Förbjud våldsamma ”point and shoot”-dataspel!

Efter den senaste i raden av skolmassakrern, denna gång i vårt grannland, så är det hög tid att vi förbjuder våldsamma dataspel, av "peka-och-skjut"-karaktär. EAP:s ordförande Hussein Askary uttalade sig efter massakern i Jokela: ”Vi måste förbjuda den här sortens spel, precis som LaRouche tidigare föreslagit.”

Alla detaljer angående massakern i Finland är i nuläget inte helt klara. Vad vi vet så här långt är enligt pressuppgifter:

1. Gärningsmannen var en mycket lojal tjänare åt det brittiska synsättet angående den mänskliga naturen: ”Människan är en species bland andra djur.” Låter otäckt likt Adam Smith och Al Gore samt Miljöpartiet med fleras partiprogram.

2. Han försvarade sitt beroende av dataspel, skräpmusik och oligarkisk filosofi: ”Skyll inte på filmer som jag tittar på, musik som jag lyssnar på, spel som jag spelar eller böcker som jag läser.” Han var ett fan till Nietzsche och Alduous Huxley, den brittiska filosofins mest uppriktigt sinnessjuka profeter.

Två poänger måste göras i kontexten av ovan nämnda faktum:

För det första så var han galen.

För det andra var han inte mot det rådande systemet utan istället det alltför trogen. Ta till exempel följande.

3. När han skriver: ”Och kom ihåg att detta är mitt krig, min idé och min plan.” Låter han inte då som vem som helst som gått i svensk skola? Man skulle kunna rada upp praktiskt taget alla som gått i skola i Sverige sedan Palmes tid som utbildningsminister och få dem att upprepa, på samma sätt som vi brukade göra med katekesen i äldre dar här i landet:

- ”Vi är alla individer”

- ”Vi tänker alla oberoende av varandra”

- ”Vi tänker alla kritiskt”

Vad som står bjärt i kontrast till denna brittiska filosofi är idén om lagen. Vi har som ett suveränt folk lagar. Vi förbjuder heroin, pedofili, mord och annat som skadar det allmänna och dess välfärd. Låt oss använda den principen och förbjuda dessa spel som gör unga människor till zombieliknande massmördare. När vi ändå är i gång och lagstiftar, låt oss genomdriva Banklagskommitténs förslag (SOU 2000:66) om ”offentlig administration av bankrutta banker” (dvs. allihop), så vi kan använda denna det offentligas makt över kreditmedlen till att återskapa en produktiv ekonomi. Unga människor kan då bidra till samhället i stället för att fly in i fantasins värld.

Bakgrund: Information mot mänskligheten:

Informationsbaserade teorier och internetbaserade våldsspel är brittiska uppfinningar. Vid andra världskrigets slut fanns det en hel del ledande företrädare för det brittiska imperiet som absolut inte ville se att imperiet avvecklades till förmån för Franklin D. Roosevelts klassiska amerikansk politik. Bland dessa är de kanske mest berömda Winston Churchill, den nuvarande drottningen ”den babylonska skökan” Elizabeth II och hennes bihang Phillip samt John Maynard Keynes.

Mindre kända i Sverige är nog Lord Bertrand Russell och William Yandell Elliot. Elliot var Samuel Huntingtons lärare på Harvard och inspirerade den senare att förespråka en brittisk typ av militär struktur, likt den Hitler hade använt med sitt privata Waffen-SS. Modellen för Hitler och Huntington var, och är i den senares fall, det brittiska Ostindienkompaniets privata arméer som bland annat ockuperade Indien. Läs Huntingtons ”The Soldier and the State” och förfäras av denna inflytelserika tänkares oblyga pro-nazistiska hållning. Detta är bakgrunden till den militära doktrin som USA använt sen Kennedymordet och som lett till att man utvecklat simulatorer för att öka ”body count”-statistiken i krig. Dessa simulatorer har sedan marknadsförs som spel för barn.

Den andra omnämnda brittisk imperialisten, Russell, nöjde sig inte med att förstöra USA:s militär. Han ville förstöra hela republiken. Hans elever Wiener och von Neumann skickades till USA för att skapa och sprida informationsteorin. Skapat på modell efter Russells allmänt erkända intellektuella fiasko ”Principia Mathematica”. Dessa misslyckade men logiska idéer har sedan skapat missfoster som ”listig som en Fox”-lögnhalsen Rupert Murdochs ”MySpace” och "skolkatalogen" för barnsliga vuxna, ”Facebook”, där man kan leva ”ett andra liv” à la Carl Bildt, alltmedan den riktiga världen slits i stycken av en allt mer brittisk politik, numera främst företrädd av den amerikansk förrädaren Dick Cheney och hans kondomliknade skydd - talman Pelosi.

Då den amerikanska republiken inte kunde underkastas med våld eller hot, tvingades britterna från och med 1945 använda sig av den "Persiska metoden": Sprid galenskap i deras egna led.

Precis som självmordsbombare i Mellanöstern eller ”11 september”-terrorister så tjänade Jokela-mördaren inte heller han sitt eget intresse eller ”sin egen kamp”, utan en traditionell brittisk politik om eviga krig och evig förstörelse.