Egyptens utveckling vitaliserar hela Nildalen

Bygget av den nya Suezkanalen är i gång med rasande fart sedan president Abdel Fattah al-Sisi satte igång det den 5 augusti i år. Fortfarande inte media börjat berätta om det i Sverige, trots att det skulle kunna betyda massor av jobb och samarbetsmöjligheter om vi hakade på. Det är gigantiskt. Själva kanalgrävningen skall vara klar inom ett år, och det jobbas 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Världens främsta muddringsföretag i Holland har anlitats och för de sex tunnlarna under kanalen är nu stora byggbolag kontrakterade. Vid den nya kanalen skall "Teknologidalen" byggas, en industristad för 1,5 miljoner arbetare. Kanalen och de nya städerna blir den slutliga stödjepunkten för Kinas Nya sidenväg på haven från Kinesiska sjön över Indiska oceanen och Röda havet. Med detta projekt har Egypten gått med i Bricsländernas samarbete.

Samtidigt fortsätter startas andra stora projekt i Egypten. Det handlar om att göra bosättningar möjliga vid sidan av de 5,3 procent av landytan som den trånga Nildalen utgör. "Den nya dalen" skall skapas genom ett nytt stråk av städer, transportvägar och kanaler genom öknen väster om Nilens ända fram till Medelhavskusten. President al-Sisi återstartade därför den 30 augusti det övergivna stora Toshka-projektet, som kommer att ta vatten från Asswandammen i Nilen. Till Toshka-projektet kommer att knytas ett stråk av oasstäder försörjda från stora underjordiska vattenreserver. Ett framtida projekt planerar att hämta vattnet från länderna söder om Sahara för att ledas med hjälp av samma lutning på Afrika, som gjort Nilen möjlig, ända till Medelhavet. Egypten planerar också att ta fram mer vatten genom bygget av avsaltningsanläggning för Medelhavets vatten drivet av ett stort kärnkraftsverk vid Al Dabaa.

Beroendet av Nilen och dessa andra vattenkällor gör att Egyptens utveckling kommer vara beroende av att hela Nildalen, inklusive dess källsjöar och vattensystem ända ner i Östafrika, utvecklas till stark nordsydlig axel. Färdigställandet av Jongleikanalen i Södra Sudan kommer att leda till bättre hushållning av Nilens vatten och friläggningen av stora arealer för åkerbruk i det fattiga landet. Bygget av järnvägsförbindelserna längs Nilen förbereds både från norr och söder. Egyptens Transportministerium lade i mars i år fram planen för en höghastighetsbana från Alexandria till gränsen mot Sudan. Det stora östafrikanska projektet "Lamukorridoren" går ut på att bygga en ny järnväg från hamnstaden Lamu i norra Kenya till Södra Sudans huvudstad Juba. Länkar skall knyta ihop också Etiopiens och Ugandas järnvägar till detta järnvägsnät. Den 2 augusti skrevs ett kontrakt mellan Kenyas hamnmyndigheter och det kinesiska byggföretaget. Bygget inleddes i september och hela projektet planeras bli klart 2018.

Hussein Askary har tillsammans med Dean Andromidas skrivit en artikelserie på fyra delar om detta i tidskriften EIR. Artiklarna tar utgångspunkten i Egypten och bygget av Nya Suezkanalen,
och fortsätter beskriva de helt nya projekten längs hela Nildalen till Östafrika och de Stora sjöarnas område.

Artiklarna går att läsa på nätet med följande länkar:
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/eirv41n35-20140905/index.html
http://www.larouchepub.com/other/2014/4136egypt_spur_afn_dvlpmnt.html
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/eirv41n40-20141010/index.html
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/2014_40-49/2014-46/pdf/24-37_...