Gör 2008 till ett år av fred och ekonomisk utveckling