Fisken ruttnar från huvudet

Monitor

Fysisk ekonomi

-Innehåll i Monitor och Fysisk ekonomi mars 2009
1. Ledare: Fisken ruttnar från huvudet, 2. LaRouche förklarade den 7 mars krig mot det brittiska imperiet, 2. Uttalande av Hussein Askary om EAP med i EU-valet: Det enda alternativet för Europa!, 3. Inbjudan till EAP:s Valupptaktsmöte för EU-valet: Isolera den brittiska imperiepolitiken, tisdagen den 21 april kl 18 i Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm, 4. Rüsselsheimresolutionen om bilindustrins framtid, 5. Efter bonuslögnerna: Kräv en svensk "Pecorakommission" för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar! 6. Vi tvingas i detta nummer ta avsked av vår vän, kollega och följeslagare på den långa politiska resan Tore Fredin, som från början och i många år var redaktör för detta nyhetsbrev. Tore avled på S:t Görans sjukhus i Stockholm den 21 februari. Vi ägnar bilagan Fysisk Ekonomi åt hans liv och arbete.

Ledare:
Fisken ruttnar från huvudet

Om du inte är topp tunnor rasande på den korruption som har avslöjats i bank- och finansvärldens toppskikt, då är det nåt fel på dig! Om du inte tänker göra något åt den systematiska korruptionen i samhället, då kan du säga godnatt till civilisationen, eftersom våra nuvarande politiska ledare och näringslivets chefer har visat sig vara antingen medlöpare till den systematiska brottslighet som "den nya ekonomins" spekulation, globalisering och brittiska frihandel avslöjat sig som, eller totalt inkompetenta och därför ovärdiga de förtroendeuppdrag de har valts till.

I USA tvingades polisen spärra av området runt försäkringsjätten AIG:s huvudkontor, där cheferna suttit och delat ut skattebetalarnas pengar och framtid, inte bara i form av bonusar till sig själva för att de med spekulation kört bolagets finanser i botten utan också till sina kompisar i de amerikanska och utländska banker som skapade krisen från början. Lyndon LaRouche liknar läget i USA vid stämningarna efter det japanska angreppet på Pearl Harbor 1941. Folk känner sig bestulna, bedragna och överkörda.

Men LaRouche i USA, vi här i Sverige och våra systerorganisationer i Europa svarar på detta med att förklara politiskt krig mot det brittiska imperiet. Det brittiska imperiet förkroppsligar det döende finanssystemet, det kriminella system som vi har varnat för i så många år. Korruptionen är själva kärnan i detta system som bygger på girighet och finansiell vinst utan hänsyn till vilka följder det får för samhällets och arbetskraftens produktivitet och allmänna välfärd. Det brittiska imperiet är finansparasiten Londons City och dess allierade på Wall Street och andra håll. De tar ingen hänsyn till någon nation. De har tagit över och blivit en parasit som lever på kroppen av England och andra nationer. De brittiska regeringarna har använts som ett verktyg av finansoligarkin. Det var dessa parasiter som stödde Hitler och Mussolini och gav oss både första och andra världskriget.

Den brittiska regeringen spelar samma destruktiva roll i dag, i sin styrning av G20-mötet i London den 2 april. Den brittiska regeringen har arbetat på övertid med att försöka övertala regeringar i Europa, Sydamerika och Asien att följa den brittiska politiken att förlänga livet på det nuvarande systemet genom fortsatt hyperinflationistisk sedeltryckning och en förstärkning av den övernationella myndigheten IMF. Enskilda nationer skall inte tillåtas skydda sina ekonomier genom ökade investeringar och ökad produktion. Detta stämplas som ett brott under rubriken "protektionism" eller "ekonomisk nationalism", som måste stoppas till varje pris. Alla diskussioner om en "New Deal"-politik i Roosevelts anda där nationer satsar på stora infrastrukturprojekt, har den brittiska regeringen med hjälp av terrorn kring det påstådda klimathotet förvandlat till en "grön New Deal"-fantasi.

LaRouches krigsförklaring mot detta imperium kan mycket väl bli den nya amerikanska presidenten Obamas politik om flodvågen i befolkningen styrs åt det hållet. Ledande personer och grupper på lokal nivå kommer att vara avgörande för att ilskan i befolkningen inte skall köra fast i ren missnöjespolitik. Ett viktigt steg i denna riktning är att samla stöd bakom kravet på en brottsutredning av de kriminella handlingar som ligger bakom finanskrisen och av hur eliten har utnyttjat krisen för att berika sig och bunkra resurser i väntan på det totala sammanbrottet i samhället. Du kan bidra med att skriva under "Uppropet för en ny Pecorakommission" på vår hemsida eller genom brev. Använd det för att mobilisera politikerna i din kommun. Bränn telefonlinjerna med samtal till riksdagen och regeringskansliet, LO och Svenskt Näringsliv så att de får känna vilken ilska som kokar i samhället mot deras inkompetens och medverkan i denna katastrofala situation. Vi har idéerna som kan rädda Sverige och världen ur denna krisen.
Men det behövs mer än idéerna för att lyckas, det behövs också en politisk kraft och flodvåg.

---

OBS! Vi tvingas i detta nummer ta avsked av vår vän, kollega och följeslagare på den långa politiska resan Tore Fredin, som från början och i många år var redaktör för detta nyhetsbrev. Tore avled på S:t Görans sjukhus i Stockholm den 21 februari. Vi ägnar bilagan FysEk åt hans liv och arbete.

LaRouche förklarar krig mot det brittiska imperiet

Lyndon LaRouche förklarade den 7 mars krig mot det brittiska imperiet och dess underhuggare på Wall Street, som försöker belägra Vita huset och förstöra USA som republik. De vill hindra president Barack Obama från att anta den politik som Franklin Roosevelt använde för att handskas med den finansiella sammanbrottskrisen, i synnerhet en konkursomorganisering av hela det system som domineras av Londons City.

LaRouche sade att detta angrepp är en pånyttfödelse av 1930-talets American Liberty League, som helt öppet stödde Mussolini och Hitler, och som gjorde allt som stod i dess makt för att tillintetgöra Roosevelt, bland annat genom statskuppsförsök. Detta styrs nu, i själva USA, av en apparat på högerkanten, som finansieras av Wall Street och London, och leds av American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato Institute och nyckelindivider som Newt Gingrich, Rush Limbaugh och Rupert Murdoch, samt av sådana FDR-fientliga propagandamakare som Amity Shlaes och Jim Powell.

- Vi måste vara obevekliga i att påpeka att alla de personer som nu radar upp sig mot presidenten, från Wall Street och liknande miljöer, faktiskt är fascister, i 1930-talets Mussolini- och Hitlerälskande Liberty Leagues tradition, sade LaRouche.

Tyvärr vet det amerikanska folket, inklusive kongressledamöter och institutionella representanter, "inte längre vad det innebär att försvara nationen. De har varit inblandade i så många bluffkrig att de inte vet vad ett riktigt krig är! Och vi befinner oss i ett riktigt krig, för att rädda USA från en underminering av detta slag, som har sitt ursprung i London. ... Vi kommer att försvara presidentskapet, och vi kommer att göra processen kort med dem som inte håller med om att detta presidentskap måste försvaras."

En källa nära Obama-administrationen anmärkte nyligen att Wall Street driver en "sjövild" propagandakampanj för att stämpla president Obama som en "radikal Roosevelt-anhängare, som dödar banker". I representanthuset krävde republikanernas minoritetsledare John Boehner, som svar på Obama-regeringens första budgetförslag, att presidenten måste "frysa statens utgifter så att vi kan få ordning på budgeten". Enligt källor som LaRoucherörelsen talat med satte George W. Bush och Dick Cheney, just när de var på väg ut, sprätt på Vita husets hela budget för 2009, för att se till att den nya regeringen skulle mötas av oöverstigliga hinder.

En annan front i detta angrepp har öppnats av kretsar som nominellt sett räknas till det demokratiska partiet, såsom George Soros, som fortsätter att hälla ändlösa summor pengar i kampanjen för att legalisera knark i USA och samtidigt stoppa det krig mot knarkhandeln och knarkkartellerna som utkämpas av USA:s justitieminister Eric Holder. Denna offensiv, som leds av Soros, får fullt stöd från London-tidningen Economist, som i sin omslagsstory den 7-13 mars kallar knarklegalisering för den "minst dåliga policyn".

Till detta kan läggas att den brittiske premiärministern Gordon Brown och den förre premiärministern Tony Blair i samband med sina besök i Washington båda ställde sig bakom angreppet mot presidenten. Browns försök att vinna över Barack Obama till Londons agenda för G20-mötet - allt större räddningspaket för spekulanterna, hyperinflation och schachtiansk åtstramningspolitik - misslyckades som tur var kapitalt.

Det verkar dock som om Tony Blair hade större lycka i sitt framträdande inför lyckta dörrar i kongressen, där han pressade kongressmän och näringslivschefer att koncentrera sig på en "grön agenda" med klimatförändringar och global uppvärmning, i stället för att lösa finanskrisen genom bankruttomorganisering och regleringar.

Uttalande av Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP: EAP med i EU-valet: Det enda alternativet för Europa!

EAP ställer upp i valet till Europaparlamentet med en lista med 18 kandidater. Valet äger rum den 7 juni 2009 men det politiska kriget är redan i gång.

Vi deltar i valet, inte därför att vi tror att EU eller Europaparlamentet representerar ett bättre system än systemet med suveräna nationalstater i samarbete, utan därför att LaRoucherörelsen och EAP är det enda valet svenskar och européer har för att överleva den värsta finanskrisen i mannaminne.

Lyndon LaRouche är den amerikanske ekonomen och statsmannen som förutsåg krisen som en systemisk global ekonomisk och moralisk samhällskris (inte en konjunkturkris, recession eller depression). Nu när regeringar, parlament, centralbanker och ekonomiska experter har tömt ut hela sin repertoar av monetära knep och manipulationer till ingen nytta, är det LaRouche som sitter inne med lösningen. LaRouches lösning, som EAP här i Sverige har förespråkat i många år och informerat såväl politiker som medborgare om, bygger inte på hur man manipulerar pengar, utan på en förståelse av vad människan är och hur hon förhåller sig till det som rätteligen beskrivs som fysisk ekonomi.

Vi och våra systerpartier i Europa (BüSo i Tyskland, Schillerinstitutets vänner i Danmark, Solidarité et Progrès i Frankrike och Solidarietá i Italien) är därför unikt placerade för att leda de politiska krafterna i dessa europeiska nationer, deras befolkningar och hela EU undan krisen i riktning mot en ny, rättvis ekonomisk världsordning. Huvudfokus för vårt internationella arbete, som avspeglas i våra olika nationella valprogram, är att se till att alla nationer får tillgång till och samarbetar om att utveckla den senaste industriella och vetenskapliga tekniken med målet att främja allmän välfärd och utrota fattigdomen i hela världen. Detta betyder, som Helga Zepp-LaRouche har sagt, att matproduktionen i världen måste fördubblas.

För att kunna göra det måste vi äntligen röja det brittiska imperiet ur vägen. Vi talar inte om Englands, Skottlands eller något annat av Storbritanniens kuvade folk. Med det brittiska imperiet menar vi den parasitära finansoligarki som haft kontrollen över de brittiska öarna sedan Vilhelm av Oraniens tid och som därefter, med hjälp av det brittiska Ostindiekompaniet, byggt upp ett världsimperium i det medeltida Venedigs efterföljd. Detta brittiska imperium representeras i dag av finanscentret i London, det s.k. City, med vidhängande skatteparadis, spekulanter och knarklangare som George Soros, samt av detta imperiums sympatisörer på Wall Street i New York, i det brittiska samväldets nationer och i Skandinavien. Denna allians styrs i dag av den tredje generationen av de ägarfamiljer som förde Hitler och Mussolini till makten och gav världen fascismen och andra världskriget. I dag, precis som då, förespråkar de fascistisk åtstramning för att deras finanssystem, även om det är ett svart hål, skall betalas före allt annat. För att blockera en återindustrialisering och fortsatt utveckling av Kina, Indien och andra stora nationer har de lanserat den anti-vetenskapliga, anti-industriella klimatlögnen, med hjälp av nazisympatisörerna prins Philips och prins Bernhards WWF. Det brittiska imperiets politik kommer, om den inte stoppas, att leda till en kollaps av den nuvarande civilisationen som i slutänden kommer att betyda miljarder fattiga människors död och driva Europa tillbaka till fattigdom och feodalism som på medeltiden.

EAP:s huvudsakliga programpunkter i EU-valet är:

• En rekonstruktion av hela det internationella finanssystemet genom ett ordnat konkursförfarande, där bankväsendets samhällsviktiga funktioner skyddas och alla spekulativa värdepapper (spelskulderna) fryses för senare värdering. Stopp för de räddningsaktioner för bankerna som Bush-administrationen och EU-länderna ägnat sig åt sedan början av 2008. Sveriges och andra europeiska regeringar måste, i samarbete med parlamenten, leva upp till sin grundlagsfästa skyldighet att skydda befolkningen mot parasitära privata intressen, och använda sina nationers mänskliga och finansiella tillgångar till utveckling av de produktiva krafterna på ett sätt som främjar den allmänna välfärden och individernas utvecklingspotential.

• Utredning av oegentligheter och rent kriminell verksamhet (Madoff-svindeln, tvättning av narkotikahandelns inkomster m.m.) som banker och finansbolag har bedrivit, och fortfarande bedriver. Syftet är att bereda väg för nya lagar och regleringar för bank- och finansverksamhet i och mellan nationer. Förebilden för detta utredningsarbete är Pecorakommissionen som granskade USA:s finanselit åren 1933-34, och hjälpte president Franklin D. Roosevelt att återreglera och återuppbygga USA:s ekonomi efter depressionen med sin New Deal-politik.

• Utrota det brittiska imperiets fascistiska politik: frihandel, knarkhandel och globaliseringens slavsystem. Stoppa klimathysterin och miljöfanatismen genom en vetenskaplig och förnuftig debatt i samhället.

• Verktygsmaskinpotentialen i Europa, framför allt inom fordonsindustrin, är det värdefullaste vi har. Skydda den genom en omställning till produktion för infrastruktur. Fordonsindustrins kapacitet kan komma till användning, bara staten skapar en marknad för det.

• Skapa en miljon nya produktiva jobb i Sverige genom en ny investeringspolitik. Kliv ur EU:s tvångströja - Maastrichtfördragets budget- och lånetak - och inför en statlig kapitalbudget. Använd nationernas rätt att sätta sina folk och stillastående industrier i full produktion genom statlig kreditgivning till investeringar. Dra i gång ett New Deal för Sverige och Europa - en massiv satsning på infrastruktur med kärnkraft, höghastighets- och magnettåg, vägar och broar, förstärkning av sjukvård och utbildningssystem, samt ett miljonprogram för att bygga bostäder, denna gång med vackra hus som avspeglar optimism. Andra finansiella tillgångar som pensionsfonder och privat sparande bör regleras och lockas till denna produktiva och framtidsinriktade långsiktiga satsning, bort från det kortsiktiga spel som har bidragit till krisen vi nu ser.

• Kraschprogram för utveckling i Afrika. Avbryt den moderna versionen av den gamla rasistiska imperiepolitiken som har dömt Afrika till fattigdom, inbördeskrig, sjukdom och plundring av mänskliga och naturliga tillgångar. Upphör med politiken att störta regeringar i andra nationer, den politik som den brittiske premiärministern Tony Blair och USA:s president George W. Bush har förespråkat och praktiserat det senaste årtiondet. Tillämpa Westfaliska fredens princip, som säger att det är vårt egenintresse att göra Afrika rikt. Avbryt alla så kallade "demokratiprojekt" och "biståndsprojekt" och slut i stället långsiktiga teknologiöverföringsavtal med intresserade afrikanska nationer för att säkerställa deras utveckling med modern energi (kärnkraft, vattendammar), transportsystem (järnvägar, vattenkanaler), dricksvatten, bevattnings- och avloppsystem, modern sjukvård och utbildning. Satsningarna kan finansieras genom ömsesidiga långsiktiga lågräntekrediter garanterade genom långsiktiga handelsavtal med industri-, jordbruks- eller råvaror. Afrikas naturliga och mänskliga tillgångar skall inte plundras av Europa, utan ge Afrikas framtida generationer utveckling och välfärd.

• Stoppa knarket: Försvara Sverige och Europa mot det nya brittiska opiumkriget. Detta kräver tre åtgärder: 1) Beslagta knarkhandelns hela infrastruktur av fordon, företag och andra tillgångar, inte bara själva narkotikan, och motarbeta samtidigt all propaganda (inklusive kulturbidrag) för knarklegalisering och knarkkonsumtion. 2) Inrikta det internationella samarbetetet mot terrorismen, inklusive militära uppdrag, på att stoppa smuggling av knark från huvudsakligen Afghanistan, Sydvästasien och Sydamerika. 3) Gör penningspåret till huvudspår genom en noggrann granskning av tvättningen av knarkpengar i internationella banker och skatteparadis.

• I år är det 250 år sedan Friedrich Schiller föddes. Vi bör hämta inspiration från det för att sikta på en bättre framtid för alla människor på planeten i en anda av broderskap och kärlek. Kulturen och utbildningen av ungdomar bör avspegla det bästa hos människan, den kreativa förmågan, och den estetiska uppfostran av individens känslor bör ske i Schillers anda. Vi tar avstånd från den existentiella, pessimistiska, njutningsfixerade synen på människan som under hela efterkrigstiden har spridits genom Natos kulturorgan "Kongressen för kulturell frihet" och gjorts till den dominerande kulturen i Europa. Vi arbetar för att stoppa inte bara knarket, utan även våldskulturen som sprids genom otroligt våldsförhärligande dataspel som förvandlar barn och ungdomar till iskalla mördare.

Allt detta betyder att ditt bidrag, som en sann svensk medborgare (oavsett om du är invandrare eller inte), men samtidigt som en världsmedborgare, till Lyndon LaRouches och EAP:s kampanj är avgörande i år, inte bara för att det är det enda rätta att göra i denna krisens tid, utan för att det är din enda chans att komma undan en ny mörk tid med ekonomisk och moralisk kollaps, med krig och epidemier som följd av den intellektuella och moraliska bankrutten hos vår elit.

Valupptaktsmöte för EU-valet: Isolera den brittiska imperiepolitiken

Tisdag 21 april kl 18

Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm, salen Hasseln, Riksdalervägen 2/Sparbanksvägen, T-Hägerstensåsen, bilavfart från E4 vid Västberga

EAP:s uppgift i EU-valet 2009
Hussein Askary, ordförande LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

Vad är dagens fascistiska monster i Europa?
Elke Fimmen, v. ordförande i partiet Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Tyskland
(Elke Fimmen talar på engelska med simultantolkning till svenska)

Alla är hjärtligt välkomna!

Kallelse till alla EAP-medlemmar: Kl 17 samma dag och i samma lokal hålls EAP:s partikongress med sedvanlig dagordning.

Rüsselsheimresolutionen om bilindustrins framtid

I Opelhuvudstaden Rüsselsheim, där också Saab-bilar utvecklas och tillverkas, höll Schillerinstitutet en internationell konferens den 21-22.2 2009. Konferensen med 350 deltagare från 25 nationer, som hölls på temat "Världsekonomins återuppbyggnad efter systemkrisen", antog följande slutresolution om bilindustrins framtid:

Hotet mot Opel, just här i denna stad där vi har vår konferens, visar dramatiskt vilken felaktig väg industripolitiken har slagit in på genom globaliseringen, speciellt under de senaste årtiondena.

Skiftet från ett producentsamhälle till ett konsumentsamhälle har haft drastiskt negativa konsekvenser. Det värsta är det skandalösa förnekandet av människans rätt till utveckling och framåtskridande. Denna rätt kan endast förverkligas om den mänskliga kreativiteten inriktas på att finna verktygen, som gör att underutveckling och förtryck, svält och epidemier - som hittills "ansetts" kroniska - en gång för alla kan ersättas av en ny ekonomisk och social ordning, som inte känner några gränser för den fulla utvecklingen av mänsklighetens potential. I annat fall kommer mänskligheten att gå in i en långvarig, ny mörk tidsålder.

Det finns ett enormt behov av fordon för jordbearbetning och skörd liksom för utbyggnad av nödvändig infrastruktur, i stora delar av världens utvecklingsländer. Mänskligheten står inför den stora utmaningen att snabbt utveckla kapaciteten att producera miljoner sådana fordon, och erfarenheterna från bilindustrin kan i detta perspektiv vara till stor nytta.

Dessutom bör framtidens fordonsbränsle baseras på vätgas, som massproduceras med hjälp av högtemperaturreaktorer, eftersom bensinteknologin har nått sina gränser.

Vi kräver ett massivt uppbyggnadsprogram för den afrikanska kontinenten. Med 203 miljoner människor som lider av undernäring, varav tio procent är barn under 15 i Afrika söder om Sahara, är Afrika i desperat behov av den verkstadskapacitet som nu riskerar att förstöras för evigt i industriländerna. Vi är övertygade om att det inte går att lösa dagens civilisationskris, om vi inte samtidigt löser Afrikas problem.

Vi anser att den enorma verkstadskapacitet som hittills använts för att tillverka bilar för individuella transporter, också har en framtid i utvecklingen av allmänna effektiva och billiga transporter för människor och gods. Detta kan bli möjligt genom revolutionerande teknologier som magnettåg för användning i såväl tättbefolkade stadsområden som för långa distanser mellan dessa regioner. Genom utvecklingen av sådana transportsystem kommer förut obeboeliga områden i världen att kunna göras beboeliga.

Dagens bilindustri, precis som de andra produktiva industrierna och deras kvalificerade arbetskraft, har en framtid, med detta synsätt. Det är hög tid att definiera en sådan ny, förnuftig uppgift för denna industri inom ramen för en ny, rättvis ekonomisk världsordning.

Låt oss se till, att ett första stort steg i den riktningen tas här i Rüsselsheim!

Läs Lyndon LaRouches, Helga Zepp-LaRouches och Jacques Cheminades tal på konferensen som alla är översatta till svenska. Talen finns på http://larouche.se/artikel/rebuilding-the-world-economy-after-the-system... på svenska, engelska och som video.

Där finns också tre videor med Portia Tarumbwa-Strids inledning av ungdomspanelen "Hur världen måste se ut om 50 år", J.S. Bachs "Jesu meine Freude" framförd av ungdomsrörelsens kör och F. Schuberts Op. 100 trio för piano, violin och violoncell. Övriga konferenstal som översätts läggs upp allteftersom.

Vill du beställa en specialrapport på svenska om Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim med de tal m.m. som finns översatta, ca 36 sidor, A4, pris 500 kr - hör av dig till redaktionen!

Efter bonuslögnerna: Kräv en svensk "Pecorakommission" för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar!

Låt det rulla på. Låt makthavare vänja sig vid att sitta i svarandestolen - Marcus och Jacob Wallenberg, Kerstin Hessius, Annika Falkengren, Wanja Lundby-Wedin. Ilskan mot bonusarna är en västanfläkt, jämfört med vad som kommer när svenska folket får veta hur de lurats att kasta biljoner kr i finanssystemets svarta hål. Vart har statens räddningspaket tagit vägen, nästan 200 miljarder i förluster i AP-fonderna osv, osv?

Lyndon LaRouche har krävt att den amerikanska kongressen omedelbart drar igång en undersökning av bankerna på samma sätt som Ferdinand Pecora gjorde inför USA:s kongress 1933-34. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kräver att man även i Sveriges Riksdag drar igång en undersökning av bankerna på samma sätt som Pecora gjorde. Ren brottslighet i finanssystemet med exempel som Madoff, Carnegie, narkotikapengar och skatteflyktsparadisen är skäl nog för en Pecorakommission i Sverige. Det avgörande är dock att få klargjort varför bankerna inte fungerar, så att de kan rekonstrueras till fungerande banker i den allmänna välfärdens och det reala produktionssystemets tjänst.

Räddningspaketen har inneburit att skattebetalare betalar förluster i hela det internationella banksystemet, precis som Storbritanniens premiärminister Gordon Brown faktiskt krävt att de skall göra. Browns nationalisering av brittiska banker, liksom med svenska Carnegie, innebär samma sak - att staten tar över och tvingas betala bankens värdelösa skulder till andra banker. Alla krav på statliga räddningspaket till de svenska bankerna riskerar att bli samma stöld av skattebetalarnas pengar, så länge SEB och de andra bankerna mörkar om sina förluster i Baltikum men i ännu högre grad förluster på hedgefonder i det gigantiska derivatkasinot. Det borde vara varje riksdagsledamots skyldighet att omedelbart skapa klarhet i vad Wallenberg och bankerna fortsätter att mörka.

EAP har startat en namninsamling för att få fram en svensk Pecorakommission för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar. Vi kräver att Riksdagen tillsätter en undersökningskommission med den amerikanska kongressens Pecorakommission på 1930-talet som förebild. Kommissionen skall med offentliga förhör undersöka vad som orsakat den katastrofala finanskrisen, vem som har ansvar och vad som hänt med de statliga räddningspaketen till bankerna. Avsikten är att klargöra varför banksystemet gått i baklås, så att det kan göras funktionsdugligt för samhällets allmänna välfärd.

Skriv på och läs mer på www.larouche.se

Fysisk Ekonomi mars 2009

Till minne av Tore Fredin 1940-2009

Monitors redaktör Tore Fredin avled lördagkvällen den 21 februari på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Tore var också den svenska LaRoucherörelsens grundare. Det var han som 1973 drog igång den organisation som har varit så viktig för Sverige och betytt att vi svenskar kunnat ingripa mot den långa civilisationskrisen som alla i dagens kollaps kan se i vitögat. I 36 år lade han sin kraft på att hjälpa andra att förstå vad som händer och organisera sig till försvar för det gemensamma bästa och mänskligt framåtskridande.

Tore mötte LaRoucherörelsen hösten 1972 i USA och deltog där i grundandet av en lokalgrupp i Chicago. Vid nyårsskiftet reste han till en konferens i New York. Där träffade han några svensk-amerikaner, bl.a. Leif Johnson, som besökt Sverige under året och organiserat LaRoucherörelsens första möten här. De lämnade över en lista på några studenter som visat intresse. Vid hemkomsten till Sverige var det Tore som lyckades dra samman sju av dem i den första studiecirkeln, och som rekryterade och organiserade dem att tillsammans med honom sommaren 1973 bilda Europeiska Arbetarkommittéernas (ELC) första lokalgrupp i Sverige.

Osjälviskt lät han andra stå i rampljuset, men han var med i ledningen för ELC och det våren 1976 grundade partiet EAP. Tore tog ledarskap genom att skriva många strategiska pamfletter och artiklar. I många år ledde han lokalgruppen i Göteborg och kämpade på fältet i alla EAP:s kampanjer.

När EAP:s närradiosändningar, Radio Free Sweden, kommit igång 1983 i Stockholm, Göteborg och Malmö gick han in som redaktör. I det totalt kontrollerade svenska medielandskapet, där radions och de två TV-kanalernas nyheter och Eko-sändningar var ensamma i etern om att rapportera om politiska skeenden, öppnade EAP:s närradiosändningar dörren för många svenskar till att förstå den politiska striden om verkliga frågor. Flera gånger i veckan kunde EAP bryta medieblockaden med politiska nyheter i timslånga program. Detta programformat blev därefter vanligt i både radio och TV. Tores nattsändningar med radioväkteri upp till sex timmar, ofta samtidigt i Stockholm, Göteborg och Malmö, var höjdpunkter för alla oss som deltog och självklart för de många lyssnare som ringde in.

Tore hade ögat på styrningen av de svenska medierna, genom att lyssna på BBC:s morgonsändningar. Ända fram till sin sista vecka på sjukhuset skämtade och diskuterade han, som alltid förut, om hur de svenska medierna bestämde sin internationella nyhetsbevakning efter att först ha inhämtat BBC:s prioriteringar och vinklingar.

När Tore p.g.a. sin gamla fotbollsskada i knäet inte kunde delta ute vid bokborden på fältet, var det han som - vid sidan av sin huvudsyssla som redaktör för Monitor från 1990 till 2007 - telefonledes organiserade prenumeranter och medlemmar i hela landet. Han fortsatte hålla kontakt med sitt kära Göteborg och de kandidater som i vått och torrt kämpat i EAP:s valkampanjer.

Tore föddes och växte upp på en gård utanför Delsbo i Hälsingland som ett av elva syskon. Både han och andra syskon tog upp en akademisk karriär. För Tores del gick det via arbetarrörelsens folkhögskola Brunnsvik i Dalarna till Socialhögskolan i Stockholm. Efter att ha arbetat socialt i Stockholm fick han möjlighet att delta i ett ettårigt socialt projekt i Chicago i USA. Där stötte han på Lyndon LaRouches unga rörelse av tusentals studenter. Året innan hade LaRouche åter prickat rätt i sina prognoser, dollarn skildes från guldet och efterkrigstidens finanssystem, det s.k. Bretton Woods-systemet, bröt samman.

Tore slogs av LaRouches analys av att den finansiella krisen bara skulle bli värre och att fascistisk åtstramning hotade. Som socialarbetare såg han en framtid, där många fler sociala problem skulle skapas än han med något socialt system skulle kunna hjälpa. Han bestämde sig därför för att hjälpa människor på ett annat sätt. Han började ta itu med orsaken till den sociala krisen, den växande finansiella krisen, och gick som förste svensk med i LaRoucherörelsen.

Sedan dess kämpade Tore mot den finansiella åtstramningspolitiken som först drabbade världens svagaste länder. Under 1980-talet, mitt under allt tal om svenskt bistånd, dog fler människor i tredje världen av finanskrisen än samtliga offer i hela andra världskriget. Efter murens fall kom åtstramningen i Östeuropa, där en hel generation pensionärer bara försvann och miljoner av sådana flickor som Tore hade hjälpt på flickhemmet i Farsta, radades upp för prostitution längs vägarna. Sedan kom Asienkrisen där halva befolkningen i jätteländer som Indonesien kastades tillbaka i fattigdom och hunger.

Tore visste vad fattigdom och missbruk var och engagerade sig starkt för att driva fram en ny svensk narkotikalagstiftnng genom Stoppa Knarket-kampanjen. Han mötte personligen justitieministern och var med om att få fram den lagändring som också förbjuder bruk, inte bara innehav, av narkotika. Det är denna svenska restriktiva narkotikapolitik som fortfarande är en viktig röst i det internationella motståndet mot det brittiska imperiets nya opiumkrig mot världens ungdom.

Detta all världens elände levde Tore med dag efter dag, envist kämpande men med ett befriande gott humör. Som den Delsboson han var älskade han musik, men han kunde inte sjunga en ton rätt. Det sätt han tog itu med detta var typiskt för honom. En körledare, som instruerade EAP:s kör, bestämde sig för att tillsammans med Tore ta itu med detta. Hon hade en fast övertygelse om att alla människor kan sjunga. Med hennes stöd började Tore jobba med xylofon och en nytt eget piano för att lära sig sjunga rätt på tre toner. Efter envis övning på detta sätt klarade han dessa tre toner och därefter ganska snabbt en hel oktav. Han började sjunga inte bara i EAP utan också i körverksamheten i sin hemkyrka S:t Göran.

När LaRouches ungdomsrörelse började växa också på den här sidan Atlanten bestämde sig Tore, medveten om sin vacklande hälsa, för att sätta på pränt de djupa kunskaper och erfarenheter han samlat på sig under sina 35 år i närkamp med den svenska makteliten, som EAP från start utmanade i grunden.

Resultatet blev boken "Sverige, en synarkistisk modell", som kom ut i december 2006. Det är en bok om hur Sverige styrs, som ingen annan kunde ha skrivit den.

I boken river Tore upp den officiella svenska historieskrivningen om den svenska modellen. I stället dokumenterar han hur den svenska entreprenörandan, och därmed det svenska välståndet, är sprungen ur det amerikanska ekonomiska systemet av vetenskapsdriven teknologisk utveckling. Tore lyfte fram de svenska ingenjörer, som med sina "amerikanska" idéer och sina uppfinningar vid slutet av 1800-talet grundade de stora företag som Sverige fortfarande är känt för.

Han visade sedan på hur 1900-talet dominerades av hur oligarkin svarade på denna industriella revolution med ett förkrossande politiskt motangrepp och övertagande av industrierna.

"Sverige, en synarkistisk modell" var den första boken i Sverige som slog fast att Wallenbergfamiljen aktivt stödde Hjalmar Schacht och nazisternas maktövertagande i Tyskland genom att krossa den ledande svensk-amerikanske ingenjören och finansiären av Tyskland, Ivar Kreuger. Tore dokumenterar hur Kreuger arbetade tätt samman med den tyska regeringen för att få fram ett stort lån 1931-32 och hur Kreuger attackerades av den brittiske centralbankschefen Norman, Schacht och Wallenbergarna så att Kreuger inte skulle klara av att ge lånet, så att den tyska regeringen skulle falla och Hitler kunna komma till makten med Schacht som finansminister. Ivar Kreuger mördades i sin våning i Paris i mars 1932.

Tore visar sedan hur Wallenberg med Saltsjöbadsandan tillsammans med socialdemokraterna etablerar en variant av Mussolinis styresform korporativism, som har blivit kärnan i det som kallas "den svenska modellen". Denna toppstyrda låtsasdemokrati har arbetat med sociala kontrolltekniker och masshjärntvätt, som ekologismen, för att vända Sverige bort från vetenskap, industri och välstånd. Det välstånd som "den svenska modellen" fjädrar sig med, bygger inte på efterkrigstidens ekonomiska politik och nihilistiska kultur, utan på de industriella impulser som sattes igång av andra, nu kuvade industrikrafter (ex. Kreuger). Den gamla svenska oligarkin tog över för att inte den sanna amerikanska republikanismen och tankefriheten skulle sprida sig med en fortsatt vetenskaplig och industriell utveckling. Det var denna anda Tore mötte i USA och kämpade hela sitt liv för att införa i Sverige.

Tore sammanställde på detta sätt den svenska LaRoucherörelsens trettiofemåriga politiska efterforskningsprojekt. Boken var hans gåva till de svenska medlemmarna i LaRouches ungdomsrörelse och andra svenska ungdomar som förnekats all insyn i den sanna svenska historien. Det var med sin speciella känsla för ironi som Tore noterade att han nu kunde titulera sig "författare". Han skrev om egna historiska upptäckter, men han lyfte också fram en grupp av svenskar, som har kämpat och byggt vårt samhälle och som behövde någon som mindes vad som drev dem så att deras verk skall kunna föras vidare. Det lämnar oss med ett stort ansvar att vi i vår tur fortsätter det arbete som Tore med humor och oegennytta vigde sitt liv åt.

Tore kommer att begravas i sin hembygds kyrka Bjuråker den 27.3 kl 10. Hälsningar till hans familj kan vidarebefordras av EAP tel. 08-983010 eller Karins Begravningsbyrå tel. 0653-15301.

Utdrag ur boken "Sverige, en synarkistisk modell" av Tore Fredin går att läsa på www.larouche.se

Beställ boken genom att sätta in 200 kr eller mer på Ny Solidaritets pg 57 50 45-0. Skriv "Sverige, en synarkistisk modell" på talongen.

-----------------------