Haiti: Helga Zepp-LaRouche lanserar "Operation Frederick Douglass"

Helga Zepp-LaRouche förberedde följande tal för en konferens i Haiti som skulle ha ägt rum den 18 november. Hon publicerade det innan talet skulle hållas på grund av det akuta läget på Haiti. Helga skulle hållit talet över videolänk -- en inspelning av talet finns tillgänglig på engelska här -- men förhållandena på Haiti gjorde konferensen omöjlig att genomföra den dagen. Talet lästes i stället upp inför 2500 människor på en konferens om Haitis återuppbyggnad, som ägde rum den 26 november i staden Cap Haitien på Haitis nordkust.

För att läsaren ska förstå nämnda förhållanden, som också utlöst Helgas reaktion i talet nedan, ger larouche.se här en kort introduktion i form av ett utdrag ur ICLC:s (International Caucus of Labour Committees, alias LaRoucherörelsens) interna briefing, "Kolera och kaos sprider sig på Haiti", från den 18 november:

De senaste rapporterna från "U.S. Center for Disease Control" varnar, att "konsekvenserna av kolerautbrottet på Haiti är svåra att förutse. Haitis befolkning har inget immunförsvar sedan tidigare mot sjukdomen, och miljön på Haiti främjar fortsatt spridning av sjukdomen. Antalet insjuknade kan stiga avsevärt".

Det officiella dödstalet är 1100, men talet är enligt LaRoucherörelsens källor uppemot 2000, och experter varnar att sjukdomen kan komma att döda 10 000 och orsaka 200 000 infektioner under de kommande 12 månaderna. Dessa kan vara glädjakalkyler med tanke på den bestialiska tid som står för dörren.

...

Förutom jordbävningen och orkanen brottas Haiti inte enbart med koleran.

Al-Jazeera raporterade om kravallerna mellan FN-trupperna, som skyddar NGO:rna, och desperata haitier den 18 november, att "Våra käller säger till oss, att föräldrar springer runt med sina barn och försöker undvika tårgasen". LaRoucherörelsens källor (exempelvis) i staden Cap Haitien i norra Haiti rappporterar vidare att, hela stan är barikaderad, det brinner överallt och ingen kan gå ut.

Här är förlagan till Helgas tal:

Jag skickar mina hälsningar till denna extremt viktiga konferens. Låt oss mobilisera internationellt för att rädda Haitis befolkning och organisera för en fullständig återuppbyggnad av Haiti, så att alla landet kan leva ett anständigt liv. Och låt oss kalla det "Operation Frederick Douglass".

Katastrofen som just nu utspelar sig på Haiti är en reflektion av vad som kommer att hända med resten av planeten om attityden mot detta sköna land inte ändras dramatiskt. När jordbävningen skede, för 10 månader sedan - och ingen avsevärd hjälp har nått fram sedan dess - ser man nu i stället kolera och skottlossning mellan demonstranter och soldater. I februari utlyste Lyndon LaRouche ett nödrop, om att kalla in de amerikanska ingengörstrupperna [Army Corps of Engineers] och sammarbeta med Haitis regering för att kunna flytta de 1,3 miljoner hemlösa människorna [ur farozonen], och han underströk väldigt noga att det måste ske innan regnperioden börjar, med dess faror för översvämningar, jorderosioner och dödliga avloppsvattensincidenter för en och en halv miljon människor. Haiti hade vid den tidpunkten inte ett enda reningsverk, och LaRouche sa, att om vi inte agerar omedelbart, så finns risken för ett nära förestående utbrott av denguefeber, kolera, tyfus eller liknande epidemier.

Och LaRouche uppmande den amerikanska presidenten att agera, som svar på en fråga i sin Webcast den 30 januari sa han, att USA [nu] måste ha samma inställning gentemot Haiti som presidenterna Lincoln och Franklin Roosevelt hade. Att inte en massa olika länder skulle komma in, utan att det är viktigt att respektera Haitis suveränitet och, att USA därför måste sluta ett fördrag med Haiti för återinförandet av fullständig suveränitet till Haiti efter att hjälpen och återuppbyggnden slutförts. LaRouches uppmaning stöddes då av många militärer och sjukvårdspersonal som arbetade på fältet i Haiti. Det avslogs explicit, direkt av president Barack Obama, som drog tillbaka militären och således kan man se väldigt tydligt att han bär det moraliska ansvaret för dagens situation på Haiti.

Den 24 mars gav Bill Clinton, som vid den tidpunkten var USA:s speciella sändebud till Haiti, ett nödrop, att de som satt i lägren måste flyttas [ur farozonen] till högre mark [upp på plattån] och om man inte gjorde det, skulle tiotusentals människoliv vara i fara. Återigen: Amerikanske presidenten gjorde ingenting. Den 25 oktober, efter kolerans uttbrott, gav LaRouche [ytterligare] ett nödrop då han sa att "det är fortfarande inte för sent att rädda hundratusentals liv. Obamaregeringen ska omedelbart skicka tillbaka den amerikanska militären till Haiti och samordna; nödanlägningar för att säkra tillgång på rent vatten, en massförflyttning ur de sjukdomsdrabbade områdena för de 1,5 miljoner människorna och [därmed] få ett slut på en 10 månaders period av undfallenhet." I oktober satt fortfarande 1,3 miljoner i tillfälliga läger, 40 procent hade inte tillgång till rent vattan, 30 procent hade ingen toalett alls och det genomsnittliga antalet Haiter per toalett i [huvudstaden] Port-au-Prince var 273, bara 10% av alla familjer hade tält - och inte ett öre av de 1,15 miljarder dollar som amerikanska regeringen utlovat har betalats ut.

Nu ser vi kolera och kroniska sjukdomar, undernäring, svält och massvis med människor som har obehandlade psykiska trauman. Det nuvarande skräckscenariet på Haiti är [i sig självt] en grav anklagelse riktad mot amerikanska regeringen och internationella samfundet - en katastrof som var synlig under så lång tid och så förutsägbar, som kolerautbrottet.

Att inte agera när man kan är folkmord!

Den hjälp som faktiskt kommit, kanske 1 miljard - max- inte de 10 miljarder som utlovats; jämför det med de 30 biljoner [30 000 miljarder] som stoppats i olika räddningspaket för spekulanter, för högriskspekulation i finansbolag [investmentbanks] och hedgefonder. Om du jämför dessa tal blir det uppenbart att Haitis öde kommer delas med resten av världen om vi inte ändrar inställning.

Situationen på Haiti är inte en naturkatastrof. I oktober 1989 hade San Francisco en liknande jordbävning, i samma storleksordning, nämnligen 7 på richterskalan. Då dog 63 personer, 3000 skadades och 12 000 blev hemlösa. På Haiti var det 300 000 döda och 1,5 miljoner hemlösa.

Det beror halt och hållet på brist på infrastruktur och stadsplanering. Återuppbyggnaden på Haiti måste därför bestå av infrastrukturbyggnad, industrialisering och etablerandet av [moderna] städer och jordbruk.

Detta måste ske i kontexten av konstruerandet av vattenprojekten NAWAPA och PLHINO. Det måste ske i kontexten av konstruerandet av Världslandbron, som ett sätt att komma på fötter efter det nuvarande systemets kollaps. Och vi måste tänka i 25-års cyckler av utveckling, i termerna av en generation av utveckling för Haiti. Och vi måste svära en helig ed att göra det. Vi kommer kalla det "Operation Frederick Douglass" - eftersom det inte finns ett bättre namn för att ge Haiti en bättre framtid.

Haiti deklarerad sin oavhängighet den 1 januari 1804. Det var det första framgångsrika slavupproret i Amerika som följde efter den amerikanska revolutionen och besegrade kolonialmakternas - Spaniens, Englands och Napoleon-Frankrikes - militär. Och sedan dess har Haitis öde och historia varit intimt förknippad med USA:s. Haiti stödde den amerikanska revoltionen och var allierat med Alexander Hamilton. Haiti straffades för detta med blockader och karantäner. Detta ändrades sen när Lincoln blev president på 1860-talet, och först då erkände USA Haiti [och ingick] diplomatiska [förbindelser]. Det var då som Frederick Douglass blev sändebud till Haiti.

I och med Woodrow Wilson förvärrades det igen och Haiti invaderades och ockuperades från och med 1915 under en brutal regim till och med 1934, [då] Franklin Roosevelt fick slut på ockupationen och påbörjade sin "goda grannar" politik. När Roosevelt dog blev situationen värre igen och du kan se att situationen för Haiti varit en direkt spegelbild av vad USA identifierat sig med, var det den amerikanska revolutionen och Konstitutionen, eller den amerikanska statusen som en de facto brittisk koloni med det så kallade särskilda förhållandet till ett Storbritannien som agerar som ett världsimperium.

Betrakta nu de skräckbilder av människor som dör i Port-au-Princes helvete på jorden just nu. Dessa bilder ska hemsöka de som är ansvariga för den här helt onödiga katastrofen. President Obama skulle se de här bilderna, titta på dem noga, och tänka efter - och det borde varje högriskspekulant också göra. Och om president Obama inte kan utveckla nog empati med de som lider för att omedelbart kontakta Haitis regering för att föreslå ett fördrag och därefter skicka in ingenjörstrupperna, om han inte kan utveckla den empatin, då han är den ende som är i en situation där han kan hjälpa, då ska han omedelbart lämna rum för en president som kan göra det.

Låt oss mobilisera för "Operation Frederick Douglass" och låt oss göra det som första steget för vår sak, för vår internationella allians för att rädda och återuppbygga Haiti. Låt mig som avslutning citera från ett tal som Frederick Douglass höll den 2 januari 1893:

"I landets landskap självt finns det mycket som inspirerar folket med manlighet, mod och självrespekt. I dess topografi är det underbart skönt, storslaget och imponerande. Klätt i dess atmosfärs blåa reser hon sig ur det omgivande havet i svåröverträffad prakt.

Det är ett land av slående skönhet, mångfacetterat av berg, dalar, sjöar, floder och ängar innehåller det alla den stora och ihållande rikedomens element. Dess kalkstensgrund och formationer garanterar en evig fruktbarhet, dess tropiska värma och fuktiga öklimat håller dess grönska frisk, grön, och vigorös - året runt. Med en höjd på 3000 meter över havet täcks dess berg likaså av skog med stor variation - och av stort värde. Dess klimat som varierat, likt Kaliforniens, beroende på höjden över havet, passar för alla beskaffenheter och all produktion.

Fördelaktigt klimat och jord kommer med lika fördelaktiga handelsvägar: dess kuster bär märke av otaliga vikar, floder, bukter och hamnar - där varje tänkbar sjöfarkost kan lägga till säkert. Från alla håll befäst med höga berg rika på tropisk grönska från fot till topp med blå vattendrag utsprida här och där, försett med handelns vita vingar från alla länder och hav kan Port-au-Princes bukt mäta sig med den vitt berömda Neapelbukten - den vackraste i världen."

Låt oss nu lova, att detta åter blir Haitis framtid.

Slutnot: Lyndon LaRouches kommentar på rapporten i inledningen från den 18 november var, att "kolera är kolera, man har ett visst hälsotillstånd och sjukdomen är en reflektion av tillståndet. Sjukdomen var en effekt av Obama: Han gjorde det. Det var förutsägbart. Vi vet att han är sinnessjuk. Kriminaliteten ligger hos de som lät honom sitta kvar, när de hade i sin makt att agera annorlunda".