EU:s ”räddningspaket” är för banker, inte nationer!

EU:s "räddningspaket" är ett räddningspaket för det brittiska finansimperiets institutioner. Samtidigt är det en dödsdom mot Europas nationer.

Den falska bild som svenska medier och politiker ger, att EU-ländernas "räddningspaket" på 750 miljarder euro är till för att hjälpa skuldsatta nationer, måste avslöjas. Den nästintill rasistiska kampanjen mot Grekland, som utmålas som en nation av lata fifflare och skurkar, måste samtidigt upphöra! De riktiga skurkarna är spekulanterna, hedgefonderna i skatteparadisen och deras beskyddare i den brittiskstyrda Inter-Alpha-gruppen.

Det måste sägas klart och tydligt: Detta är ett räddningspaket för det brittiska finansimperiets institutioner. Samtidigt är det en dödsdom mot Europas nationer.

Åtstramning är fascism

EU:s "räddningspaket" är en kopia av villkoren som Tyskland påtvingades i Versaillesfördraget efter första världskriget gällande betalningen av krigsskadestånd till Storbritannien och Frankrike.

Versaillesvillkoren innebar en plundring av den produktiva ekonomin (industrin och jordbruket) och ett stopp för alla jobbskapande investeringar i infrastruktur och industri. När den tyska ekonomin inte orkade leverera 1922-23 satte man i gång sedeltryckeriet och därmed hyperinflationen våren-hösten 1923. Direkt efter denna katastrof kom riksbankschefen Hjalmar Schacht med en ny "budgetsaneringsplan" med ännu värre åtstramningar, följt av nya åtstramningspaket under Heinrich Brünings regering 1930-32.

Detta ledde till Weimarrepublikens kollaps. Med pengar från Schachts allierade i London och Wall Street lotsades Adolf Hitler till makten för att driva igenom den "slutliga lösningen". Folkpartisten Schacht blev Hitlers ekonomiminister under de avgörande åren 1933-1937 och byggde naziregimens krigsmakt med en fortsatt åtstramning, som slutade i koncentrationslägren.

På ett liknande sätt som man tvingade fram Versaillesfördraget, använde London den europeiska centralbanken ECB, EU-kommissionen och sin egen marionett Barack Obama för att vrida upp armarna på de europeiska ledarna - särskilt Tysklands Ange­la Merkel.

Mitt i natten till måndagen den 10 maj gick EU-ledarna med på världens största bankräddningspaket. EU-länderna och deras skattebetalare tog på sig att satsa ett fastlagt belopp på 750 miljarder euro (ca 7.200 miljarder kr) och ännu mer i ospecificerade summor.

Trots att det mesta kommer att hamna i det brittiska finanscentret London och att hela syftet är att rädda det anglo-holländska monetära systemet, ställde den brittiska regeringen inte upp med mer än 14 miljarder euro, mindre än två procent av paketet.

Världsrekord

EU:s gigantiska bankräddningspaket består av:

- 60 miljarder euro, som EU-kommissionen tar från en fond som egentligen är öronmärkt för länder utanför eurogruppen; fonden utvidgas och ändras till att omfatta också euroländerna

- en garantifond på 440 miljarder euro för kommande krisländer; den är enbart för euroländerna och den skall lånas upp på marknaden med garantier från eurogruppens länder

- ett IMF-lån på 250 miljarder euro, med bidrag också från länder utanför eurogruppen, t.ex. USA (44 miljarder euro), Storbritannien, Sverige (25 miljarder kr) och Norge (19 miljarder SEK)

- dessutom ospecificerade mängder euro från ECB:s sedelpressar för att köpa krisländernas statsobligationer från bankerna - den s.k. "atombombsmöjligheten",

- dessutom ospecificerade lån från amerikanska Federal Reserve till ECB för att ställa dollar till förfogande för eurozonens banker, den s.k. valutaswappen.

Till detta kommer räddningspaketet till Grekland på 110 miljarder euro.

Nästan allt i bankräddningspaketet är brott mot EU:s Lissabonfördrag och EU-ländernas egna lagar, och innebär en enorm utvidgning av Bryssels makt. Det innebär en total kapitulation från EU-ländernas sida gentemot de gigantiska brittiskstyrda banksvindlerierna.

De första som fick ta del av EU-paketet var banker och inte stater, vilket anger prioritetsordningen. Redan två dagar efter beslutet började centralbankerna i Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike och Finland stödköpa krisländernas statsobligationer från bankerna. Grekland, som begärt omedelbar utbetalning av 20 miljarder euro av sitt krispaket, fick ut dem en vecka senare. Men dessa pengar skall bara till Grekland och vända, och också hamna i bankerna som låneåterbetalning, vilket är den väg det mesta av EU:s räddningspaket skall gå.

Lyndon LaRouche har utpekat bankerna i Inter-Alpha-gruppen som speciellt utsatta p.g.a. sina lån till Spanien, Portugal och Irland. Särskilt utsatt är spanska Banco Santander som håller i Inter-Alpha-gruppens pyramidspel i Brasiliens statspapper, en s.k. "carry trade" precis som den isländska. Inter-Alpha-gruppen, som är tongivande i det brittiska finanssystemet, är egentligen i konkurs, vilket betyder att det brittiska imperiet befinner sig i en existentiell kris.

Vad britterna lyckats utverka, enbart med det fastlagda beloppet 750 miljarder euro (ca 7.200 miljarder kr), är världsrekord i bankstöd. Det slår med bred marginal Barack Obamas TARP på ca 700 miljarder dollar (drygt 5.000 miljarder kr). Stora delar av TARP gick vidare till brittiska och andra utländska banker, och nu bidrar Obama, trots löften om motsatsen, också till detta nya bankstöd för att rädda det brittiska imperiet. Det handlar både om IMF-lånet och en ospecificerad summa i dollarlånet (valutaswappen) från Federal Reserve.

"Sälj nationalklenoderna!"

Denna enorma hyperinflationistiska politik åtföljs av bankirernas krav på brutal åtstramning. Om den nya Brüningpolitiken tillåts att återigen dominera Europa, blir konsekvenserna katastrofala för den reala ekonomin och demokratin.

Björn Wahlroos, som är vice ordförande i Inter-Alpha-banken Nordea och chef för Nordeas huvudägare, finska Sampo, håller i taktpinnen i Norden, liksom den finske EU-kommissionären Olli Rehn. Wahlroos krävde i Sveriges Radio den 11 maj stora nedskärningar av offentliga utgifter och privatiseringar för att bankerna skall få pengarna. "Det finns en hel del egendom som staten äger, som man kan sälja för att betala ner skulder", sa han.

Grekland, Spanien och Portugal har redan tvingats lova EU att genomdriva förödande budgetnedskärningar och ett stopp för alla jobbskapande investeringar (om det nu fanns några sådana) i infrastruktur och industri. Möjligheterna att få balans i budgetarna eller betala lånen kommer bara att minska ju mer länderna plundras och medborgarna blir arbetslösa. Detta är detsamma som att avskaffa framtiden och driva människorna i armarna på hopplöshetens demagoger och framtidens diktatorer. Med EU:s krispaket är EU-projektet på väg att bli ett krigsprojekt.

Det brittiska imperiets mordiska diktatur över ländernas ekonomier kan inte tolereras av någon vettig medborgare i Sverige och Europa.

---