El- och bankkundernas mara: Mobbardrottningen Maud

I år efter år mobbas tusentals barn till svenska skolor. Precis som barnen varje dag utlämnas till sina plågoandar, överlämnar Mobbardrottningen Maud Olofsson svenska folket till en annan sorts mobbare: elbolagen. Inte nog med att mobbningen tillåts fortsätta år efter år. Mobbardrottningen Mauds visar alltid upp sig mitt på spelplanen och håller skrattande fast mobboffret, så att mobbarna skall komma åt med sina fega nyp, luggningar och sparkar.

Precis som myndigheter och kommuner varje dag levererar mobboffren till sina plågoandar med hänvisning till lagen om skolplikt, levererar Maud elkonsumenterna till sina plågoandar genom att tala om "den fria elmarknaden". Maud, precis som de flesta politiker i regering och riksdag, har övergett elkunderna och gått med på den elavreglering, som LaRoucherörelsen i Sverige - EAP protesterade mot för att den skulle leda till en plundring av elkunderna.

Det är många år sen Lyndon LaRouches intensiva kampanj i USA avslöjade och stoppade det gigantiska elbolaget Enrons plundring i Kalifornien. Enronskandalen är idag ett facit för hur elbolagen kan manipulera med priserna genom att vid lägliga tillfällen minska produktionen, samtidigt som man kan skära guld med täljkniv genom att spekulera med optioner och andra högspekulativa värdepapper baserade på den "marknad" de själva hade riggat. Nu äntligen har teatrar i först Örebro och sedan Stockholm gett svenska folket möjlighet åt skratta åt Enrons grymma spel.

Mobbardrottningen Maud försvarar envist de svenska elbolagens rätt till höga elpriser, en "rätt" som lägger en helt onödig rövarskatt på svenska folket, en plundring som dessutom slår sönder lönsamheten för företag och tvingar dem att dra ned på verksamhet och personal. När elbolagen på vintern skapat elbrist precis som brottslingarna i Enron gjorde och drämmer gråtande elkonsumenter i magen med tunga elräkningar, trädde Maud fram i Expressen och säger på skarpen åt de mobboffer, hon låst upp armarna på, att de skall isolera sina hus, sätta in treglasfönster och spara energi. "Marknaden" tänker hon inte återreglera för att skydda konsumenterna och hjälpa ungdomar utan jobb. I stället hotar hon att "förbättra marknaden" med ökad grön elproduktion, dvs vindkraft, som kommer att driva upp elpriserna ytterligare.

Även villaägarnas och fastighetsägarnas organisationer har blivit ordentligt sura på regeringens elmobbning av svenska folket. Men skall de få ned elpriserna måste de bryta med sin marknadsliberalism och likt basindustrin kräva en omedelbart återreglering av elmarknaden. Endast då kan konsumenternas garanteras ett lågt fast pris. Priset kan då sluta bestämmas av de dyraste energikällorna, vindkraft, olja och gas. I stället måste elpriset sättas som ett paritetetspris, uträknat som ett blandat pris avvägt så att vinstöverskott från billig gammal vattenkraft och kärnkraft betalar annan dyrare elproduktion. Elbolagen tvingas då satsa på billig energi igen och utbyggnad av elkapaciteten. Det av regeringen fastlagda priset måste göra slut på elbolagens ödeläggande girighet genom att hålla elbolagens vinster låga, men ge tillräckligt utrymme till investeringar som alla elbolag måste åläggas ta ansvar för i lagom takt.

Regeringen måste omedelbart ålägga Vattenfall att utnyttja sin rätt att bygga nya kärnkraftverk för att ersätta de gamla, antingen genom att själva bygga en serie nya kärnkraftverk eller överlåta till basindustrin eller andra som vill bygga nya. Med ett snabbt agerande kan Sverige skaffa fram tusentals högkvalificerade jobb, genom att återuppbygga en svensk kärnkraftsverksindustri. Regeringen har nu ett erbjudande från General Electric Hitachi Nuclear Energy Ltd. att skapa nya fabriker i Sverige för att bygga olika kärnkraftsmoduler åt hela Europas kärnkraftverk, när de skall börja ersättas.

Samma slags misshandel av svenska folket sker på massor av andra marknader, t.ex. järnvägens, vårdens, pensionssparandets, matens, där regeringen har övergett konsumenterna och tvingat dem vara ensamma ute på skolgården i mobbarnas våld. Värst är dock den riktigt stora mobbingen, som hela regeringen och även den tidigare regeringen utlämnat det svenska folket till: Bankernas. Efter finansmarknadernas stora avreglering, med början i Novemberrevolutionen 1985 under Palmeregeringen, har bankerna mer och mer tillåtits lura skjortan av svenska folket genom s.k. finansiell rådgivning, som själva verket är försäljning av riskabla spekulationspapper.

Bankerna är nu helt desperata över bergen av ruttna värdepapper i finanssystemet och lurar in sina kunder i allt vildare spekulation för att bubblorna inte skall rasa ihop. Kunderna luras att fortsätta hålla uppe bostadsbubblan, men luras nu alltmer in i råvarububblor, som driver upp priserna på metaller och mat för att skapa vinster så att finanssystemets pyramidspel inte skall braka ihop. Miljarder dollar av likviditetsstöd till banker från Västvärldens centralbanker används för att driva upp råvarupriserna till förödande nivåer för företag och fattiga människor. Allt för att skapa kortsiktiga vinster för att finanssystemet inte skall braka ihop.

Precis som med elen måste regeringen stoppa mobbingen och börja skydda bankkunderna. Precis som med elen har LaRoucherörelsen internationellt tagit fram en lösning och det är nu den enda tillgängliga metoden att få slut på mobbingen av bankkunderna. Den svenska regeringen och riksdagen, med stöd av breda folkrörelser, måste tillsammans med andra regeringar i Europa, men främst med den breda proteströrelsen i USA, våga dela bankerna enligt den gamla amerikanska banklagen Glass-Steagall. På så sätt skall banker åter förbjudas att delta i spekulation eller att lura sina kunder att göra det. Dagens vilt spekulerande universalbanker görs då om till gammaldags säkra och relativt riskfria svenska affärsbanker igen för att bara sköta betalningar, lån och sparande. Endast denna "allmännyttiga" del av banksystemet skall garanteras av staten. All spekulation saneras på så sätt bort ut bankerna inkl. de jättelika gamla spekulationsförlusterna, så att Riksbanken, Riksgälden och skattebetalarna skall slippa ta ansvar för dem. Spekulationspapper förs över till finansbolag, som får försöka förklara varför kunderna skall satsa sina surt förvärvade korvören i deras konkursbo.

Glass-Steagall skyddar dagens mobbade svenskar på två sätt: skydd från monetär plundring och från hyperinflation.
1) Dels behöver de nedbantade bankerna (utan bergen av ruttna spekulationspapper) nästan inga räddningspaket allas. Därmed befrias bankkunder och folk från att fortsätta pumpa in pengar för att hålla igång bankernas bubblor. Statsbudgeten kan inriktas på att hålla igång statsfunktioner och välfärd igen. Riksbank och kreditsystem kan inriktas på att få igång den reala ekonomin och jobben.

2) Dels avslutas den massiva sedeltryckningen för att finansiera bankräddningspaketen. Inflationsmotorn stängs av. Finansbolagens konkurser och kollapsen av gigantiska berg av spekulationspapper kommer att eliminera inflationseffekterna från även den hittills gjorda sedeltryckningen som länge blåst upp bubblor och massor med fiktivt kapital. Glass-Steagall stoppar därmed hyperinflationen genom att banta ned värdepappersmängderna till en mycket lägre nivå jämfört med den reala ekonomin. Samtidigt börjar den reala ekonomin öka. Endast på detta sätt kan den accelererande hyperinflationsexplosionen av råvaru- och matpriser stoppas.

På område efter område har regeringen övergivit det svenska folket och låtit mobbarna få fritt spelrum. Vad väntar de sig att mobboffren skall göra? Desperationen växer i folkgrupp efter folkgrupp, i land efter land. Hjälp LaRoucherörelsen i Sverige - EAP att mobilisera hela folket och dess olika organisationer för att regering och riksdag snabbt tar itu med mobbarna både i skolan och i sin egen krets, genom en återreglering av både elbolagen och bankerna. Låt Mobbardrottningen Maud och hennes känslokalla regeringskollegor förstå, att om de inte ändrar sig, blir det snart lika sent för dem som för de diktaturer som nu faller som käglor.