Gör som japanerna – Fly inte, lös problemet!

Den grekiske filosofen Platon berättar för oss i dialogen "Timaios" att det finns två tydliga orsaker till att mänskliga samhällen har gått under: Den ena är naturkatastrofer, den andra är folks dumhet. I samma dialog berättar en egyptisk präst för den unge Solon från Aten hur världen har upplevt stora översvämningar där hela civilisationer försvunnit under havets yta och att krafter av kosmiska proportioner hade format den värld de "unga" grekerna levde i.

Den nästan apokalyptiska jordbävningen i Japan som följdes av en aldrig tidigare skådad tsunami visade oss vilka krafter det handlar om. Men istället för att fly från alla dessa problem, som svenska UD rekommenderade, stannade japanerna och kämpade med livet som insats för att rädda de drabbade människorna och de krisande reaktorerna i Fukushima.

Man kan vara tacksam för att majoriteten japaner inte läste svenska och europeiska massmedier, som bombarderade befolkningen med en total hysteri mot kärnkraften som gränsade till skadeglädje. Tänk om japanerna hade lyssnat på denna propaganda och lämnat kraftverket att brinna, vilken katastrof skulle det ha blivit?

Men till skillnad från Platons tid där människor inte hade kunskapen och redskapen för att hantera stora naturkatastrofer, är det snarare dumheten än naturkatastroferna som kan bli orsaken till vår civilisations utrotning.

Den transatlantiska finansoligarkin som vill överleva den omfattande finansiella och ekonomiska krisen på människors bekostnad, vill med sina massmedier och sin gröna rörelse sprida terror och rädsla för vetenskap och teknik och tvinga folk att acceptera fattigdom, åtstramning och en minskning av världens befolkning. Rädsla och okunnighet är de enda "verktyg" de kan erbjuda folk som vill lösa problemen i världen: problem som matbrist, vattenbrist, elbrist, sjukvårdsbrist osv.

De påstår att vår lilla planet, med sina "begränsade resurser", är det enda vi har. De säger att om vi minskar befolkningen och stoppar ekonomisk utveckling, kan vi överleva. Men till skillnad från vad de gröna inbillar sig, så är vår planet inte ett isolerat akvarium i ett tomrum. Allting som händer med solen, solsystemet, vår galax och andra galaxer påverkar vår jord. Den kosmiska strålningen och solens aktivitet har betytt allt för livet på vår planet på gott och ont. Därför kommer en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan naturkatastrofer och dessa kosmiska faktorer att vara avgörande för vår överlevnad både på jorden och i solsystemet. LaRoucherörelsens vetenskapliga team arbetar intensivt med att mobilisera vetenskapsmännen och institutionerna och ställer viktiga frågor om dessa kosmiska krafters påverkan på den geofysiska dynamiken på jorden inklusive jordbävningar och vulkaner.

Det är genom vår rationalitet och kreativitet som vi kan förebygga dessa katastrofer. Problemet är dumheten bland de politiska och ideologiska ledarna, som kan fälla oss.

Japan kämpar nu och kan bevisa att vi kan hantera sådana problem om vi inte flyr från dem. Vi kan bygga bättre och säkrare kärnkraftverk och annan infrastruktur, bara vi får lov. Vi kan skydda oss bättre mot jordbävningar och tsunamivågor. Vi kan lösa finanskrisen och den ekonomiska krisen för att befria människosläktet från spelskulderna med en Glass-Steagall-lagstiftning och börja skapa de nödvändiga krediterna för att bygga vår värld på sundare grunder. Som USA:s president Franklin D. Roosevelt uttryckte det: "Det enda vi behöver frukta är fruktan själv." Eller, som Platon varnade oss, dumheten!