Detta kan bli ett dödsfördrag för nationer

Det här är ett öppet brev till Europas medborgare från den amerikanska medborgarrättshjältinnan, Schillerinstitutets vice ordförande Amelia Boynton Robinson.

Det är väldigt intressant och till och med fascinerande att dagdrömma (och ibland i verkligheten), att tänka på hur en familj växer, från ett par, till många barn, och att från ett par kommer många, många, generationer att spridas över världen. Och du älskar dem, eftersom de är dina släktingar, och intresserar dig för dem alla, och vi pratar ofta om deras framgångar. Så, varför skulle då ett folk föranledas att föra krig mot sina grannar eller vänner och släktingar?

Som medlem och en av grundarna av Schillerinstitutet, som lever för att ge BüSo1, LaRouches ungdomsrörelse och alla världens ungdomar den bästa av framtider, vill jag ha fred för alla. Men kan det bli fred utan rättvisa? Det finns ingen rättvisa där ondskans män bränner ut sina hjärnor med att planera krig och konflikter och kränker nationen som koncept!

Har du hört talas om den amerikanska södern, med sitt arrendesystem på plantagerna, och om vår kamp för att få folk att registrera sig och rösta över hela USA? Har du hört talas om "Bloody Sunday", den 7 mars 1965 i Selma, Alabama, där folk slogs ned, och många förlorade sina liv bara för att de, när de nått rätt ålder för att rösta, ville agera som fullvärdiga medborgare av sitt hemland, USA? Det är det som är människans rättigheter.

Hur som helst bör den erfarenheten aldrig upprepas igen, i något land eller länder, i en civiliserad värld. Med blodsutgjutelse, med deras svett och tårar, har människor kämpat för att radera det finstilta och de dolda illegala villkoren i varje kontrakt, konstitution, fördrag eller styrande lag som inte lätt kan tolkas och förstås av alla, och som det feodala systemet från medeltiden har bekämpat rättvisan för att få återinföra.

Jag uppmanar er att läsa min självbiografi, Amelia Platts Boynton Robinson: Bron över Jordanfloden, som nu även finns på tyska, italienska, och franska.2 Den boken kommer att ge er en inblick i vad som kan hända, om ni tar er av Gud givna rätt till nationell suveränitet för given. Dödsstraffet kan komma att åläggas en av de era, och han eller hon kan komma att ruttna i fängelse i åratal, medan lagen diskuteras av anonyma byråkrater.

Det här Lissabonfördraget är en återgång till slaveri, feodalism och plantagesystemet: Kräv en folkomröstning i ditt land, nu; annars, senare, kommer det att vara för sent att klaga på det.

Det är dags att väcka frågan: Vill ni vara slavländer eller fria folk? Det blir som ni vill.

Det var Martin Luther King som i sitt kända "Jag har en dröm"-tal den 28 augusti 1963 i Washington D.C. påminde världen om att alla människor är skapade som jämlikar och att vi är Guds barn. Låt oss då, överallt i världen, besanna den drömmen. Han gav sitt liv för den sanningen: Låt oss ge vår kärlek, sanning och rättvisa överallt i världen.

Varhelst du ser unga människor med bokbord, trotsandes det varma eller kalla vädret, eller där de har möten, snälla, lyssna extra noga: Det kan rädda dig undan en katastrof, eller kan få dig att stanna upp, tänka efter och diskutera innan ert fördrag blir till en dödspakt för friheten.

Jag uppmanar er att att skapa en förändring med hänsyn till era nationella konstitutioner som nu kränks, till och med i era huvudstäder. En konstitutions rening kan bara åstadkommas när medborgarna som lever under den kämpar för den rättigheten, och ser till att om den ska ändras, låt då det suveräna landets folk stå för den förändringen, inte en armé av politiker från andra länder, som kommer att beröva er er suveränitet, era lagar, och ert sätt att leva.

Konstitutioner ser till att varje medborgare har samma skydd från födseln till döden, och låter ingen kommitté eller ovalda byråkrater göra er nations lagar. Var stolta över vem ni är, bygg era nationer, och erbjud era grannar hjälp, i den grundmurade tradition som era förfäder gett er. I detta har inget land, stort eller litet, överhöghet över något annat, utan alla är jämlikar i vad de har att bidra med till mänskligheten.

Hur skulle du eller dina barn må, med vetskapen att du gått i krig med din granne, eftersom fördraget kräver det, eller om hela ert land hålls under en diktatur som du inte kan avvisa, eller om du förmås att acceptera eller godkänna dödsstraff mot någon, som kan vara en av era medborgare, eller till och med någon i din familj?

Ni har bara er själva att skylla för att inte kämpa för ert suveräna land, eller i all evighet skylla er själva för att ni förlorat era rättigheter som nation, för att gå med i det fascistiska Lissabonfördragets plantagesystem.

I andan finns jag med er i er kamp,

Amelia Boynton Robinson

  1. EAP:s tyska gren/systerparti, som precis som Schillerinstitutet grundats på intiativ av Lyndon LaRouches fru Helga.
  2. Den finns tyvärr inte på svenska, men kan beställas av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP på engelska.