EAPTV: Rapport från konferensen i Rüsselsheim


EAP:s Hussein Askary rapporterar på plats direkt efter Schillerinstitutets internationella konferens i Rüsselsheim, Tyskland, den 2-3 juli 2011.
Ladda ned mp4

Länkar:
Följ konferensen på LaRouchePAC.com
Följ konferensen på Schiller-Institut.de