E-brev till utrikesministern om Ukraina

Ämne: Sveriges hållning angående konflikten i Ukraina

Herr utrikesminister

Som politisk aktiv, bland annat som kandidat till Europaparlamentet, måste jag fråga (och det skulle vara ytterst hjälpsamt med snabbt svar):

Hur förhåller sig utrikesministern till situationen i Ukraina? Att döma av ministerns kvittrande på twitter och det som rapporteras i massmedia får jag intrycket att utrikesministern stödjer det nazistiska kuppförsöket mot den legitima regeringen.

Exempel:

Från SVD den 22:e januari:

- Det råder ingen tvekan om att ansvaret ligger hos regimen. Regimen har ett ansvar att sätta sig ned med oppositionen, men tyvärr ser jag inga tecken på att de gör det, säger Bildt.

Eftersom massmedia inte alltid är helt pålitliga behöver jag svar på ovanstående fråga och följande frågor direkt från UD.

Vet utrikesministern att demonstrationerna mot den folkvalde och legitime presidenten till stor del består av de nazistiska organisationerna i landet, såsom Svoboda?

Hur rimmar det med idén om att "främja demokrati" i utrikespolitiken?

Är det en strategisk fråga? Det vill säga: Är det tanken om att breda ut EU:s ekonomiska och politiska sfär och minska den ryska som ligger till grund för utrikesministerns stöd till den nazistiska oppositionen?

Finns det en risk att vi får en eskalering mot krig mellan Ryssland och något land i väst på grund av detta?

Tacksam för snabbt svar då det är viktigt att veta vad utrikesministerns officiella hållning är när jag bestämmer hur jag ska förhålla mig till denne när vi utformar kampanjerna mot EU:s politik i frågan.

För att underlätta ert arbete med policyskapandet för Sverige vill jag påpeka att den amerikanska hållningen, trots det amerikanska ombudets uttalande ("fuck the EU"), är densamma som utrikesministern inledningsvis verkar ha haft. Det blir tydligt om man beskådar hela uttalandet från den amerikanska representanten. (Se vidare om "Nulandsamtalet" på larouche.se)

Vänligen
Andreas Persson
Kandidat till Europaparlamentet för EAP