Patriotrobotarna är inte Reagans SDI, utan driver världen mot utplåning

Klicka här för att se konferensen "SDI 30 år" den 23 mars 2013 i Sterling, Virginia

En officiell film om det nuvarande amerikanska robotförsvarsprogrammet, som ställts till LaRoucherörelsens förfogande för att presenteras vid Schillerinstitutets konferens i Virginia den 23 mars, underströk att den rådande politiken under Obamas regering inte har någon likhet med LaRouches och Reagans ursprungliga SDI-program. Det saknar inte betydelse att Pentagons Missile Defense Agency (robortförsvarsmyndigheten) godkände att presentationen om den nuvarande robotförsvarspolitiken visades vid Schillerinstitutets konferens.

Bush/Cheney-regeringens politik, som fortsatt under president Obama, skiljer på "allierade" och "icke-allierade", vilket inte var tanken med LaRouches laserförsvarsplan som antogs fullt ut av president Reagan i och med hans historiska TV-tal inför hela USA den 23 mars 1983.

För LaRouche och Reagan innebar SDI ett erbjudande om fullständigt partnerskap med Sovjetunionen för att utveckla ett globalt skydd mot kärnvapen, genom att använda de mest avancerade fysikaliska principerna som då fanns, exempelvis högeffektslaser och rymdbaserade system för upptäckt och spårning av anfallande kärnvapen.

Vid slutet av Reagans andra ämbetsperiod hade finansiering av forskning kring nya fysikaliska principer underordnats ineffektiva raketdrivna antirobotrobotar. Idag vill Obamas regering inte ens fundera på någon gemensam utveckling och placering av det globala robotförsvarssystem som USA, Ryssland samt andra nationer skulle kunna medverka till. Idén om att försvara så kallade "allierade" är precis det som president Reagan fördömde i sitt tal den 23 mars 1983, då han medgav att defensiva system, i kombination med offensiva kärnvapen, skulle kunna öka risken för kärnvapenkrig -- istället för att minska den. Han tydliggjorde då att han höll med LaRouche till 100% om att endast ett globalt robotförsvarssystem baserat på samarbete -- amerikansk-ryskt samarbete -- skulle ta världen ur den fälla som en upptrappning av strategiska spänningar innebär -- och faran för termonukleär utplåning.

Det är anmärkningsvärt att det är ryssarna som från och med 1993 upprepade gånger erbjudit ett samarbete med USA för att utveckla ett globalt skydd mot kärnvapen.

Under sitt möte med presidenterna Bush i Kennebunkport 2007 föreslog Rysslands president Putin uttryckligen att man skulle återuppliva samarbetet runt SDI -- exakt samma erbjudande som Andropov och Gorbatjov helt avvisat 1983 och 1986. Det är tydligt att USA, Ryssland, Kina och andra nationer idag, trettio år efter Reagans TV-tal om SDI, har de teknologier man behöver för att inom en snar framtid göra SDI till ett genomförbar möjlighet. I och med att oron över kärnvapenspridning har blivit en dominerande faktor i relationer bland nationerna i Nordost- och Sydvästasien, behövs ett globalt SDI så fort som möjligt, mer än någonsin.

Faktum är att de kärnteknologier som krävs för ett äkta Strategic Defense Initiative - SDI (strategiska försvarsinitiativet) i flera skikt, nästan är identiska med de som krävs för ett första steg till det av Ryssland föreslagna Strategic Defense of Earth - SDE (strategiska försvaret av jorden). Detta understryker ytterligare att det är det riktiga SDI som omedelbart behövs.

Hemsidan för det Strategiska
försvaret av jorden – SDE: http://larouchepac.com/thesde

Läs om Folkpartiets förslag för Patriotrobotar på Gotland: http://larouche.se/artikel/karnvapenkrig-mojligt-med-luftvarn-av-patriotrobotar