EU:s "räddningspaket” är för banker, inte nationer

Det falska intrycket som svenska media och politiker ger, om att EU ländernas "räddningspaket" på 750 miljarder euro är till för att hjälpa skuldsatta nationer, måste avslöjas. Den näst-intill-rasistiska kampanj i våra medier mot Grekland, som utmålas som en nation av fifflare och lata skurkar, måste samtidigt sluta! De riktiga skurkarna är spekulanterna, hedgefonderna i skatteparadisen och deras beskyddare i brittiskkontrollerade Inter-Alphagruppen. Det måste sägas klart och tydligt: Det här är ett räddningspaket för det brittiska finansimperiets institutioner. Samtidigt är det en dödsdom för Europas nationer.

EU:s "räddningspaket" är en kopia av det Versaillefördraget tvingade Tyskland att göra efter första världskriget för att betala krigsskadestånd till britterna och fransmännen, genom plundring av den produktive ekonomin (industrin och jordbruket) och ett stopp för alla jobbskapande investeringar i infrastruktur och industri. När den tyska ekonomin inte orkade leverera 1922-23 satte man i gång sedeltryckeriet och därmed hyperinflationen av Riksmarken våren-hösten 1923. Direkt efter denna katastrof, kom riksbankschefen Hjalmar Schacht in med en ny "budgetsaneringsplan" med värre åtstramningar som fortsatte med nya åtstramningspaket under Heinrich Brünings regering 1930-32. Detta ledde till kollapsen av Weimarrepubliken. Med pengar från Schachts allierade i London och Wall Street lotsades Adolf Hitler till makten för att driva den "slutliga lösningen". Schacht blev Hitlers ekonomiminister under de avgörande åren 1933-1937 för att bygga Naziregimens krigsmakt med fortsatt åtstramning, som slutade i koncentrationslägren.
På ett liknande sätt, som man gjorde för att tvinga fram Versaillefördraget, använde London Europeiska Centralbanken (ECB), EU-kommissionen och sin egen marionett Barack Obama för att vrida upp armarna på de europeiska ledarna - särskilt Tysklands Angela Merkel - för att de mitt i natten till måndagen den 10 maj skulle gå med på världens största bankräddningspaket. EU-länderna och dess skattebetalare tog på sig att satsa ett fastlagt belopp på 750 miljarder euro (ca 7.500 miljarder kr) och ännu mer i en ospecificerade summor. Trots att det mesta kommer att hamna i de brittiska finanscentret London och att det är till för att rädda det angloholländska monetära systemet ställde brittiska regeringen inte upp med mer än 14 miljarder euro, vilket är mindre än två procent av paketet.

Nytt världsrekord

EU:s gigantiska bankräddningspaket kommer att bestå av :
a) 60 miljarder euro, som EU-kommissionen tar från en fond som egentligen är öronmärkt för länder utanför eurogruppen, men den utvidgas och ändras till att omfatta också euroländerna,
b) en garantifond på 440 miljarder euro för kommande krisländer, enbart för euroländerna och den skall lånas upp på marknaden med garantier från eurogruppens länder,
c) ett IMF-lån på 250 miljarder euro, som också kommer från länder utanför eurogruppen inkl. USA (44 miljarder euro), Storbritannien, Sverige (25 miljarder kr) och Norge (19 miljarder SEK),
d) dessutom ospecificerade mängder euro från ECB:s sedeltryckning för att köpa krisländernas statsobligationer från bankerna - den s.k. "atombombsmöjligheten",
e) dessutom ospecificerade lån från amerikanska Federal Reserve till ECB för att ställa dollar till förfogande för eurozonens banker, den s.k. valutaswappen. Allt detta kommer utöver räddningspaketet till Grekland på 110 miljarder euro.
Nästan allt i bankräddningspaketet är helt emot EU:s Lissabonfördrag och EU-ländernas egna lagar, och innebär en enorm utvidgning av Bryssels makt. Det innebär en total kapitulation för EU-länderna gentemot de gigantiska brittiskstyrda banksvindlerierna.
De första som fick ta del av EU-paketet var banker och inte stater, vilket anger prioritetsordningen. Redan två dagar efter beslutet började centralbankerna i Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike och Finland stödköpa krisländernas statsobligationer från bankerna. Grekland, som begärt omedelbar utbetalning av 20 miljarder euro av sitt krispaket, fick ut dem en vecka efter. Men dessa pengar skall bara vända i Grekland och också hamna i bankerna som låneåterbetalning, vilket är den väg det mesta av EU:s räddningspaket skall gå..
Lyndon LaRouche har utpekat bankerna i Inter-Alphagruppen, som speciellt utsatta pga av sina lån till Spanien, Portugal och Irland. Speciellt utsatt är den spanska Banco Santander som håller i gruppens pyramidspel i Brasiliens statspapper, en s.k. "carry trade". Denna bankgrupp, som är tongivande i det brittiska finanssystemet, är egentligen i konkurs, vilket betyder att det brittiska imperiet befinner sig i en existentiell kris.
Vad britterna lyckats utverka, bara med de fastlagda beloppet 750 miljarder euro (ca 7.200 miljarder kr), är ett nytt världsrekord i bankstöd. Det slår med bred marginal Barack Obamas TARP på 700 miljarder dollar (ca 5.200 miljarder kr). Men precis som stora delar av TARP gick vidare till brittiska och andra utländska banker, bidrar Obama trots löften om motsatsen, också till detta nya bankstöd för att rädda det brittiska imperiet med både IMF-lånet och en ospecificerad summa i dollarlånet från Federal Reserve.

Mer åtstramning åt folket!

Denna enorma hyperinflationära politik åtföljs av bankirernas krav på brutal åtstrammning. Den nya Brüning-politiken , kommer som EAP har varnat, att återigen dominera Europa, med katastrofala konsekvenser för den reala ekonomin och demokratin.
Björn Wahlroos, som är vice ordförande i Inter-Alphabanken Nordea och chef för Nordeas huvudägare, finska Sampo, håller i taktpinnen i krisen, precis som den finska EU-kommissionären Olli Rehn. Wahlroos krävde i Sveriges radios eko 11.5 stora nedskärningar av offentliga utgifter och privatiseringar för bankerna skall få pengarna. "Det finns en hel del egendom som staten äger, som man kan sälja för att betala ner skulder", sa han.
Grekland, Spanien och Portugal har redan tvingats lova EU att genomdriva förödande budgetnedskärningar och ett stopp för alla jobbskapande investeringar ( om det finns några) i infrastruktur och industri. Möjligheterna att få balans i budgetarna eller betala lånen kommer bara minska ju mer länderna plundras och befolkningarna blir arbetslösa. Detta är detsamma som att avskaffa framtiden och driva befolkningarna i armarna på hopplöshetens demagoger och framtidens diktatorer. Med EU.s krispaket är EU-projektet på väg att bli ett krigsprojekt.
Det brittiska imperiets mordiska diktatur över Europas ekonomier kan inte tolereras av någon vettig medborgare i Sverige och Europa.

****

Se videon "Firewall" om historien bakom hyperinflationen och Glass-Steagall här (på engelska)

Se videon "1932" om USA:s historia bakom Roosevelts reformer här (på svenska)

Läs EAP:s åtgärdsplan "Det finns ett liv efter euron" här

Läs Helga Zepp-LaRouches uttalande "Euron nära sammanbrott" här (på svenska)

Läs Lyndon LaRouches uttalande "Hur vi räddar planeten nu - en global Glass-Steagall!" här (på svenska)

Läs om det nya Glass-Steagall-förslaget i amerikanska senaten här (på svenska)