] var under 1943-44 ansvariga för massakrer på upp till 100.000 polacker och blev enligt den brittiska underrättelsetjänsten MI6:s officiella historia övertagna av MI6, för att under 1950-talet styras av Gehlen-organisationen, efter att Reinhard Gehlen blivit chef för [den västtyska underrättelsetjänsten] BND.

Ukrainska källor rapporterar om ytterligare en radikal gruppering, vars namn på ukrainska är Spilna Sprava ("Gemensamma Saken"), som använder förkortningen "SS" och betraktar sig som stormtrupper. Antisemitiska, ryssofobiska och rasistiska paroller dominerar scenen, och det har redan förekommit attacker på andra grupper. Det finns också rapporter om att demonstranterna infiltrerats av mer än 300 ukrainska "Afghantsis", krigsveteraner som kämpat i Syrien på Al Qaida-grupperingarnas sida mot Assadregeringen, och därför har extrem stridsvana.

I Ukraina är otvivelaktigt en fascistisk statskupp igång.

Men som president Putins rådgivare Sergej Glazjev just understrukit, har dessa nazister inte bara kommit ur skogen: I 20 år har Ukraina varit en måltavla för samma politik för regimförändringar från det angloamerikanska imperiet, för vilket EU blivit en regional underavdelning, - vilken har riktats mot Irak, Iran, Libyen, Syrien med slutmålet Ryssland och Kina. Under dessa två årtionden har olika USA-kretsar, Nato, George Soros, såväl som åtskilliga stiftelser och hjärntruster uppskattningsvis investerat mellan 30 och 40 miljarder dollar för att bygga upp provästliga, antiryska nätverk och 2200 (!) ideella organisationer (NGO), som bara har ett ändamål, och det är att bryta loss Ukraina från varje form av associering till Ryssland, och slutligen införliva landet i militäralliansen Nato och fullborda inringningen av Ryssland.

Dessa nätverk var också ansvariga för den "Orangea revolutionen" 2004. I Georgien kallades samma undermineringsprocess för "Rosenrevolutionen", i arabvärlden för "Den arabiska våren". I Ryssland kallades den för "Den vita revolutionen" eller "Ryska våren", men där misslyckades den. Enligt samma modus operandi sätts en mobb i Thailand in mot den lagligt valda regeringen. När våldsamheterna i Kiev utbröt i november påpekade president Putin att användningen av dessa nätverk var planerat för presidentvalet år 2015, men vid avbrottet av EU-förhandlingarna vid EU-toppmötet i Vilnius så aktiverades de i förtid.

Man måste ta med USA:s, Natos och EU:s hela strategi mot Ryssland och Kina i bilden. Natos de facto offensiva försvar, som bl.a. tagit sig i uttryck i utplaceringen av Patriotrobotar i Turkiet (som tyska parlamentet just godkänt). Dessutom fortsätter utstationeringen av Natos robotförsvar i Östeuropa direkt vid ryska gränsen och Air-Sea-Battle-doktrinen mot Kina, vilka båda har som mål att eliminera dessa länders förmåga att svara på ett kärnvapenanfall. Både Ryssland och Kina har gjort det otvetydigt klart att de inte tänker kapitulera inför detta hot, utan kommer att svara med effektiva motåtgärder - genom att sätta in sina kärnvapen.

EU:s skenhelighet

Den skandalösa skenheligheten hos EU, Konrad Adenauerstiftelsen och sådana demokratiska missfoster som Elmar Brok, har haft som sin avsikt att bedriva en långsiktig inringningsstrategi mot Ryssland och Kina sedan murens fall 1989. Och att denna strategi slutligen också skall leda till regimförändring i båda länderna eller kapitulation inför globaliseringsimperiet, inberäknat en möjlig kärnvapenkonfrontation om Ukraina, fantiserar den brittiska tidskriften Economist om redan i en artikel från den 15 mars 2007. I denna "futuristiska" essä förutspår detta husorgan för Londons City en kärnvapenkonfrontation om Ukraina, som EU driver in Obamaadministrationen i. "Den ukrainska krisen", skrev Economist som om det var från år 2057, "blev en triumf för EU, vilket ledde till beslutet att satsa på ytterligare en stor runda av [EU-]utvidgning."

EU har med sin politik mot Ukraina helt avslöjat sig själv. Vi har inte glömt  att den grekiska och spanska polisen med uppmuntran från Trojkan inte gick mindre hårt åt de demonstranter som protesterade mot den brutala sparpolitiken till förmån för bankerna. Och för EU handlar det i Ukraina självklart inte om människornas välfärd, vars ekonomiska elände är stort inte minst som följd av 1990-talets chockterapi. Annars skulle de helt enkelt kunna ha accepterat Putins erbjudande om ett tresidigt toppmöte mellan EU, Ukraina och Ryssland. Det faktum att EU avvisade ett sådant toppmöte, avslöjar den verkliga avsikten: Geopolitisk konfrontation!

Den ryske utrikesministern Lavrov ställde på den stora säkerhetskonferensen i München den uppenbara frågan, vad anstiftan till oroligheter hade med demokrati att göra. "Varför sker det inget fördömande av dem som där ockuperar regeringsbyggnader och angriper polisen, och varför blir sådant även uppmuntrat av EU, där sådana handlingar i era medlemsstater genast skulle ha straffats?"

Om inte EU omedelbart rättar sin skandallösa hållning, och fördömer det nazistiska upproret, upphör med sitt finansiella stöd till dessa NGO-organisationer och accepterar Rysslands förslag om ett trepartsmöte, så blir Tysklands omedelbara utträde ur denna union en överlevnadsfråga av självbevarelsedrift.

På grund av konsekvenserna av EU:s politik var det nödvändigt att författa en Oavhängighetsförklaring för de europeiska nationerna [3] - en mycket allvarligt menad plattform för allas vår överlevnad.

[1] Intervjun med Stephen Cohen finns på: http://www.democracynow.org/2014/1/30/ debate_is_ukraines_opposition_a_democratic
[2] OUN/UPA-historien under och efter Andra världskriget beskrivs i EIR:s Faktablad: Western Powers Back Neo-Nazi Coup In Ukraine http://larouchepac.com/node/29715
[3] Denna text av Helga Zepp-LaRouche finns på engelska här och på danska här

Ytterligare dokumentation på engelska om hur västmakter stöder en nazistkupp i Ukraina

Innehåll:
1. EIR:s faktablad: Western Powers Back Neo-Nazi Coup In Ukraine
2. Länkar till rapporter om den nazistiska rörelsen i Ukraina
3. EU:s president Van Rompuy : "Vi är redo att använda militär styrka"
4. Hela texten på engelska i EIR:s faktablad

1. EIR:s faktablad: Västmakter stöder nynazistisk kupp i Ukraina

Ett team av medarbetare på den amerikanska tidskriften Executive Intelligence Review (EIR) har satt ihop en sensationell dokumentation om bakgrunden till det pågående statskuppsförsöket mot Ukraina, vilket drivs på till varje pris av Västmakterna. Helt nytt är beskrivningen av hur Väst ända sedan Andra världskriget underhållit de nazistiska nätverk som nu dominerar det ukrainska upproret mot den demokratiskt valda regeringen.

Denna aggressiva Västpolitik kan tillsammans med Natos utplacering av antirobotsystemen i Östra Europa, bli en utlösare av ett storkrig med upptrappning till kärnvapen, eftersom den primärt är riktad mot Ryssland. Dokumentationen innehåller en översikt över andra media i Väst som uppmärksammat det nazistiska hotet från protesterna i Ukraina.

EIR:s faktablad på engelska finns som:
PDF-Version

Hela texten i faktabladet finns också i slutet av detta meddelande.

2. Länkar till rapporter om utvecklingen i Ukraina

Lyndon LaRouche, February 2, 2014:

"What you're seeing is, if you look at the recent weeks since the first of January, and you look through the course of the month of January, and now look into the early part of February, as I have warned people, we're expecting something no later than early March, if the actual event occurs - and right now it's very likely, that is, actual thermonuclear warfare between the trans-Atlantic region, on the one side of the war, and the Eurasian region, on the other side.
"That means an extermination war! And what you're seeing now, for example, in the games which are being played by the U.S. and others in Western Europe, they are looking at the almost certainty of a thermonuclear war by about the time of no later than early March - probably earlier, sometime in February."

Breaking Developments on Current Ukrainian Crisis

EIR FACT SHEET: Western Powers Back Neo-Nazi Coup In Ukraine [1]

Lavrov Cites the Need To Avoid the Tragedy of World War in 'Munich Security Conference' Speech [2]

Vitrenko, 28 Other Activists Appeal to UN, EU and USA Not to Back Civil War and Fascist Coup in Ukraine [3]

Glazyev Analyses Ukraine Crisis [4]

The Nation Reveals Ukrainian Right-Wing Nationalist Actions at Euromaidan [5]

Stephen Cohen on Democracy Now: The Bulk of Ukrainian Opposition is Right-Wing Extremism [6]

Putin Warns against Racist, Anti-Semitic Ukraine Opposition [7]

Crucial Background on Ukraine

EIR's Rachel Douglas, After Ukraine's EU Refusal: Eurasian Development vs. Collapse and Chaos [8]

Vitrenko Warned of Neo-Nazi Gangs in 2013 [9]

Links:[1] http://larouchepac.com/node/29715
[2] http://larouchepac.com/node/29698
[3] http://larouchepac.com/node/29642
[4] http://larouchepac.com/node/29688
[5] http://larouchepac.com/node/29620
[6] http://www.democracynow.org/2014/1/30/debate_is_ukraines_opposition_a_de...
[7] http://larouchepac.com/node/29666
[8] http://www.larouchepub.com/other/2013/4048ukr_eu_refusal.html
[9] http://larouchepac.com/node/29676

3. EU:s president Van Rompuy : "Vi är redo att använda militär styrka"

PARIS, Feb. 4, 2014 (Nouvelle Solidarité) - In his keynote opening speech at the Munich Security Conference, EU "President" Herman Van Rompuy, after expressing his full support and sympathy for the Ukrainian demonstrators, underlined that "Some people think Europeans are naïve; that we prefer carrots over sticks. Now, I am not saying that we cannot sometimes play our hand more strongly."

"I know the EU is sometimes looked at as somewhat of a Florence Nightingale - after all we are the world's biggest donor of development- and humanitarian aid. But we do not just send nurses and nutritionists, we also send judges and policemen, soldiers and marines. In fact, we just decided to send in principle around six hundred troops to Bangui. They will work side by side with those of France (...)

This would be the first time ever since their creation in 2007, that a military unit of the EU Battlegroup (EUBG) would be directly deployed under direct command of the Council of the European Union.  Often based on contributions from a coalition of member states, each of the 18 EUBG's of the rapid deployment force consists of a battalion-sized force (1,500 troops) reinforced with combat support elements. Currently, also Ukrainian "black berets" are participating in maneuvers of EU battlegroup Helbroc in charge of the Balkans.

Van Rompuy: "In the long run, helping combat poverty and lawlessness, restore a sense of justice and the rule of law, is the best remedy to the creeping menace of fanaticism and terrorism. That is true everywhere in the world. Nowhere will it be truer than in Syria, the biggest failure of the international community in decades."

"We clearly prefer diplomatic solutions, but our countries are ready to use military force when necessary. When it comes to defense, we know we will need to do more with less. European countries have security responsibilities to fulfill - as President Gauck said yesterday for Germany - and they need the means. I got the 28 Heads of EU countries together last December, to affirm their will to do more together. The NATO Secretary-General joined us and expressed his firm support.

As Helga Zepp-LaRouche warned years ago, the EU and NATO are integrating to become a single Empire. In his invitation to the Dec. 19-20 EU Council, Van Rompuy announced to the heads of state that "Before our first working session, the NATO Secretary General will share some thoughts with us ahead of the thematic debate that we will have on defense policy. I should indeed like us to have a strategic discussion on one of the major current challenges in the field of defense: what should we be doing, as Union and as EU Member States, to retain and develop the capabilities that are critical for our defense and our security, and how can we encourage more cooperation to reach this goal. After the discussion, we will adopt the corresponding part of the conclusions".

Van Rompuy: "Starting this year, Europeans will be launching new joint defense programmes, for cutting-edge drones, satellite communication, cyber defense and air-to-air refueling. It is the start of a process. All these tools: at the service of Europe's interests and security."

4. Hela texten på engelska i EIR:s faktablad

Western Powers Back Neo-Nazi Coup in Ukraine
by an EIR Research Team

Feb. 2, 2014-Western nations, led by the European Union and the Obama Administration, are backing an outright neo-Nazi regime-change coup in Ukraine. If the effort succeeds, the consequences will extend far beyond the borders of Ukraine and neighboring states. For Russia, such a coup would constitute a casus belli, coming as it does in the context of NATO missile defense expansion into Central Europe and the evolution of a U.S.-NATO doctrine of "Prompt Global Strike," which presumes that the United States can launch a pre-emptive first strike against Russia and China and survive the retaliation.

The events in Ukraine constitute a potential trigger for a global war that could rapidly and easily escalate to a thermonuclear war of extinction. At this weekend's Munich Security Conference, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had a heated public exchange with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, in which the latter accused Russia of "bellicose rhetoric" and Lavrov responded by citing the European missile defense program as an attempt to secure a nuclear first-strike capability against Russia.

In his formal remarks at Munich and a week earlier at the World Economic Forum at Davos, Switzerland, Lavrov also assailed Western governments for supporting neo-Nazi terrorist organizations in their zeal to place Ukraine under European Union and Troika control to tighten the NATO noose around Russia.

If anything, Lavrov understated the case.

Nazi Hooligans Take the Lead

Ever since President Viktor Yanukovych announced that Ukraine was withdrawing its plans to sign the European Union's Association Agreement on Nov. 21, 2013, Western-backed organizations made up of remnants of the wartime and immediate postwar Nazi collaborationist Organization of Ukrainian Nationalists (OUN-B) and their successors have launched a campaign of provocations aimed at not only at bringing down the government of Prime Minister Mykola Azarov, but at overthrowing the democratically elected President Yanukovych.

The EU Eastern Partnership was initiated in December 2008 by Carl Bildt and Radek Sikorski, the foreign ministers of Sweden and Poland, in the wake of Georgia's military showdown with Russia in South Ossetia. The Eastern Partnership targeted six countries that were formerly republics within the Soviet Union: three in the Caucasus region (Armenia, Azerbaijan, Georgia) and three in East Central Europe (Belarus, Moldova, Ukraine). They were not to be invited to full EU membership, but drawn into an EU vise through so-called Association Agreements, each one centered on a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA). The prime target of the effort was Ukraine. Under the Association Agreement negotiated with Ukraine, but not signed, the industrial economy of Ukraine would have been dismantled, trade with Russia would have been savaged (with Russia ending its free-trade regime with Ukraine, to prevent its own markets from being flooded via Ukraine), and the European markets' players would have grabbed for Ukraine's agricultural and raw materials exports. The same deadly austerity regime as has been imposed on the Mediterranean states of Europe under the Troika bailout swindle would have been imposed on Ukraine.

Furthermore, the Association Agreement mandated "convergence" on security issues, with integration into European defense systems. Under such an upgraded arrangement, the long-term treaty agreements on the Russian Navy's use of the crucial Crimean Black Sea ports would have been terminated, ultimately giving NATO forward basing on Russia's immediate border.

While Western news accounts promoted the demonstrations in Kiev's Independence Square (Maidan Nezalezhnesti, or Euromaidan as it is now called), as initially peaceful, the fact is that, from the outset, the protests included hardcore avowed neo-Nazis, right-wing "soccer hooligans" and "Afghansy" combat veterans of the wars in Afghanistan, Chechnya, and Georgia. According to Ukrainian parliamentarian Oleh Tsaryov, 350 Ukrainians returned to the country from Syria in January 2014, after fighting with the Syrian rebels, including al-Qaeda-linked groups such as the al-Nusra Front and the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Already, on the weekend of Nov. 30-Dec. 1, 2013, rioters were throwing Molotov cocktails and seized the Kiev Mayor's Office, declaring it a "revolutionary headquarters." Protesters from the opposition Svoboda Party, formerly called the Socialist-Nationalists, march under the red and black flag of Stepan Bandera's Organization of Ukrainian Nationalists (OUN-B), the Nazi collaborators who exterminated Jews and Poles as an adjunct of the Nazi war machine, and in fulfillment of their own radical ideas on ethnic purity, during World War II.

The slogan of the Svoboda Party, "Ukraine for the Ukrainians," was Bandera's battle cry during the OUN-B collaboration with Hitler following the Nazi invasion of the Soviet Union. It was under that slogan that mass executions and ethnic cleansing were carried out by Bandera's fascist fighters. Ukrainian sources have reported that the Svoboda Party was conducting paramilitary training during the Summer of 2013-months before President Yanukovych made his decision to reject the EU Association Agreement.

The neo-Nazi, racist and anti-semitic character of Svoboda did not deter Western diplomats-including U.S. Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Victoria Nuland-from publicly meeting with the party's leader Oleh Tyahnybok, who had been kicked out of the Our Ukraine movement in 2004 for his speeches railing against "Muscovites and Jews"-using offensive, derogatory names for both.

The Bandera fascist revival has been underway in plain sight since the "Orange Revolution" of 2004, when Viktor Yushchenko was installed as President of Ukraine through a foreign-backed street campaign heavily financed by George Soros's International Renaissance Foundation and more than 2,000 other non-governmental organizations from Europe and America, after he had been officially declared the loser in a tight presidential contest with Viktor Yanukovych. On Jan. 22, 2010, one of Yushchenko's last acts as President, after losing his reelection bid to Yanukovych by a wide margin, was to name Stepan Bandera a Hero of Ukraine, which is a high state honor. Yushchenko's second wife, Kateryna Chumachenko, was herself a member of the youth group of the Banderist OUN-B in Chicago, where she was born, according to news accounts. In the 1980s, Chumachenko headed the Washington offices of the Ukrainian Congress Committee of America (in which OUN-B influence was great at that time, according to the Internet Encyclopedia of Ukraine) and the National Captive Nations Committee, before moving over to the State Department Bureau for Human Rights. In January 2011, President Yanukovych announced that Bandera's Hero of Ukraine status had been officially revoked.

The OUN-B: A Bit of History

The Bandera OUN-B legacy is critical to understanding the nature of the armed insurrection now unfolding in Ukraine. The Organization of Ukrainian Nationalists was founded in 1929, and within four years, Bandera was its head. In 1934, Bandera and other OUN leaders were arrested for the assassination of Bronislaw Pieracki, the Polish Minister of Internal Affairs. Bandera was freed from jail in 1938 and immediately entered into negotiations with the German Occupation Headquarters, receiving funds and arranging Abwehr training for 800 of his paramilitary commandos. By the time of the Nazi invasion of the Soviet Union in 1941, Bandera's forces consisted of at least 7,000 fighters, organized into "mobile groups" that coordinated with German forces. Bandera received 2.5 million German marks to conduct subversive operations inside the Soviet Union. After he declared an independent Ukrainian state under his direction in 1941, Bandera was arrested and sent to Berlin. But he maintained his Nazi ties and funding, and his "mobile groups" were supplied and given air cover by the Germans throughout the war.

In 1943, Bandera's OUN-B carried out a mass extermination campaign of Poles and Jews, killing an estimated 70,000 civilians during the summer of that year alone. Although Bandera was still running the OUN-B operations out of Berlin, the ethnic cleansing program was run by Mykola Lebed, the chief of the Sluzhba Bespeki, OUN-B's secret police organization. In May 1941, at an OUN plenary in Krakow, the organization issued a document, "Struggle and Action of OUN During the War," which stated, in part, "Moskali, Poles, Jews are hostile to us and must be exterminated in this struggle." ("Moskal" is derogatory Ukrainian slang for "Muscovites," or Russians.)

With the defeat of the Nazis and the end of the war on the European front, Bandera and many leaders of the OUN-B wound up in displaced person camps in Germany and Central Europe. According to Stephen Dorrill in his authoritative history of MI6, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service, Bandera was recruited to work for MI6 in April 1948. The link to the British was arranged by Gerhard von Mende, a former top Nazi who had headed the Caucasus Division of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (Ostministerium). Von Mende recruited Muslims from the Caucasus and Central Asia to fight with the Nazis during the invasion of the Soviet Union. At the close of World War II, he worked for the British through a front company, Research Service on Eastern Europe, which was a recruiting agency for principally Muslim insurgents operating inside the Soviet Union. Von Mende was instrumental in establishing a major hub of Muslim Brotherhood operations in Munich and Geneva.

Through von Mende, MI6 trained agents from the OUN-B and dropped them inside the Soviet Union to carry out sabotage and assassination operations between 1949 and 1950. A 1954 MI6 report praised Bandera as "a professional underground worker with a terrorist background and ruthless notions about the rules of the game."

In March 1956, Bandera went to work for the German equivalent of the CIA, the BND, then headed by Gen. Reinhardt Gehlen, the head of German military intelligence on the Eastern Front during World War II. Again, von Mende was one of his sponsors and protectors. In 1959, Bandera was assassinated by the KGB in West Germany.

Bandera's top OUN-B killer, Mykola Lebed, the on-site commander of the group's secret police, fared even better at the close of World War II. Lebed was recruited by the U.S. Army's Counterintelligence Corps (CIC) in December 1946, and by 1948, was on the CIA payroll. Lebed recruited those OUN-B agents who did not go with Bandera and MI6, and participated in a number of sabotage programs behind the Iron Curtain, including "Operation Cartel" and "Operation Aerodynamics." Lebed was brought to New York City, where he established a CIA front company, Prolog Research Corporation, under the control of Frank Wisner, who was the head of the CIA s Directorate of Plans during the 1950s. Prolog operated well into the 1990s, getting a big boost when Zbigniew Brzezinski was President Jimmy Carter's National Security Advisor.

In 1985, the U.S. Department of Justice launched an investigation into Lebed's role in the wartime genocide in Poland and Western Ukraine, but the CIA blocked the probe and it was eventually dropped. Nevertheless, in 2010, after the release of thousands of pages of wartime records, the National Archives published a documentary report, Hitler's Shadow: Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War, by Richard Breitman and Norman Goda, which included a detailed account of Bandera's and Lebed's wartime Nazi collusion and involvement in mass executions of Jews and Poles.

It is this Bandera-Lebed legacy, and the networks spawned in the postwar period, which are at the center of the current events in Ukraine.
Speaking Out

On Jan. 25, 2014, twenty-nine Ukrainian leaders of political parties, civic and religious organizations, including former presidential candidate and parliamentarian Natalia Vitrenko, sent an open letter to the United Nations Secretary General and leaders of the EU and the United States, decrying the Western support for the neo-Nazi campaign to carry out a bloody coup against a legitimately elected government.

The open letter read, in part: "You should understand that, in supporting the actions of the guerillas in Ukraine ... you yourselves are directly protecting, inciting, and egging on Ukrainian neo-Nazis and neo-fascists.

"None of these oppositionists (Yatsenyuk, Klitschko, and Tyahnybok) hide that they are continuing the ideology and the practices of the OUN-UPA.... Wherever the Euromaidan people go in Ukraine, they disseminate, besides the slogans mentioned above, neo-Nazi, racist symbols.... Also confirming the neo-Nazi nature of the Euromaidan is the constant use of portraits of the bloody executioners of our people, Bandera and Shukhevych-agents of the Abwehr."

The open letter posed the question to Western leaders: "Have the UN, the EU, and the U.S.A. ceased to recognize the Charter and Verdict of the International War Crimes Tribunal at Nuremburg, where the Hitlerite Nazis and their henchmen were convicted? Have human rights ceased to be a value for the countries of the EU and the world community? Is the Ukrainian nationalists' devotion to Hitler and his mass murders of civilians now considered democracy?"

Only in the recent days, with scenes of mass violence by armed protesters finally breaking through the propaganda fog, has the Western media taken up the neo-Nazi character of the ongoing destabilization. Time magazine, on Jan. 28, headlined its coverage from Kiev "Right-Wing Thugs Are Hijacking Ukraine's Liberal Uprising," profiling one group of neo-Nazi hooligans called Spilna Sprava ("Common Cause," but the Ukrainian initials spell "SS"), as being near the center of the protests.

The next day, Jan. 29, the Guardian headlined "In Ukraine, Fascists, Oligarchs and Western Expansion Are at the Heart of the Crisis," with the kicker: "The story we're told about the protests gripping Kiev bears only the sketchiest relationship with reality." Guardian reporter Seumas Milne candidly wrote, "You'd never know from most of the reporting that far-right nationalists and fascists have been at the heart of the protests and attacks on government buildings. One of the three main opposition parties heading the campaign is the hard-right anti-Semitic Svoboda, whose leader Oleh Tyahnybok claims that a 'Moscow-Jewish mafia' controls Ukraine. The party, now running the city of Lviv, led a 15,000-strong torch-lit march earlier this month in memory of the Ukrainian fascist leader Stepan Bandera, whose forces fought with the Nazis in the second world war and took part in massacres of Jews."

Counterpunch also published a Jan. 29 article by Eric Draitser, "Ukraine and the Rebirth of Fascism," which began with the warning: "The violence on the streets of Ukraine is far more than an expression of popular anger against a government. Instead, it is merely the latest example of the rise of the most insidious form of fascism that Europe has seen since the fall of the Third Reich.... In an attempt to pry Ukraine out of the Russian sphere of influence, the U.S.-EU-NATO alliance has, not for the first time, allied itself with fascists."


For more on this package visit larouchepub.com or here at larouchepac.com.