Frankfurtdeklarationen från Schillerinstitutets konferens den 13-14 april 2013

"Vi som samlats här i närheten av Frankfurt i Tyskland och företräder länder från samtliga kontinenter ger härmed vårt fulla stöd till en omedelbar omröstning i Representanthuset och Senaten i USA om en bankdelningslag av typen Glass-Steagall, i linje med den motion som lagts av ledamöterna Marcy Kaptur och Walter Jones kallad "Lagen för återgång till ett klokt bankväsen" (HR 129)."

"Vi är alla övertygade om, att detta är en fråga om liv och död och, att endast en Glass-Steagall-lag i USA kan stoppa det världsomspännande monetaristiska systemets folkmordiska framfart. Den utgör det nödvändiga vapnet för att spränga det brittiska imperiets bojor. I ett nötskal: Antingen Glass-Steagall eller kaos och folkmord."

"Vi är alla i våra respektive länder beredda att leda kampen för Glass-Steagall-principen, i både USA och i varje nation. Glass-Steagall är enbart första steget. Vi måste även ersätta det rådande penningsystemet med ett offentligt kreditsystem i Alexander Hamiltons tradition, grundat på nationalbanker, för att finansiera världsekonomins återuppbyggnad. Detta innebär varje lands suveränitet över den egna valutan."

"Om mänskligheten ska ha en framtid måste vi sluta med den rådande politiken att lösa konflikter med krig och i stället gå samman för mänsklighetens gemensamma mål, som att utrota fattigdomen på jorden och försvara planeten mot högst reella hot från yttre rymden genom politiken för Strategiskt försvar av jorden."

"Ett omedelbart införande av Glass-Steagall är emellertid det absolut oersättliga obligatoriska första steget, utan vilket ingen våra andra målsättningarna har några utsikter att förverkligas."

"Vår gemensamma utveckling är det nya namnet för fred och enda alternativet till kärnvapenkrig."

Skicka in ditt stöd till denna deklaration till Schillerinstitutet, Box 6057, SE-129 06 Hägersten, eller epost: larouche@nysol.se, eller fax 08-983090

Skriv också på den pågående namninsamlingen för bankdelning enligt Glass-Steagall här