EU-val 2014: Dags att lägga ned EU!

Ukraina vill inte vara med i EU. Varför, kan man fråga sig. EU säger ju att de arbetar för ekonomisk utveckling och framåtskridande. Men kan man lita på en organisation som påtvingar Grekland en politik som leder till att barn svälter i Europa igen? Eller lurar Lettland att ekonomin blir så mycket bättre om man inför euron att de förstör sitt eget land för att nå ”europaradiset”. Eller som tycker att det är så bra att EU nu vill lagstifta enligt det att man som på Cypern tar banktillgodohavanden som överstiger 100.000 euro när banker får problem. Detta kan tyckas vara ett mindre problem, men då glömmer man att t.ex. ett företag med 100 anställda måste ha runt 4 miljoner kronor på sitt konto för att betala löner och skatter varje månad. Om dessa pengar försvinner, blir det inga löner för de anställda.

I verkligheten är EU en ekonomisk och social katastrof. I Tyskland, som framhålls som en ekonomisk succé, har de senaste 10 åren skapat ett låglöneproletariat på 18 miljoner som tjänar under 700 euro per månad. Tre miljoner polacker och tre miljoner rumäner har flyttat eller arbetar utanför sina hemländer. I de baltiska staterna har 15% av befolkningen gett sig av de senaste 20 åren och denna trend ändrades inte genom EU-inträdet 2004. Bulgarien är ännu värre ute med en befolkningsminskning på 18%.

Alla vet vi vad som hänt i länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal, Cypern och Irland. I Grekland och Italien bytte EU-kommissionen ut de två ländernas regeringar till lydiga verktyg för IMF:s, ECB:s och EU-kommissionens våldsamma åtstramningspolitik som åtminstone i Grekland helt slog sönder sjukvårds- och skolsystemet. Detta pågår fortfarande och sprider sig till andra länder som t.ex. Sverige. Det borde vara en väckarklocka när Sveriges Radios journalister fann att åtta nyfödda barn dött i Sverige, där en av orsakerna var resursbrist på BB.

Vad gör då våra politiker i Europa åt detta? Svaret är ingenting. Alla är upptagna med att rädda det globala banksystemet. På EU:s officiella hemsida står bland annat att målet för EMU är att ”främja tillväxt, jobb och större social trygghet för alla”. Antingen har man brutit mot det målet eller totalt misslyckats med sin politik.

Nästa mål är att ”samordna insatserna vid globala ekonomiska och finansiella kriser”. Detta är en omskrivning av att alla måste vara med att betala bankerna och offra människorna och produktionen.

Hemsidan fortsätter: ”Hittills har EU-länderna pumpat in över 1,6 biljoner euro i räddningspaketet. EU har skapat ett skyddsnät för EU-länder i kris. Målet är att bevara den finansiella stabiliteten i EU då marknaderna för utlandsskulder är i gungning.” Detta betyder att alla de 1.600.000.000.000 eurona har gått till att rädda banksystemet. Ett sådant ekonomiskt politiskt system kan vi inte ha. Det är dags för en förändring.

Rösta på EAP i EU-valet

I Europaparlamentsvalet i maj 2014 är det viktigt att rösta på EAP. Vi kommer att verka för att EU upplöses och att man återgår till det Europasamarbete som fanns innan Maastrichtavtalet. Då det inte helt säkert kommer att hända omedelbart, kommer vi även att använda eventuella mandat som en plattform inför Riksdagsvalet senare under det kommande året, och framöver, för att sprida och söka genomföra vår politik i allmänhet. Vi kommer också att fortsätta verka för folkomröstningar angående EU-politikens vara eller inte vara i Europas olika nationer. Majoriteten av européerna vill inte ha överstatligheten.

EU, som det definieras i Maastricht- till Lissabonavtalen, är ett monster. Vi måste dräpa det om europeiska nationer ska kunna lösa krisen. Avarter som en gemensam valuta utan politisk union var dömda att misslyckas på förhand, och vi varnade högljutt för de katastrofala följder som vi nu ser i utrensningarna som sker i Sydeuropa. När till och med Tyskland går på knäna med städer och banker som är konkursmässiga är det hög tid att i grunden ändra Europasamarbetet. Principen måste vara den som finns fastlagd i den westfaliska freden: Agera som suverän nation med den andres väl för ögonen. Tillsammans går vi under; delade kan vi bli ett starkt Europa, i en värld som utvecklas.

Kräv vår suveränitet som nation åter!

Tillbaka till Ny Solidaritet: http://www.larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden