Förnuftets sömn skapar monster: Stoppa det kulturella sammanbrottet!

Goya: Förnuftets sömn skapar monster.

Veckoöversikt av Alexander Hartmann 1 februari 2020

Ta en titt på dessa uppseendeväckande händelser de senaste veckorna:

• Alltmedan de kinesiska myndigheterna och läkarna arbetar febrilt för att förhindra en fortsatt spridning av det nya coronaviruset och därmed skydda sitt eget land och världen, publicerar danska Jyllands-Posten en elak karikatyrteckning om detta.

• Italiens president Mattarella tar sig tid att träffa klimataktivisten Greta Thunberg men vägrar ta emot en delegation högt meriterade forskare som går emot klimathysterin.

• Frankrikes president Emmanuel Macron försöker driva igenom en pensionsreform som innebär drastiskt sänkta pensioner för den stora majoriteten fransmän.

• Miljontals människor svälter i världen, men EU kräver att de europeiska jordbrukarna ska minska sin användning av gödningsmedel till "20 procent under behovet", något som med nödvändighet kommer att leda till utarmning av jordarna och sämre avkastning.

• Tysklands förbundskansler Angela Merkel förklarar på miljardärsmötet i Davos att Tyskland om bara några år ska ha lämnat industrisamhället bakom sig, trots att det helt klart betyder att man då mister förmågan att tillgodose befolkningens behov av livsförnödenheter.

• Samtidigt som regeringarna i länderna kring Tchadsjön uttalar sitt tydliga stöd för Transaquaprojektet, som går ut på att hejda uttorkningen av Tchadsjön som håller på att beröva omkring 40 miljoner människor deras levebröd, förklarar den tyska regeringen att den i alla internationella sammanhang kommer att motsätta sig detta projekt, eftersom "en mängd mycket komplexa ekologiska system skulle gå förlorade".

• Runt Medelhavet bedriver EU samtidigt en avspärrningspolitik mot afrikanska flyktingar som kostar tusentals flyktingar livet.

Det som alla dessa händelser har gemensamt är att de är utslag av en otrolig cynism och ett lika otroligt människoförakt. De är resultat av och uttryck för ett långtgående kulturellt och moraliskt förfall som, med hänsyn till konsekvenserna av denna politik, mer och mer formar sig till ett existentiellt hot mot människorna.

Social explosion i Europa

I sin internationella webcast den 29 januari varnade Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche för vilka konsekvenser detta kan få:

– Jag tror att vi är på väg in i en period där det inte bara är en krasch som tornar upp sig vid horisonten, utan att konsekvenserna av den förda finanspolitiken kan få hela samhället att rasa samman i många länder.

– Jag vill bara nämna två situationer. För det första den numera, tror jag, åtta veckor långa strejken i Frankrike - det förekommer ingen rapportering om detta, men jag har det från våra franska kolleger. Demonstrationerna och strejkerna blir mer och mer våldsamma. Det är en följd av regeringspolitiken – den franska polisen använder metoden att isolera demonstranterna i mindre grupper och på så vis driver man dem i princip till våldsamma reaktioner. Det är inte bara Antifa och Svarta blocket som står för våldet, det kommer också från Gula västarna.

– Man har sett domare som har varit så ilskna över angreppen på dem att de har slängt sina ämbetsdräkter i marken i hundratal, och skattejurister har kastat skattelagboken på marken. Det håller verkligen på att gå över styr. Och Macron och hans regering backar inte på något sätt utan håller sig helt i linje med världens största kapitalförvaltare Blackrock, som ju egentligen är de som driver på den här pensionsreformen.

– I Tyskland har vi fått en liknande situation, eftersom de tyska jordbrukarna, som i princip kämpar för sin existens, har bytt taktik. De gör flashmobs på politiska möten, plötsligt dyker de upp med 250 traktorer, eller så blockerar de varuleveranserna till de stora matkedjorna. De säger att de blir ruinerade, eftersom livsmedelskedjorna sänker priset på deras produkter långt under paritetspriset, det täcker inte ens produktionskostnaden. Och ovanpå det kommer riktlinjerna från EU, som gör det omöjligt för dessa bönder att fortsätta driva sina jordbruk.

– Vi står alltså inför en riktig social explosion, inte bara i länder som Chile, Libanon och Algeriet utan i tilltagande grad också i de europeiska länderna. Jag kan inte se annat än att detta kommer att fortsätta. Den gröna lagstiftning som (EU-kommissionens ordförande Ursula) von der Leyen försöker få igenom kommer att göra att allting blir dyrare – el, transporter, mat – och då kommer den sociala oron bara att explodera, eftersom det finns många som redan inte får ekonomin att gå ihop.

Vi behöver en ny renässans

Just i tider som dessa blir kulturens tillbakagång till ett särskilt hot i sig, och att höja upp den kulturella nivån och den därmed förenade människosynen blir då en överlevnadsfråga för hela samhället. Helga Zepp-LaRouche fortsatte:

– Jag har dragit i gång en kampanj, med ett "Öppet brev till alla som älskar klassisk musik". Jag vänder mig med detta brev inte bara till tyskarna, utan verkligen till alla som tycker att den klassiska musiken är viktig för människors mentala hälsa och kreativitet. Så ladda ner brevet, läs det, dela det, skriv en kommentar, för jag vill skapa debatt.

– Det var ett fruktansvärt angrepp, där en så kallad modern kompositör dristade sig till att ändra slutscenen i Beethovens Fidelio i ett uppförande i Darmstadt, och det som kom ut av det var något så fruktansvärt fult. Så läs mitt brev och sprid det vidare.

– Men det handlar om någonting som jag tror faktiskt är allmängiltigt.

– Titta på vad som händer i USA, med drogepidemin, skolskjutningar, mycket våld som kan bryta ut väldigt fort. I Tyskland blir kyrkor plundrade, man stjäl nattvardskärl och målningar från väggarna. Man angriper blåljuspersonal, poliser – det håller på att bli riktigt, riktigt otäckt. Jag menar att alla dessa symtom – och jag skulle kunna räkna upp en lång, lång, lång lista, men alla känner nog till dem; jag menar att allt detta är symtom på ett samhälle i sönderfall, som vid romarrikets slut, eller andra kulturer som gått under.

– Detta är en väldigt farlig utveckling och därför är det så viktigt att bemöta angreppet på den klassiska musiken. När man ser sig omkring i Europa så befinner sig Europa i ett förfärligt tillstånd; det finns ingen politisk enighet.

– Vi har just upptäckt att den tyska regeringen redan 2018 på en konferens i Berlin om Afrika gick emot ett förslag som regeringarna i regionen runt Tchadsjön hade antagit i Abuja i Nigeria, där de krävde att Transaquaprojektet skulle genomföras, vilket vi har tagit upp flera gånger i det här programmet. Och Tyskland lade bara fram gröna argument, som i grunden uttryckte den gamla koloniala synen på Afrika, och rättfärdigade EU:s avskyvärda politik mot flyktingarna från Afrika och Sydvästasien, som faktiskt är en mordisk politik. Påven har kallat de afrikanska flyktinglägren för "koncentrationsläger", och det håller jag fullständigt med om.

Nej till "Eurotrash"

Hon fortsatte:

– När man alltså ser på allt detta, så är det enda positiva som Europa fortfarande har – frånsett potentialen att vara ett industriellt kraftcentrum, men det är inget som ligger i korten nu, om man ser på EU – men det enda som vi har är vår klassiska tradition: den italienska renässansen, som president Trump indirekt syftade på i sitt tal i Davos, när han pekade på Florensdomens kupol, när han nämnde den vackra Notre Dame-katedralen i Paris, när han talade om de europeiska katedralbyggena. Den förädlade människouppfattning som kommer till uttryck här, inklusive den tyska klassiska perioden, den tyska och italienska klassiska musiken, och klassisk musik överhuvudtaget – detta är Europas allra dyrbaraste arv, som kan bli vårt bidrag till formandet av ett nytt paradigm i världen.

Men det som sker i stället, nästan som en fortsättning av det som "Kongressen för kulturell frihet" sysslade med under det kalla kriget, är att man nu också förstör själva den klassiska musiken, bland annat med hjälp av den vidriga företeelse som kallas regiteater.

– Man kan nästan inte gå på en tysk teaterföreställning längre utan att folk kopulerar på scenen, är nakna och gör fullständigt obscena saker. Den store pianisten András Schiff skrev i en artikel att i New York kallar man den här sortens teater för "Eurotrash". Och det som den där hemska kompositören gjorde med sin omkomponering av slutscenen i Fidelio är inget annat än Eurotrash, milt uttryckt.

Helga Zepp-LaRouche avslutade:

– Vi måste försvara den klassiska kulturen. Vi måste gå tillbaka till idén att vi behöver skönhet inom konsten. Jag instämmer helt med Friedrich Schiller, som i en korrespondens med sin vän Christian Körner skrev att konst som inte är vacker är inte konst.

– Jag vill verkligen be alla er som känner att denna rasering av den stora kulturen inte kan få fortsätta, att ni förenar er med oss och att vi som en motpol till detta skapar en riktig renässansrörelse.

– Detta är helt i min framlidne make Lyndon LaRouches anda. Hans ande lever, i synnerhet som alla hans prognoser i fråga om finanssystemet, det strategiska läget, klarnar alltmer; det finns en växande insikt om att hans verk får en allt större intellektuell betydelse. Jag vill uppmuntra till att i alla sammanhang kräva att man ska ge honom upprättelse, eftersom människor behöver få obehindrad tillgång till hans verk. Det som stora tänkare har skrivit, det som stora kompositörer har komponerat – det är det som skänker oss den inre styrkan att ta oss ur denna kris för mänskligheten. Så hjälp oss att göra verklighet av denna renässansrörelse!

Alexander Hartmann

Se videon med Helga Zepp-LaRouches öppning av kampanjen Tänk som Beethoven! https://larouchepac.com/20200203/helga-zepp-larouche-think-beethoven

Läs Helga Zepp-LaRouches öppna brev till försvar för den klassiska musiken, på engelska här:
https://schillerinstitute.com/blog/2020/01/21/open-letter-to-germanys-classical-music-lovers-in-the-year-of-beethoven-the-bounds-of-decency-have-been-breached/

på tyska här:
https://www.solidaritaet.com/neuesol/2020/4/hzl-fidelio.htm

Läs den världsberömde konsertpianisten András Schiffs skarpa kritik mot vår tids s.k. regiteater, där regissörer tycker att de kan ta sig vilka friheter som helst med klassiska kompositörers verk, publicerad i Neue Zürcher Zeitung, "Vad i helvete har dom för sig på den tyska teatern?":
https://www.nzz.ch/feuilleton/buehne/was-zum-teufel-ist-mit-dem-deutschen-theater-los-1.18451139

Läs danska Schillerinstitutets uttalande om Jyllands-Postens karikatyrteckning:
http://schillerinstitut.dk/si/2020/01/formand-tom-gillesbergs-respons-til-jps-coronavirus-tegning-i-stedet-for-jyllands-postens-konfliktskabende-provokationer-lad-os-samarbejde-med-kina-for-at-forsvare-menneskeheden/