Folkpartiets missiler!


Om vi antar att Jan Björklund inte plötsligt har drabbats av någon mental eller psykisk funktionsnedsättning, så måste vi här i Sverige och på andra håll i världen ta hans förslag att placera Natos "Patriot"-antimissilrobotar på Gotland på dödligt allvar.

För det första gör han klart att målet för detta offensiva (inte direkt defensiva) drag är Ryssland. Han gör inte som amerikanska och andra Natorepresentanter som hävdar att målet för likadana robotsystem i Polen och Turkiet är Iran, istället för Ryssland (trots att ingen bör tro på vad de säger).

För det andra kan vi bara anta att detta – eftersom det inte tillför något positivt till Sveriges nationella intressen och försvar, utan endast utgör en provokation mot ett grannland – inte kommer från Sverige, utan från brittiskt och amerikanskt håll.

Brittiska imperialister, såsom Tony Blair, och deras lakejer i USA, såsom president Barack Obama, har de senaste åren gjort klart att Kina och Ryssland skall kuvas och deras inflytande i världen skall begränsas. Målet är att pressa dessa två nationer samt deras ekonomiska och politiska allierade till att underkasta sig den katastrofala ekonomiska politik som sätter finansbolagens och bankernas intressen framför folkets behov av ekonomisk utveckling och förbättrade levnadsvillkor. Greklands, Spaniens och USA:s ekonomiska tillstånd vittnar om denna katastrofala västerländska politik.

President Obamas nya militärpolitik för Stillahavsområdet, som går ut på att placera amerikanska baser och antirobotförsvarssystem i en ring runt Kina i kombination med Natos offensiva drag att placera ut sådana system först i Östeuropa och nu senast i södra Turkiet, har fört världen närmare ett världskrig med atombomber och längre ifrån en fredligare värld.

Vi i LaRoucherörelsen har länge varnat för att det förfallna anglo-amerikanska finanssystemets konkurs kommer att föra med sig en global konfrontation, såvida inte:
1. suveräna nationer ingriper i tid med förslag som Glass-Steagall (bankdelningslagstiftning) för att stabilisera världens banksystem och avlägsna den destruktiva spekulativa cancern från den övriga ekonomin; och
2. sätter igång att med hjälp av ett nytt kreditsystem få igång en omfattande realekonomisk återbyggnadsprocess med satsningar på nationella och internationella infrastrukturprojekt, för att på så sätt
3. dra igång en global fred genom ekonomiskt samarbete.

Detta är alternativet till Blairdoktrinens omänskliga krigsföring som sker i regimbytenas och demokratiseringens namn, med hjälp av terrorism, vilket dagens tragiska tillstånd i Libyen och Syrien vittnar om.

Vi hoppas att Björklund och hans partikamrater möts med ett stort leende av andra partiers medlemmar när de kommer till jobbet på regeringskansliet respektive riksdagen imorgon, och att de säger till dem: "Det där var ett dåligt skämt! Men, nu glömmer vi att du sagt det!"

--------------------------------------------------------------------

Läs mer om utvecklingsplaner som ett alternativ till Blairdoktrinens vansinne i Hussein Askarys artikel "Kriget mot öknen kan samla hela världen!"