Gör matkrisen till en vändpunkt - Tre veckor kvar till FAO-konferensen!

Man behöver inte vänta på att en asteroid skall träffa Jorden för att få bevis för att den var på väg hit. Man behöver inte se svältande, döende barn i världen, eller priserna på butikshyllorna eller bensinpumpen, för att förstå att vi är på väg mot en hyperinflationistisk finansiell och ekonomisk kris. Vi människor till skillnad från djur har förnuft, inte bara sinnesorgan, och vi har vetenskapliga metoder för att förutse denna typ av fysikaliska och sociala fenomen. Det är därför som Lyndon LaRouche och Schillerinstitutet med sina vetenskapsgrundade metoder har kunnat gå ut med den ena varningen efter den andra, för att få dig, dina medmänniskor och politikerna att förstå att vi är på väg in i en internationell ekonomisk kris.

Så, nu är det dags att agera. Vi har tre veckor fram till FAO:s konferens om matkrisen den 3-5 juni i Rom. Världen måste agera i dag för att inte bara se till att fattigdom och svält utrotas, utan också för att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen, jordbruket, forskningen och industrin så att vi aldrig mer hamnar i denna situation. Det lönar sig inte att agera på det typiska sättet: skicka lite pengar till Röda korset eller andra välgörenhetsinstitutioner. Det finns nämligen ingen mat som Röda korset kan köpa på världsmarknaden i dag. Dessutom har denna typ av hjälp nu visat sig som den katastrof den alltid har varit. Människor måste ges möjlighet att producera mer mat, inte ta emot allmosor.

Samtidigt måste vi utrota den rasistiska folkmordsideologi som är inbyggd i den malthusianska "miljörörelsen". Miljörörelsen är inte en folkrörelse utan skapad av den brittiska eliten, t.ex. prins Philip, som har ett ideologiskt grepp om sådana som Al Gore och andra förespråkare för en minskning av världsbefolkningen och sänkning av levnadsstandarden i hela världen. De vill hindra en fortsatt industrialisering och utveckling av modern infrastruktur. Deras förklaring till krisen är att människorna i Asien, Afrika och Sydamerika är "för många" som dessutom vill äta mer (än ett mål om dagen!) och leva bättre. Det är dags att sätta stopp för rasismen och folkmordet i miljöns namn! Vi kan försörja fler människor och på bättre villkor om vi bara gör bruk av den teknik som redan finns i dag. Det som saknas är en rättvis ekonomisk världsordning.

Vi har alltså några veckor på oss att organisera samhället, såväl befolkning som politiker i vartenda land, till att stödja de åtgärder som är nödvändiga för att stoppa svält och fattigdom på kort och lång sikt. Våra krav är, som förklaras i Helga Zepp-LaRouches upprop:

- Ett omedelbart kraschprogram för att fördubbla världens matproduktion

- Stopp för användningen av spannmål till biobränsle.

- Förbud mot finansiell spekulation med livsmedel.

- Avbryt WTO:s och EU:s övergång till fri handel med mat.

- Skapa de nödvändiga krediterna och tillåt utbyggnad av kärnkraft, vattenförsörjning, transporter och moderna jordbruksprojekt i Latinamerika, Asien och Afrika.

Stöd vår kampanj och bli aktiv, så att vi kan visa att vi är människor och inte djur.