En resolution för Jemen

RESOLUTION: "För ett slut på kriget och den humanitära krisen i Jemen"

26  november 2017 - Deltagarna på Schillerinstitutets internationella konferens i Bad Soden, Tyskland, antog enhälligt följande resolution om kriget i Jemen:

"Mot bakgrund av det välbelagda faktum att kriget mot Jemen, som den saudiledda koalitionen har fört sedan mars 2015, har förorsakat en humanitär kris utan motstycke på grund av bombningen av landets infrastruktur och den totala blockad som landet belagts med, i luftrummet, till lands och till sjöss, kräver deltagarna i Schillerinstitutets internationella  konferens i Bad Soden den 25-26 november följande:

1. Omedelbar vapenvila mellan alla parter.

2. Hävande av blockaden mot landet, särskilt mot hamnen i Hodeidah och mot den internationella flygplatsen i Sanaa.


3. Återgång till den nationella försoningsprocess och dialog
som fördes, men som avbröts av kriget. (Denna förhandlingsprocess behöver föras under FN:s paraply, av enbart nationella jemenitiska grupperingar, utan inblandning från regionala eller globala makter, men med stöd från Ryssland, Kina och USA som garanter för fullföljandet av dialogens resultat.) Avsikten med förhandlingarna är att komma fram till en politisk lösning på krisen.

4. Hjälp till Jemen för en snabb och storskalig återuppbyggnad fokuserad på infrastrukturprojekt för att återskapa nationens försörjningsförmåga och integrera Jemen i Bältet & Vägen-initiativet.

_______________________________________________________

Se också den underbara videon från Yemen på engelska, arabiska och kinesiska gjord av Fouad Alghaffari grundare av Kontoret för Koordinering med BRIKS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och president för Yemen BRIKS Ungdomsregering, 15 minuters video: https://youtu.be/4QQSSh4a92Y

Hussein Askarys tal på konferensen handlade också om Jemen och anslutningen av Västasien till Nya sidenvägen. Han berättade om sin och Jason Ross´nya rapport: "Den Nya sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika: En vision om ekonomisk pånyttfödelse". Läs talet på SVENSKA här: http://www.larouche.se/node/4519

Jemenresolutionen på engelska finns här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/wp-content/uploads/2017/11/2017...
På danska kan konferensens båda resolutioner läsas här: http://schillerinstitut.dk/si/2017/11/resolution-europa-maa-ende-fattigdom-sine-120-millioner-fattige-frem-aar-2020-resolution-afslutning-krisen-humanitaere-krise-yemen-vedtaget-paa/

Konferenshemsidan är: http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind/ Där publiceras talen på olika språk allteftersom de gjorts klara.