Fråga inte vad din nation kan göra för dig!

Det är dags att regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, ekonomer och medieskribenter kliver ner från sina höga hästar och börjar föra en dialog med Lyndon LaRouche och hans representanter angående lösningen på den värsta finansiella och ekonomiska krisen sedan 1340-talet. Det är inte bara aktiemarknader som kollapsar. Vi har historiens värsta matkris i gång. Vi har ingen riktig beredskap för några år med torka eller dåliga väderförhållanden, eller för att bemöta hotande pandemier. Vi har hot om krig i hela Eurasien, ett omfattande krig. Och tyvärr har vi ingen Franklin D. Roosevelt i Vita huset nu. Därför måste svenska politiker och ekonomer ansluta sig till det växande antalet världsledare, ekonomer och parlamentariker som stöder LaRouches förslag om en ny, rättvis ekonomisk världsordning, ett nytt Bretton Woods-system. Nu är det många som skriker ”nytt Bretton Woods!”, som Storbritanniens Gordon Brown. Men de menar inte samma sak med det som LaRouche och Roosevelt. (Se motionen om ett nytt Bretton Woods-system som lagts i den italienska senaten av Oscar Peterlini.) Så akta dig för de falska Bretton Woods-förslagen.

Finanssystemet är inte bara i kris, det är dött. Det dog sommaren 2007, precis som LaRouche förklarade då. Det finns ingen mängd pengar i hela världen varken nu eller i framtiden som kan motsvara alla kollapsande värdepapper och elektroniska kontrakt (exempelvis derivatkontrakt) i det internationella finanssystemet. Detta har varit ett pyramidspel, ett kasino och inte en ekonomi de senaste trettio åren. Föreställningen att ”ekonomi är pengar” är sjukdomen som har orsakat den här krisen.

LaRoucherörelsen har systematiskt, steg för steg, sedan början av 1970-talet, men speciellt sedan 1990-talet, presenterat analyser och lösningar. Kolla upp vårt arkiv av varningar genom åren. Det finns tillgängligt på internet. Den enda vettiga lösningen är att föra systemet igenom en konkursförvaltningsprocess för att sortera ut de giftiga döda värdepappren från det som är legitima bankaffärer för viktiga samhällsfunktioner enligt statliga regleringar: lån till industri, jordbruk, privata huslån o.s.v., samt att upprätthålla ett betalningssystem under statliga regleringar. På det sättet kan vi inte bara behålla de produktiva jobb som finns, utan också skapa nya. Det är mycket som behövs byggas i Sverige och världen i form av infrastruktur som transportsystem, bostäder, energi och vattenförsörjning, utbildning, sjukvård och vetenskaplig forskning. Är det inte uppenbart att det är det som vi måste prioritera, och skydda från spekulationscancern?

Vi måste sluta slösa resurser och tid på ett dött system med räddningspaket efter räddningspaket som regeringar och centralbanker i hela världen kommer med i panik varje vecka för att rädda de spekulanter som skapade krisen. Ju längre vi väntar, desto svårare blir det att hantera situationen, precis som när någon drabbas av cancer.

Våra medborgare blir handlingsförlamade när ”experterna” i TV och tidningar – samma experter som sade för ett år sedan att allt var lugnt – ger råd om vart de skall flytta sina privata pengar eller hur deras privata ekonomi kommer att påverkas av krisen. Det finns ingen plats du kan flytta dina pengar till. Detta är en global systemkris som drabbar alla. Din och dina barns enda försäkring är att nationen klarar sig, och att nationer i samarbete klarar sig och går över till ett system som är byggt på utvecklingen av människornas fysikaliska och kulturella standard i hela världen. Denna stora möjlighet har nu kommit till oss. Men skall den möta ett litet folk?

Så, gör det uppenbara, bli medlem i och stöd aktivt den enda politiska rörelsen som visste allt om denna kris och som har lagt fram de riktiga lösningarna som skyddar människor och nationer.

Som USA:s president John Kennedy sade en gång: Fråga inte vad din nation kan göra för dig, utan vad du kan göra för din nation!