Frontalangrepp på vår levnadsstandard: Mångmiljardärer finansierar klimataktivister!

Grundaren och presidenten för internationella Schillerinstitutet vid ett seminarium i Stockholm


Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 10 augusti 2019

Nu vet vi säkert: Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är jorden på väg mot en katastrof, men det går fortfarande att göra något åt det, om vi bara lyssnar på Greta, Extinction Rebellion och Dennis Meadows: Vi ska inte bara ha flygskam, vi ska dessutom ha köttskam, ja faktiskt matskam över huvud taget, plus bilskam, reseskam, uppvärmningsskam och helst också existensskam, för om vi inte fanns skulle klimatet må mycket bättre! Och så klart, om du inte märkt det redan: snön är svart!

Den som tycker att det transatlantiska etablissemanget med sina vidhängande PR-lobbyister inom vetenskap och media har blivit galna har absolut en poäng. Men det finns en metod i galenskapen: den s.k. klimatpanelens apokalyptiska teser om en förment ond cirkel mellan ett icke-hållbart jordbruk, global uppvärmning och extremväder ska indoktrinera befolkningen till att frivilligt avstå från konsumtion, att med höjda skatter subventionera en kanalisering av finansströmmarna till gröna investeringar, att acceptera diktatoriska styrelseformer och – nu pratar man om det helt öppet – acceptera en kraftig reducering av världsbefolkningen.

Vad gäller IPCC:s rapport handlar den i själva verket om att man har tagit gammalt surt vin och hällt det i nya vinsäckar, resonemanget bygger ytterst sett på Thomas Malthus lika överförenklade som falska teori, enligt vilken mänskligheten förökar sig i geometrisk takt, medan resurserna och därmed livsmedlen bara kan fås att öka i en långsammare, aritmetisk takt. En av de ledande nymalthusianerna, Al Gore, tillsatte lite socker till detta vin, genom att tillstå att Malthus självklart inte kunde förutse att mänskligheten kunde göra förbättringar i jordbrukstekniken och därmed kraftigt öka mängden livsmedel som kunde produceras på jorden. Men – och här kommer ättiksyran i vinet – för att undkomma detta "malthusianska dilemma" har människan i likhet med doktor Faust ingått en pakt med djävulen och sålt sig till de vetenskapliga revolutionerna.

Alltså siktar dagens nymalthusianer, och dit hör också IPCC, in sig på precis denna punkt. Man demoniserar den moderna jordbruksnäringens landvinningar, som åtminstone för en betydande del av mänskligheten har gett möjlighet till en bättre, proteinrik föda: Precis som andra resultat av det vetenskapliga framåtskridandet utmålas köttkonsumtionen som skadlig för klimatet, och det enda som kan rädda världen är om vi också slutar åka bil, flyga, värma våra bostäder och använda luftkonditionering. Och världsbefolkningen får inte öka mer, utan måste tvärtom krympa. Alltså, tillbaka till befolkningstalet och levnadsstandarden som rådde under den förindustriella tiden: hästdroska för de rika, apostlahästar och cykel för de andra, en stärkande diet på potatis och hirsgröt, nu under beteckningen vegankost.

En närmare titt på finansieringen av Greta, Extinction Rebellion (XR) och Fridays for Future visar att den här rörelsen finansieras av de rikaste människorna i världen. Climate Emergency Fund, CEF, räknar bland sina grundare och bidragsgivare inte bara Robert Kennedys dotter Rory Kennedy och John Paul Gettys dotter Aileen Getty utan också "filantropen" Trever Neilson, vars karriär uppvisar olika former av samarbeten med Bill Gates, Warren Buffett, George Soros och Ted Turner. CEF har enligt The Guardian donerat 500.000 euro till XR, en summa som snart ska följas av "tio gånger mer" pengar. Breitbart har publicerat interna dokument från XR enligt vilka man ska ha mottagit ytterligare donationer på fem- och sexsiffriga belopp i euro bl.a. från Soros, European Climate Foundation, Tides Foundation och Greenpeace Furka Holdings AG.

Sådana summor är förstås bara peanuts för jetset-folket, som normalt företar sina resor med privatflygplan, helikoptrar och lustjakter i jätteformat. Ack ja, och Greta ska nu avsegla med en sådan till Amerika – "för att spara flygbränsle". Och Penguin-förlaget var generöst nog att ändra publiceringsdatum för XR:s Action Manual, This Is Not a Drill, och ge ut den flera månader tidigare än planerat.

Om inte annat så visar dessa finansieringskällor att det är ett fejkat "uppror". Detta är ingen gräsrotsrörelse, utan Greta-hajpen och XR är resultatet av en välorkestrerad propagandakampanj som med argument anpassade till vår tid ska skapa ett politiskt klimat som gör att folk kommer att acceptera införandet av fascistiska diktaturer som något oundvikligt.

Dennis Meadows, en av författarna till den datamodellbaserade studien Tillväxtens gränser från 1972, gick otroligt nog ut helt öppet med detta i en artikel nyligen i den franska tidningen Libération. Han menade att klimatförändringen och uttömningen av de fossila energitillgångarna rycker undan grunden för den nuvarande industriella samhällsmodellen, flyktingströmmar och hungerkatastrofer kommer bara att spä på kaoset och en sak kan man lära sig av historien: När människor ställs inför valet mellan ordning och frihet kommer de alltid att välja ordning. De personliga friheterna är redan inskränkta, konstaterade han, och den tendensen kommer att fortsätta. Det löser visserligen inte problemen som skapade kaoset, men de som stöder de auktoritära åtgärderna kommer att få ökad makt och ökade finansiella tillgångar.

En titt tillbaka i historien avslöjar ytterligare en dimension av det nuvarande propagandafälttåget. Detta är inte första gången som finansoligarkin reagerar på en kris i finans- och valutasystemet med att stödja fascistiska rörelser och införandet av auktoritativa diktatoriska regimer. Den internationella finansieringen av nationalsocialisterna med hjälp av Bank of England-chefen Montagu Norman och banken Brown Brothers Harriman – ägd av Harrimanklanen, som också stödde  rasbiologirörelsen i USA – är ett väldokumenterat faktum.

Historien upprepar sig, fast aldrig exakt likadant. Samma funktion som rasismen i rasbiologin hade då, har idag den människoföraktande doktrinen om en förment överbefolkning, som för övrigt bara är samma rasbiologi i ny tappning, omformulerad av ideologer som Julian Huxley 1946, eftersom den nazistiska terminologin var misskrediterad och gjorde en "radikal rasbiologipolitik politiskt och psykologiskt otänkbar i många år framöver". Idag påstår man att det är överbefolkningen som förstör vårt Lebensraum – planeten.

Det var precis denna ideologi som var grogrunden för de fascistiska chocktrupperna, vilka motiverade sina våldsdåd med ett påstått hot från ömsom "kommunister", ömsom "icke-arier". Och om vår planet idag verkligen bara har 18 månader kvar, varför ska då en ungdom på 17 eller 19 år inte göra allt för att bekämpa den synbara orsaken – industrisamhället – med alla medel?

Något som samma medier, som rapporterar varje ord som kommer över Gretas läppar som om det gällde Einsteins upptäckt av den allmänna relativitetsteorin, däremot har underlåtit att rapportera, är en passage i manifestet som gärningsmannen i El Paso, som dödade 22 människor och skadade ytterligare 24, lämnade efter sig. Det återspeglar nämligen inte alls president Trumps politik, utan snarare hans motståndares. Den relevanta passagen lyder:

"Den amerikanska livsstilen skänker våra medborgare en otrolig livskvalitet. Men vår livsstil förstör vårt lands miljö. Miljöförstöringen lägger en enorm börda på kommande generationer. Företagen går i spetsen för förstörelsen av vår miljö genom att skamlöst överutnyttja naturtillgångarna. ... Jag vill bara säga att jag älskar människorna i det här landet, men för helvete, de flesta av er är bara för tjurskalliga för att ändra er livsstil. Därför är nästa logiska steg att minska antalet människor i Amerika som konsumerar naturtillgångar. Om vi kan bli av med tillräckligt många människor så kan vårt sätt att leva bli mer hållbart."

Det största felet med den här synen på människan, från Malthus och alla nymalthusianerna till stackars Greta, är att den anammar den oligarkiska synen på människan, som betraktar den breda massan av människor som parasiter, miljöförstörare och bara ett annat djur, vars reducering ur denna synvinkel givetvis framstår som någonting positivt.

Men sådan är inte människan. Människan skiljer sig från alla andra levande varelser genom att hon tack vare sin medfödda kreativitet hela tiden kan upptäcka nya principer i det fysikaliska universum och med hjälp av vetenskapliga och tekniska framsteg totalt kan omdefiniera de naturtillgångar som mänskligheten behöver för sin överlevnad. De rymdfarande nationerna Kina, Ryssland, Indien, USA och i detta fall även Europa med ESA demonstrerar just nu att människan håller på att skapa sig en helt ny ekonomisk plattform, i den mening som Lyndon LaRouche talade om. Idén om en Månby, en permanent industrialisering av månen som basen för ett framtida Marsprojekt och interstellära rymdfärder innebär en helt ny definition av vad människan hittills har betraktat som "naturtillgångar" på jorden.

Det existentiella hotet mot mänskligheten idag utgörs inte av en annalkande klimatkatastrof, utan snarare, bland annat, av en felaktig reaktion på de cykliska klimatförändringarna. Det utgörs framför allt av hur den nyliberala oligarkin följer traditionen från 1930-talet i sitt sätt att reagera på den nya internationella finans- och valutakrisen: genom att understödja fascistiska rörelser och försöket att införa diktatur – den här gången en miljödiktatur.

Samma brittiskdominerade oligarki tar precis som då sin tillflykt till geopolitiken, till destabiliseringar av förmodade motståndare, som till exempel försöken nu att försvaga Kina och Ryssland med "färgrevolutioner" och närhelst det blir möjligt driva fram regimbyten där. Att De Gröna är ett villigt verktyg för denna geopolitik har de visat tillräckligt tydligt, både genom Joshka Fischers stöd till Nato-kriget mot Jugoslavien 1999 och genom stödet från De Gröna idag till tyska militära insatser i Persiska viken.

Om det är någonting vi har lärt oss av historien, så är det att inte låta dessa saker ha sin gång, om vi vill förhindra en eskalation till ett tredje världskrig. Vi behöver gå tillbaka till den kristlig-humanistiska människosynen, som ser på människan som utrustad med en oändlig förmåga till intellektuell och moralisk fullkomning! Även om detta är en minoritetsuppfattning, som enligt Ai Weiwei inte visas någon respekt i Tyskland, så är den ändå i överensstämmelse med mänsklighetens realitet i universum.

zepp-larouche@eir.de