Följ inte imperiet i graven!

Det bankrutta globala finanssystemet, som går under namnet globalisering, och leds av den brittiska oligarkin och dess allierade i Europa och USA, håller på att gå i graven. Frågan är: kommer det att ta nationerna med sig?

Den som tvivlat på Lyndon LaRouches framhållande av den brittiska monarkins roll i detta ruttna imperiums försök att kontrollera världens ekonomi och nationer, kan lyssna på vad drottning Elizabeth II själv sade den 27 november till ledarna för 53 nationer som ingår i det brittiska Samväldet: "Jag anser att vi kan vara nöjda med hur långt Samväldet har kommit under sina 60 år, och hur troget det ändå har varit sitt ursprung" - dvs det brutala koloniala inmperiet. Hon förmanade: "Det räcker inte att hålla sig inom Samväldets gränser. ... I en värld där problem och möjligheter inom politik, ekonomi och miljö korsar kontinenter, behöver Samväldet bevisa sin relevans utanför sina egna gränser och anlägga ett verkligt globalt perspektiv. Samväldet kan känna stolthet över att det under vart och ett av sina sex decennier har format det internationella svaret på de globala utmaningar som uppkommit. Inför FN:s förestående klimattoppmöte i Köpenhamn har Samväldet återigen en chans att leda."

Ja, det brittiska imperiet har spelat den ledande rollen i världen, men det har gjort det mot en bakgrund av ekonomiskt sammanbrott, svält och en människofientlig ideologi - precis som vi ser nu i försöket att stoppa utveckling i världen med hjälp av klimatbluffen. Även om världens ekonomi håller på att kollapsa, vill det brittiska imperiet härska även över ruinerna.

Skandalen runt Klimatforskningsenheten vid East Anglia-universitetet, det s.k. Climategate, lyfter fram den brittiska rollen i skapandet av klimathysterin. Som vi skrev i förra Monitor, har denna enhet, som förser FNs klimatpanel IPCC med temperaturdata från hela världen, förfalskat dessa data för att visa på en uppvärmning av klimatet.

Den verkliga agendan är, som vi förklarar på de följande sidorna, att piska upp så mycket hysteri och rädsla i Köpenhamn att man kan tvinga fram en minskning av världsbefolkningen och ett stopp för ekonomisk utveckling i hela världen.

Och vad gör vår statsminister? Jo, han följer, precis som president Obama, den brittiska politiken och försöker vara bäst i klassen. Fredrik Reinfeldt utnyttjade det svenska ordförandeskapet i EU till att propagera för denna nu bevisade folkmordspolitik. Han kanske inte avser att döda människor, men det fritar honom inte från ansvar. I stället för att rädda den förfallande svenska industrin, som t.ex. Saab, har Reinfeldt fokuserat på att rädda de bankrutta bankerna och få fram pengar till s.k. "klimatåtgärder".

Reinfeldt har också arbetat intensivt för att få igenom det diktatoriska Lissabonfördraget som ett första steg mot skapandet av en världsregering för att tvinga nationer att acceptera stopp för industriell ekonomisk utveckling.

Men världens nationer kommer inte att lägga sig ner och dö för att göra den brittiska monarkin eller EUs ledare till lags. Motståndet växer. Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien och många afrikanska länder gör nu uppror i Köpenhamn för att försvara sin rätt att utvecklas. Dessa nationer är, som vi har rapporterat tidigare, tillsammans med Ryssland i färd med att rita om hela världens ekonomiska karta, i enlighet med LaRouches plan för en fyrmaktsöverenskommelse och byggandet av den eurasiska/afrikanska landbron och en ny industriell revolution.

Den verkliga frågan, som aktivister från Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen organiserar för i Köpenhamn just nu, är rätten till ekonomisk utveckling. Det ligger i människans natur att aldrig sluta utvecklas. Mörkrets krafter vill sätta konstgjorda gränser för människans och universums utveckling. Om vi följer dem, då blir vi medskyldiga till ett av historiens största brott mot mänskligheten.

Vi har chansen nu att begrava imperiet, dess ekonomiska system och gröna ideologi, och skapa en ny världsordning baserad på suveräna nationer i samarbete.