EU återinför dödsstraff

Tal av Ulf Sandmark vid demonstrationen mot EU-fördraget den 6 maj 2008.

Har du läst EAP:s flygblad om EU-fördraget? Om du inte har flygbladet, kan du hämta det vid bokbordet eller på nätet.

På baksidan av flygbladet kan du läsa att EU återinför dödsstraffet. Det är ett stort steg tillbaka för Sverige som avskaffade dödstraff i fred 1921 och 1973 även för krigstid. Sedan 1975 är det inskrivet i den svenska grundlagen att dödsstraff inte får förekomma.

Att återinföra dödsstraff är ett barbari, som Europa borde ha lämnat - inte återinföra. Med dödsstraff lämnar man allt hopp och all nåd om att brottslingar skall bli bättre människor. Hur skall en människa kunna bli bättre efter ett dödsstraff? Hur rättar man felaktiga dödsdomar? EU-fördraget återinför oss till barbariet.

Men säger vän av ordning: Det står ju i Lissabonfördraget att alla har rätt till liv och att ingen skall dömas till döden eller avrättas.

Då svarar jag, att du inte har förstått hur EU-fördraget är konstruerat. Då bortser du från tilläggen. EU-fördraget är fullt av tilläggsprotokoll och förklaringar och korshänvisningar.

Vadå förklaringar? Behöver en deklaration om mänskliga rättigheter förklaringar? Hur skulle det se ut, om Mose lag inte gällde oinskränkt? Det första budet sa: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Tänk om det fanns "förklaringar", som medgav någon extra Gud som kan vara bra att ha vid sidan om t.ex kreditkortet eller bilen.

EU-fördraget är konstruerat för att vara så oöverskådligt som möjligt. Det finns sammanlagt 3000 sidor med massor av kryphål och undantag. EU har bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarpolitiken med massor av kryphål, t.o.m. uppmaningar att utveckla (förändra) säkerhetspolitiken. Det gäller också reglerna för hur krig skall bedrivas. Därmed finns möjligheten att även svenska soldater kan komma att tvingas underordna sig dödsstraff vid sådana uppdrag som EU bestämmer över. EU tillåter nämligen återinförandet av dödsstraff i krig.

Låt mig förklara.

Hur är det med Lissabonfördragets ord om att alla har rätt till liv? De vacklar betänkligt, om man läser vidare i fördragstexterna. EU ansluter sig i fördraget nämligen till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Den skrevs 1948, strax efter Andra världskriget, så där låter det annorlunda.

Artikel två: "Rätt till livet" säger i andra stycket: "Ingen skall anses ha berövats livet ... när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt för att a) försvara någon från någon olaglig våldsgärning".

Detta handlar om den så kallade nödvärnsrätten, att man måste kunna försvara sig mot våld och överfall även om angriparen dödas. Det är allt gott och väl, men sedan fortsätter det rätten att döda "för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma".

Detta att tillåta myndigheter att kunna döda någon vid flyktförsök, är att gå mycket långt.

Men sedan fortsätter det. Rätten till liv gäller "inte om det är nödvändigt för att i laglig ordning stävja upplopp och uppror".

Hoppsan, var det inte när regimer dödat demonstranter, som vi ofta protesterat. Nu skall det bli lagligt att döda demonstanter med hjälp av EU-fördraget.

Dessutom var det inte något annat vi kände igen? "Dödad under flyktförsök" är inte det en formulering som polisstater i århundraden använt för att döda sina meningsmotståndare i fängelserna? Det skall också bli lagligt med EU-fördraget.

Det är den rätt myndighetena skall få under EU-fördraget, dvs rätt att döda, inte någon undantagsrätt att döda någon av misstag eller liknande.

Men det slutar inte där, EU-fördraget öppnar för dödsstraff också. I sjätte protokollets artikel 2 till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna godkänns också man har rätt att införa dödsstraff för handlingar som har utförts i krigstid eller under överhängande krigsfara.

Professor Schachtschneider som är en framstående tysk grundlagsexpert har varnat för att det är just detta som EU kan använda för att införa dödsstraff för soldater som utför militära uppdrag utomlands. Däremot om EU-landet som sänder soldaterna inte tillåter dödsstraff, kan soldaterna vara skyddade från dödsstraff när de går under egen flagg.

Det betyder att svenska soldater kan klara sig, om de kämpar under svensk flagg, men om de kämpar under EU:s flagg, kan de komma att omfattas av sådana bestämmelser. När EU t.ex. sänder svenska soldater för att bekämpa några rebeller i någon före detta brittisk eller fransk koloni, kanske den svenske soldaten märker att det inte är rebellerna det är fel på. De kanske är frihetshjältar som vill skydda sitt land från kolonial plundring. Om då den svenske soldaten vägrar skjuta frihetskämparna, så kan han straffas av EU - och de nya EU-fördraget tillåter att dödsstraff återinförs!

Men svenska riksdagen tänker inte befatta sig med några sådana beslut, den beslutsrätten lämnar de från sig med EU-fördraget. Beslut om att utvidga reglerna för EU:s militära uppdrag kommer i fortsättningen beslutas av Europeiska rådet ensamt och där sitter bara svenske statsministern. Riksdagen tänker inte ens låta sig tillfrågas om EU återinför dödsstraff för svenska soldater på EU-uppdrag.

Det gäller att läsa det finstilta i alla kontrakt, särskilt i sådant som gäller våra grundläggande friheter och rättigheter som EU-fördraget gör. Frågan om dödsstraff visar det.

Den som inte kan hela fördraget, kan lätt bli bortdribblad genom alla förklaringar, prottokoll och undantag. Det är så EU-fördraget är konstruerat. Officiellt ser det vackert ut, som att alla har rätt till liv och ingen skall kunna dömas till dödsstraff. I realiteten däremot, innehåller EU-fördraget rätten för myndigheter att döda demonstranter som gjordes i Sverige i Ådalen 1931 och i Göteborg under det svenska ordförandeskapet för EU.

På så sätt är hela EU-fördraget skrivet, för att krångla till sakerna så mycket som möjlig och lämna utrymme för så mycket godtycke för EU som möjligt och därmed så lite utrymme för allmänna rättigheter som möjligt.

Frågan om dödstraffet visar vilken monstruös fara vi alla står inför om vi accepterar det. Du har rätt idag att demonstrera och kräva fokomröstning. Använd det här på torget varje tisdag till dess vi stoppat Lissabonfördraget. Använd dina rättigheter innan du hotas med döden för att du protesterar.