Gillesberg på dansk TV kvällen före valdagen och på valdagen

Schillerinstitutets vänner (SIVE) och borgmästarkandidaten Tom Gillesberg har en ny stor framgång. När mediauppmärksamheten kring partiet ökade inbjöds Gillesberg till en debatt i programmet "Deadline" sent på fredagskvällen den sista helgen före valet. Men bara timmar innan programmet skulle sändas, inställdes Gillesbergs framträdande med hänvisning till att han var inbjuden till ett program efter att vallokalerna skulle stängas på tisdagen den 19.11.

Kampanjledningen bestämde sig för att vägra godta denna orättvisa, att endast tillåtas vara med i TV när väljarna redan röstat. Kandidaten skrev ett klagobrev till Deadline-redaktionen och fick igång en diskussion bland journalisterna, så att han bjöds in till programmet måndagen den 18 november  - det allra sista före valet. Gillesberg kunde där tillsammans med två andra kandidater från mindre partier vara med i 15 minuter.

I TV kunde Gillesberg igen få ut temat från valaffischen om "Glass-Steagall - inte EU-fascism. Bankunionen kommer att ta dina pengar och ditt liv." Han hänvisade också till sina tidigare valplakat och hur han hade fått rätt om finanskraschen. Han uppmanade väljarna att göra historia och välja honom.

I sista självande minuten på själva valdagen fick Tom Gillesberg också vara med på samma TV-kanals morgonprogram tillsammans med två andra lokala partier.  Tom visade upp sitt valplakat och förklarade igen vad partiet vill.


Se inslaget när Tom Gillesberg utfrågas på dansk TV kvällen för valet (diskussionen börjar 19 minuter och 37 sekunder in i programmet): http://sive.dk/tom-gillesberg-pa-deadline-aftenen-for-valget-den-18-november/

Se inslaget när Tom Gillesberg visar upp valplakatet i TV i DR2:s morgonprogram på själva valdagen: http://sive.dk/tom-gillesberg-pa-dr2s-morgen-tv-pa-valgdagen/

I en valvideo dagen före valet uppmanar Tom Gillesberg väljarna till att inte gå till valurnorna som alla andra partier säger. I stället bör de gå utanför ramarna för att se till att de viktiga frågorna som inte diskuteras i valet kommer upp på dagordningen genom att välja Tom Gillesberg och partiet Schillerinstitutets vänner. Se videon här:
http://sive.dk/brug-din-stemme-til-at-skabe-historie/