EU-toppmötet förvärrade bara problemet

Ur flygblad skrivet av Helga Zepp-LaRouche, ordf. för den tyska Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo), 11 december 2011

EU:s toppmöte den 8-9 december producerade ett ännu mer avskyvärt monster än det som EU-politiken hittills varit. Risken för en euro-kollaps och bankfallissemang har inte minskat. Skuldbromsar, budgetkontroll genom EU-kommissionen, skarpare sanktioner mot underskottssyndare, "mer Europa", suveränitets- och demokratiförluster, ekonomiskt elände och en framtid utan hopp för många miljoner människor, det är det förskräckliga resultatet av Merkozy-strategin. Fortfarande står vi inför ett akut sammanbrott av det transatlantiska finanssystemet.

Den enda chansen för nationerna och människorna i Europa är en omedelbart genomförd bankdelning, tillsammans med ett återinförande av suveräniteten över den egna valutan och ekonomin. I enlighet med Franklin D. Roosevelts bankdelningslag Glass-Steagall måste affärsbankernas samhällsnyttiga bankverksamhet och finansbolagens värdepappershandel skiljas från varandra. Affärsbankerna måste ställas under statligt beskydd och förses med nya kreditmöjligheter, medan avskrivning gäller för den del av bankskulderna som härstammar från bankräddningspaketen, derivathandeln, finansbolagen, hedgefonder och skuggbanksystemet.

Argumentet att detta skulle leda till att många förlorar sina tillgångar i hela paletten av "kreativa finansprodukter" håller inte. Dessa pengar är nämligen i alla fall förlorade, eftersom systemet är bankrutt. Om institutionerna där dessa värdepapper finns är insolventa, så är de redan värdelösa. Försöker man uppskjuta detta tillstånd genom fortsatta tricks, såsom hävstångsmekanismer för att öka räddningsfonderna eller andra metoder för ett mirakulöst penningskapande, så kommer det bara att leda till en hyperinflation som förintar livsbesparingarna för hela Europas befolkning. En social katastrof och kaos skulle bli de oundvikliga följderna.

När bankmän och EU-förespråkare hävdar att det inte handlar om en bankkris utan om en statsskuldskris, så är det inte bara ett försök att dölja att bankräddningspaketen och hela politiken att maximera den monetaristiska vinsten är orsaken till statsskulderna. Det är också ett försök att "förklara" varför högriskspekulanterna måste hållas under armarna. Den ordinerade medicinen – nedskärning av budgetarna och inskrivning i grundlagen av det budgetpolitiska ramverket (skuldbromsarna) – syftar i bästa fall till att så snabbt som möjligt ta kål på patienten. Rikskansler Brünings sparpolitik skapade, som alla vet, sådana sociala förhållanden att nazisterna kunde ta makten. Det är obegripligt på vad Merkozy grundar sin optimistiska tro att den gamla stabilitetspakten skall hålla nu, i ett mycket värre ekonomiskt läge, när den redan har knäckt nästan alla regeringar.

Det första som måste göras, är att erkänna att euron var en felkonstruktion från början, att den inte kunde fungera och att den nu slutgiltigt har misslyckats. Därefter måste omedelbart bankdelningslagar återinföras samtidigt som man går tillbaka till de nationella valutorna. Endast med suveränitet över den egna ekonomin för varje enskilt land är det möjligt att genomföra de åtgärder som är riktiga för varje land för sig. Mellan de olika valutorna måste ett system med fasta växelkurser inrättas, så att allt långsiktigt samarbete i internationella projekt skyddas och spekulation mot valutorna förhindras. Vi kräver därför en folkomröstning om huruvida Tyskland skall stå kvar i eller utträda ur EU och euron, samt om införandet av en ny D-mark!