EAP:s strid mot Olof Palme om Sverige

EAP:s tidningar, banderoller och teckningar mot Olof Palme har i reklamsyfte använts i artikel efter TV-film inför minnesdagen av mordet. Liksom för 30 år sedan får EAP fortfarande inte komma till tals i media, trots att EAP som hans främsta ideologiska motståndare, är experter på den nedtystade nutidshistorien om hans politik.

Dagen före minnesdagen lättar Expressen lite påförlåten med sin ledare: "Persson mer saknad än Palme. Göran Persson fick städa upp efter Palmes katastrofala 1980-tal." I Aftonbladets ledare samma dag försöker Katrine Marcal få socialdemokratin att komma förbi Palme för att hitta en väg framåt.

En socialdemokrat som gått in i en öppen diskussion om EAP:s Palmemotstånd, var Martin Tunström i Helsingborg. Den debatten kom några viktiga steg framåt, men för att socialdemokratin skall kunna överleva och inte gå samma öde till mötes , som de närmast utraderade grekiska socialdemokraterna och det irländska Labour med sina 7 procent häromdagen, så behövs en ordentlig debatt om inte endast det katatstrofala mordet utan också om Palmes katastrofala politik.

EAP har varit de enda som hittills beskrivit de avgörande stridsfrågorna i denna idag både kännbara och okända nutidshistoria. Det gjordes i Tore Fredin bok "Sverige en synarkistisk modell" och med filmen "Sanningen om EAP". Båda finns fritt tillgängliga att se på EAP:s hemsida.

Se dem här:
Filmavsnittet: Striden om Sverige (mellan EAP och Palme) https://www.youtube.com/watch?v=zB0eXIKmAlA
Hela filmen här: http://larouche.se/artikel/eaptv-sanningen-om-laroucherorelsen-i-sverige-eap

Utdrag ur boken "Sverige en synarkistisk modell": http://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell-0
Boken kan beställas på larouche@nysol.se eller genom att sätta in minst 200 kr på Ny Solidaritets pg 57 50 45-0. Skriv "Sverige, en synarkistisk modell" på talongen.

Diskussionen med Martin Tunström finns här:
http://www.larouche.se/nyheter/2010/08/17/eap-svarar-martin-tunstrom-s-o...
http://www.tunstrom.nu/2010/08/hatet-fran-europeiska-arbetarpartiet-eap/

Se även andra svar från EAP om Olof Palme här:
http://www.larouche.se/nyheter/2010/09/05/olof-palme-eap-igen
http://www.larouche.se/artikel/olof-palme-och-rasbiologin-skamtar-du-mona

Om mordutredningen:
http://www.larouche.se/artikel/sapo-chef-gravde-ned-bevis-att-eap-hade-r...
http://www.larouche.se/artikel/det-ryker-fortfarande-kring-palmes-mordare