EAPTV: Veckorapport med Hussein Askary, 1 sept. 2010


1. EAP tar den djupa dialogen på Medborgarplatsen.
2. EAP:s syn på sakfrågor som "skola, vård och omsorg".
3. Sverigedemokraternas fega populism!