George "Belsassar" Bush

Kollapsen av varje del av världens nuvarande monetära-finansiella system har nu gått in i sin slutfas. USA:s representanthus har gett ifrån sig en dödsrossling som annonserar såväl det nuvarande finanssystemets sammanbrott som den politiska konkursen för den institutionens nuvarande politiska ledarskap.

På det Ovala rummets vägg rör sig nu ett finger, som skriver ett meddelande till president George "Belsassar" Bush. Någonstans ler Heinrich Heine ett ledsamt, ironiskt leende.

Detta nya brittiska Babylon, som regerat USA sedan 1971-73, är redan fördömt, och såtillvida vissa förändringar som jag föreslagit inte anammas, kommer det kanske inte att överleva den 15 oktober.

Vad den mer avlägsna framtiden har i sitt sköte för kommande generationer, förblir oklart. Samtidigt är det monetära finansiella system som styrt världen sedan 1970-talet, nu dödsdömt. Den enda frågan av betydelse i praktiken är huruvida du är redo att omedelbart agera för att de här reformerna ska genomföras; om inte, se dig själv som, mer än något annat, din egen dåraktighets byte, i och med att du inte tog mina varningar i beaktande, genom vilka du kunnat undvika hela den här mardrömmen, genom att godta mina varningar.

Var och en som tvivlar på min kompetens i de här frågorna är nu att betrakta som "en riktig idiot" som inte har någon annan mer än sig själv att skylla för vad han nu utsatts för.