Gör matkrisen till en vändpunkt!

Ladda ner (pdf, A3)

Innehåll:

Gör matkrisen till en vändpunkt!
Tre veckor kvar till FAO-konferensen

Hussein Askary, ordförande, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
15 maj 2008

Mänskligheten i existentiell fara!
Fördubbla jordbruksproduktionen!

av Helga Zepp-LaRouche, internationell ordf. Schillerinstitutet
7 maj 2008

Skydda varje lands rätt till sin mat!
Kräv folkomröstning om Lissabonfördraget!