Härdsmälta i finanssystemet! Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system: Världen behöver en ny ekonomisk ordning!