Frågor för en svensk Pecorakommission

Aldrig förr i modern tid har den svenska ekonomin befunnit sig i ett sådant fritt fall som nu. Mellan januari 2008 och januari 2009 föll industriproduktionen med 23 procent. Det är på tiden att den svenska befolkningen får en förklaring till hur detta kunde hända. Eftersom varken regering, riksdag eller ansvariga myndigheter verkar vara intresserade av denna fråga måste engagerade medborgare kräva att riksdagen tillsätter en undersökningskommission som i öppna utfrågningar av privata och offentliga aktörer skall finna orsakerna till denna ekonomiska katastrof.

Frågor att ställas till bankvärlden:

• Hur stor är er inblandning i den internationella spekulationskarusellen, speciellt i "exotiska" värdepapper som subprime, SIV, CDO m.m.?

• Vill ni inte låna ut pengar?

• Beror det i så fall på att er finansiella ställning är mycket sämre än ni vill erkänna?

• De pengar som ändå lånas ut, till vilka ändamål och till vilka institutioner lånas de ut?

• Vilket ansvar hade ni för sammanbrottet i världshandeln som skedde under andra hälften av 2008?

Frågor att ställa till industriföretag:

• Hur stor del av kassan användes för ren spekulation i värdepapper?

• Varför försvann kunderna?

• Hade bankernas ovilja att ge lån något med detta att göra?

• Inser era bankkontakter att de är till för er och inte tvärtom?

• Har ni hamnat i likviditetsproblem på grund av bankers agerande?

Frågor att ställa till regeringen och berörda myndigheter:

• Vem bär ansvaret för avregleringen av finansmarknaderna för att tillåta mer pengar till spekulation?

• Vem bär ansvar för flytten av stora mängder resurser från AP-fonderna och andra statliga institutioner till ren spekulation i värdepapper?

• Varför infördes PPM-systemet?

• Inser ni att krisen är en systemkris och inte en cyklisk kris?

• Varför låter ni samma personer som lett oss in i denna kris bestämma hur den skall lösas?

• Riksbanken och Riksgälden försöker med gamla metoder få fart på ekonomin, men inget händer. Varför det?

• EAP har fr.o.m. augusti 2007 upplyst ledamöterna i riksdagens finansutskott om att krisen inte är en bolånekris utan en systemisk sammanbrottskris. Vem bär ansvaret för att EAP:s varningar inte hörsammades?

Frågeställarna måste naturligtvis vara av samma kaliber som Ferdinand Pecora. Om riksdagen har svårt att hitta någon är EAP mer än villigt att hjälpa till.

_____________________________________________

Läs mer om kampanjen för en ny Pecorakommission: larouche.se/pecora

Dokumentet tillhör dossiern: