Glass-Steagall-skolan

En rad videor och grafik om Glass-Steagall finns nu tillgängliga för att beskriva vad det handlar om. Steg för steg visas hur Glass-Steagall är grunden för att återskapa ett fungerande kreditsystem så att den reala ekonomin kan börja komma igång och de arbetslösa sättas i arbete med att bygga framtidens ekonomiska plattform. Videorna är på engelska och finns på LaRouchePAC.com hemsida under fliken Glass-Steagall.

Separation of debt: http://larouchepac.com/node/22841

Grafik hur bankerna kan delas: http://larouchepac.com/gs-infographic

Restoring the system of credit in four steps: http://larouchepac.com/credit/#.ULndTqyHfTo

Step 1 Restoring Glass-Steagall: http://larouchepac.com/credit/glass-steagall.html#.ULnds6yHfTo

Step 2 Redefining "wealth", monetary vs. credit system: http://larouchepac.com/credit/determine-value.html#.ULnf_6yHfTo med videon: http://larouchepac.com/node/22964

Step 3 Establishing the credit fund: http://larouchepac.com/credit/credit-fund.html#.UMXX5ayHfTo

Step 4 Funding the Public Debt: http://larouchepac.com/credit/public-debt.html#.UMXYrayHfTo

The Riemann project: För den som vill dyka in i en verklig förståelse av hur ekonomi kan beskrivas matematiskt finns Basementgruppens Riemannprojekt. Där går Jason Ross stegvis igenom den matematik som gör det möjligt att komma bort från de typiska prognoser där hela ekonomivetenskapen famlar i blindo genom att bara gissa på olika framskrivningar av trender. Med Riemanns matematik kunde LaRouche lösa det stora problemet i ekonomi och annan utveckling, nämligen att den nya tekniken skapade helt nya förutsättningar, vilket gör att alla gamla priser och relationer är fel. Varje ny ekonomiskt situation måste hanteras som en helhet och det är möjligt att hantera med Riemanns matematik.
Låt Jason Ross förklara detta för dig här: The Riemann project, Welcome: http://science.larouchepac.com/riemann/

I en intervju testar LPACTV-redaktören Natalie Lowgren de typiska motargumenten mot Glass-Steagall som surrar kring kongressen (och i hela världen) på den gamle LaRoucheakivisten och fd politiske fången Paul Gallagher http://larouchepac.com/node/24739 (31 min)

Senaste nytt från USA om Glass-Steagall: https://larouchepac.com/glass-steagall

Listan på medsponsorer till lagförslaget H.R. 381 i kongressen 2015 om återinförande av Glass-Steagall: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/381/cosponsors