Fysiska ekonomins grunder: Planera teknikutveckling som Kina!

Den förre chefen för en del av SDI (Strategiska Försvarsinitiativet för ett globalt missilförsvar) under Ronald Regans presidentskap, har erbjudit sig att ge President Trump kloka råd för att lägga fokuset på teknologiska genombrott och ekonomisk infrastruktur - istället för budget- och handelspolitik - för att på så vis verkligen kunna göra "America Great Again!"

Fysikern Michel Sekora, som åren 1983-90 ledde "Projekt Sokrates" i Försvarets underättelsetjänst under SDI, blev intervjuad av CNBC den 30 juni 2017. Projektets uppgift vara att säkerställa - genom planering av utveckling eller anskaffning - att den mest avancerade teknologin användes för utvecklingen av den ekonomiska infrastrukturen och den industriella tillverkningen. Han pekade på exemplet hur man 1995 utvecklade en GPS som var det första globala navigationssystemet av sitt slag.

Även om Sekoras kommentarer är inlindande i en tävling mot Kina, likt den tävling man hade mot Sovjet för 35 år sedan, gör han en tydlig attack mot siffergranskare och frihandelsförespråkare vilka har ett uppenbart negativt inflytande över Trump administrationen.

Sekora menar på att de teknologiska genombrotten och applicieringen av dem på industriell infrastruktur utgör grunden för nationell säkerhet. Det var så SDI genomfördes och det var avgörande gentemot Sovjet. Sekora kritiserar Trumps utnämningar och tilltro till folk från Wall Street och fastighets- och finansvärlden, och för hans "handelsbaserade" strategi för att göra USA till en "vinnare". "Sokrates hade i uppdrag att finna de verkliga anledningarna till USAs krympande konkurranskraft"..."Och den huvudsakliga orsaken var finansbaserad planering".

- Att erövra ett Amerikanskt ledarskap genom handelspolitik eller budgetpolitik är en chimär, sa Sekora. Det enda sättet som fungerar är att försöka utveckla och anskaffa den mest banbrytande teknologin utan tanke på kostnaden, en s.k "teknologibaserad planering". Kina har blivit en supermakt snabbare än någon annan nation i världshistorien. Nyckeln till Kinas tillväxt är just den "teknologibaserade planeringen". Landet styrs av ingenjörer och fysiker, inte samhällsvetare och ekonomer, berättade Sekora för CNBC.

---