EAPTV: Veckorapport med Ulf Sandmark, 13 jan. 2010


1. Obama och hans finansminister Geithner håller på att tvingas bort för att USA skall komma med i fyrmaktsöverenskommelsen.
2. Sverige måste stöda Island med lån och LaRoucheplanen. Det behövs även för att hålla igång svenska bilindustrin!
3. Ännu fler enorma projekt beslutade i den nya världsordning som tog över efter Köpenhamnskonferensen.