EIR-rapporten: Nya sidenvägen blir Världslandbron

Tidskriften Executive Intelligence Review (EIR) har i december 2014 kommit ut med rapporten som visar vägen framåt för världen. Den heter "Nya sidenvägen blir Världslandbron" och sammanfattar hur den Eurasiska landbron har växt fram under de mer än tjugo år som Lyndon och Helga LaRouche har drivit på det.

Den 374-sidiga rapporten är inget mindre än begreppsmässig och i hög grad fysisk karta för en Ny rättvis ekonomisk världsordning. Det den väg som används av nationerna i BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien Kina och Sydafrika) i deras globala, optimistiska och mycket snabba ekonomiska utveckling, med nya kreditmekanismer och avgörande högteknologiska projekt för att lyfta hela mänskligheten ur fattigdom och kris.

Efter en inledning av Helga Zepp-LaRouche behandlar rapporten "Mätningen av framåtskridande" enligt de fysisk-ekonomiska principer som utvecklats av Lyndon LaRouche. Däreften beskrivs region för region, med först Kina och Ryssland, de häpnadsväckande framsteg och planer som genomförts för att bygga den Eurasiska landbro som den kinesiska regeringen stakade ut 1996. Därefter följer de stora utvecklingsprojekten på alla världens kontinenter

Dessa planer beskrevs i den första rapporten från EIR 1997 om de Eurasiska landbroarna och har följts upp av otaliga artiklar i EIR, som blivit en sammanhållande länk mellan de alltfler länder som engagerat sig i detta gigantiska projekt att lyfta mänskligheten ur fattigdomen.

Helga Zepp-LaRouche går i en video som presenterar rapporten in på hjärtefrågan, vilket är skillnaden i människosyn mellan den nuvarande nordatlantiska politiska kursen och BRICS framtidsvisioner. Det handlar inte om en tävling mellan två system, utan om att en global era går i graven och måste ersättas av en ny för att undvika kaos och världskrig.

Se videon med Helga Zepp-LaRouche om rapporten på http://larouchepac.com/20141201/trailer-new-world-landbridge-report

Se en video om vad BRIKS innnebär på http://www.larouche.se/artikel/ett-nytt-paradigm-for-manskligheten

Specialrapporten The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge har publicerats av tidskriften Executive Intelligence Review där den kan beställas i digital form för 35 $  http://worldlandbridge.com/

Beställ rapporten i bokform med hårda pärmar på larouche@nysol.se för 750 kr.

Läs om och beställ den arabiska utgåvan på http://www.larouche.se/node/4201 för 750 kr.

Läs om den enastående lansringen av den arabiska utgåvan i Egypten: http://www.larouche.se/artikel/egyptisk-minister-lanserade-arabiska-sidenvagsboken

Läs om det enastående mottagandet av den kinesiska utgåvan http://larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eir-s-sidenvagsrapport-hyllades-i-peking

Även en koreansk och tysk utgåva är på gång.

Följ den fortsatta politiska och ekonomiska utvecklingen kring AIIB, BRIKS och Nya sidenvägen genom uppdateringar varje vecka i Executive Intelligence Review på www.larouchepub.com och www.larouchepac.com