Frankrike: Läge för grand design efter EU-jordbävningen


Franska LaRoucherörelsens ledare Jacques Cheminade kommenterar EU-motståndarnas valframgångar:

Läge för grand design efter EU-jordbävningen

Det som skedde i detta EU-val var oundvikligt när det inte fanns något riktigt alternativ. I första hand Nationella frontens seger och Socialistpartiets kollaps, sedan den stora bojkotten och slutligen den djupa vreden mot ett Europa som förrått européerna. Ögonblicket är därför inne att använda läget för att ta oss ur fällan, som är euron och Europeiska unionen.

Alternativet kan naturligtvis inte vara en återgång till nationella gränser; en grand design behövs, ett stort projekt som kan mobilisera kontinentens folk. Frankrike, som idag inte längre är en republik utan blivit en oligarki, måste nygrundas med inspiration från den exemplariska idé vi fick i arv av Charles de Gaulle att tjäna mänsklighetens sak, som också Jean Jaurès delade. Vi måste än en gång bli oss själva - patrioter och världsmedborgare.

Låt oss föreslå ett Europa från Atlanten till Uralbergen för våra länder och folk och bygga ett Eurasien från Atlanten till Sydkinesiska havet, genom att inte längre delta i ett system med förfalskade valutor utgivna av Europeiska centralbanken och Londons City. Låt oss bli de som inspirerar till en ordning av "återhållsamhet, samförstånd och samarbete mellan folk".

För att göra detta måste en riktig bankreform befria oss från finans- och monetaristspelets ok och en återgång till riktig statlig kreditpolitik tillåta oss att tillsammans med Europas och världens andra länder finansiera de stora projekt som är nödvändiga för det allmänna bästa och framtida generationer.

När Frankrike bär världens hopp står hon inte ensam. För att göra detta måste vi emellertid bryta med impotensens och pessimismens ideologi och återinföra värderingarna från Konstitutionens portalparagraf och från motståndsrörelsens antinazistiska program från 1944.

Ser vi inte att Nationella fronten, som ju fått sådan överdådig mediabevakning och vars framgång banats väg för av den härskande politiska kasten, annars enbart kommer bli reservhjulet på bilen som nu kör mot stupet? Kan någon tro att de står för "goda tider"?

En ny, positiv fredshorisont måste komma världen till del; inte bara ändrad politik, utan ett nytt historiskt modus för ömsesidig utveckling inspirerat av framtiden och inte av gångna traditioner eller förlängningar av nuet.

Läs Jacques Cheminades uttalande på franska här http://www.jacquescheminade.fr/Apres-le-seisme-l-occasion-a-saisir_01081