G20-möte 15 nov. i Washington om finanskrisen: LaRouches Nya Bretton Woods – eller en mörk tid?

(läs flygbladet som pdf)

Den nuvarande finanskrisen är varken en lågkonjunktur, en recession eller ens ”bara” en depression. Regeringens och de s.k. experternas beskrivningar bygger på önsketänkande. Det här är ett systemkris, ett totalt sammanbrott av det finansiella och ekonomiska systemet som ingen nu levande person har upplevt förut. Om inget dramatiskt görs, i linje med vad Lyndon LaRouche har beskrivit, kan krisen ta med sig hela världen som ett lämmeltåg nerför klippan mot en ny mörk tid med svält, epidemier och krig.

Den 15 november träffas G20-ländernas ledare i Washington för att försöka hitta en lösning på krisen. Efter massor av misslyckade bankräddningspaket, nästan totalstopp i världshandeln och massuppsägningar av industriarbetare i hela världen har man insett behovet av att skapa ett nytt finans- och valutasystem. Men man riskerar att göra problemet värre om man inte hittar rätt lösning.

LaRoucherörelsen, som i många år har varit ensam om att varna dig, din regering och dina politiker för exakt denna kris, har sedan mitten av 1990-talet mobiliserat för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, ett Nytt Bretton Woods-system (NBW). Förslaget innebär att nationer samlas runt ett gemensamt mål för hela mänskligheten, vilket betyder att vi skapar ett nytt finanssystem som kan finansiera infrastrukturprojekt, vattenprojekt, energi, jordbruk, sjukvård osv, så att vi kan utrota svält och fattigdom. Inför G20-mötet har åtskilliga stats- och regeringschefer tagit upp denna idé. Men deras intentioner är mycket olikartade. Storbritanniens Gordon Brown talar om ett ”Bretton Woods II”, men vad han vill göra är att rädda det nutida brittiska imperiet och dess ”globaliserade” banker och riskkapitalbolag med centrum i London och de brittiska skatteparadisen. Gordon Brown vill skapa en ekonomisk diktatur underställd IMF, en världsvaluta och en världsregering; inga självständiga nationsstater skall finnas som kan skydda sin befolkning mot de globala finanspirajorna.

Det rasar en strid internationellt mellan, på den ena sidan, de stater som vill ha LaRouches Nya Bretton Woods-idé och på den andra sidan de som stödjer den brittiska linjen, t.ex. regeringen Reinfeldt i Sverige (och oppositionen) och den utgående Bush-administrationen i USA som menar att man måste göra allt för att rädda spekulanter och finansiärer, på bekostnad av människorna och den produktiva ekonomin.

Sverige är i dag ett exempel på den misslyckade ”lösningen”, att försöka rädda spekulanterna och helt och hållit strunta i människornas öden. Regeringen har gjort klart att den inte kommer att röra ett finger för att hjälpa de tiotusentals industriarbetare som har förlorat sina jobb på Volvo, Saab, Scania och deras underleverantörer. Tiotusentals fler väntar på samma besked. Men regeringen går gärna in med 2 000 miljarder kronor i stöd till bankerna. Den har slösat 5 miljarder i stödlån till Carnegie, en investmentbank som ägnat sig åt spekulativ och kriminell verksamhet.

Ett exempel på hur LaRoucherörelsens lösning kan rädda Sveriges ekonomi, är att regeringen skulle göra det rakt motsatta. Den skulle t.ex. kunna skapa 300 miljarder kronor i krediter och statliga lån som startkapital och samla ledarna för Banverket, SJ, Volvo och andra industrier och ge dem order att inom 3 till 6 månader presentera planer för byggandet av ett helt nytt magnettågnätverk med slutstationer i Stockholm, Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Det skulle kunna kompletteras med ett ”spårbilsnät” för storstäderna. Uppdragstagarna får räkna ut hur mycket ny teknik, maskiner, betong, stål, arbetskraft osv som kommer att behövas för att förverkliga planerna. På det sättet kan det mesta av den industrikapacitet som nu förloras åt finanskrisen återtas och användas för att öka nationens produktivitet och skapa tusentals meningsfulla jobb. Detta är bara ett av de många förslag som LaRoucherörelsen har lagt fram för att skapa en miljon nya, produktiva jobb, bara i Sverige.

Sveriges regering och politiska elit och medier har tyvärr ställt sig bakom Gordon Brown, som har hyllats som ”räddaren av världens ekonomi”!!! Brown har arbetat hårt för att också rekrytera Bush och den nyvalde Barack Obama till idén att inte komma fram till något resultat på G20-mötet. När kaos sedan bryter ut i världen dagen efter det misslyckade toppmötet, kan man komma med ”räddningen”, Browns version av John Maynard Keynes ”lösning”, som är inget annat än en nyfascistisk åtstramningspolitik fast den här gången med en grön i stället för svart fernissa. Dessa farhågor är inte det minsta överdrivna. Var och en kan kontrollera fakta på www.larouche.se. Den gröna agendan är en täckmantel för att kuva nationer under den ovetenskapliga klimathysterin och få dem att ge upp sin suveränitet, sina nationella ekonomiska planer för en riktig industriell utveckling, och sina naturresurser; i stället får de ”anpassad teknik” som håller dem kvar i deras fattigdom. Industriländerna skall förmås att ”frivilligt” sätta stopp för teknologisk utveckling och gå tillbaka till medeltidens vind- och solenergi. Detta är den nya, gröna fascismen med ett snällt ”vill rädda planeten”-ansikte. Det är detta som Gordon Brown och Al Gore pratar om.

Våra politiker behöver en upplyftande spark där bak för att vakna till verkligheten. Inte en bokstavlig, utan en politisk och intellektuell spark. Bara ansvarsfulla och seriösa medborgare och politiska ledare som vi i LaRoucherörelsen kan leverera den. Men du kan bli en riktig medborgare du också. Ställ upp tillsammans med oss! Ditt agerande behövs mer än någonsin för nationens och världens bästa.

--------------------

Läs vidare: Hur ser den rättvisa lösningen ut?