Det nya paradigmet går inte att stoppa: Massmedia "upptäcker" sidenvägsprojektet

Hela världen måste bryta med det brittiska imperiets geopolitik och i stället anamma den nya "sidenvägsandan" – det var det viktigaste budskapet från Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche i hennes engelskspråkiga webcast den 12 oktober, den andra i serie internationella webcasts som hon nu håller varje vecka.

I det sammanhanget är USA:s president Donald Trumps förestående Asienresa extremt viktig, underströk hon, eftersom den äger rum i ett dramatiskt strategiskt läge. USA och Kina måste samarbeta om återuppbyggnaden av infrastrukturen i USA, men också i många projekt inom ramarna för det nya stora sidenvägsprojektet (Belt & Road Initiative, BRI) som den kinesiske presidenten Xi Jinping drog igång för fyra år sedan – i Asien, Afrika och Latinamerika. Helst, sa hon, skulle en sådan amerikansk medverkan i BRI bekräftas formellt i samband med Trumps besök i Kina, eftersom allt tyder på att det snart kommer att bli en ny finanskrasch.

Allt oftare hörs det faktiskt varningar för en sådan:

– Det är nästan skrattretande: en kommer från ingen mindre än den avgående tyske finansministern Wolfgang Schäuble, som anser att det finns en reell risk för en finanskrasch, eftersom centralbankerna pumpar ut så mycket pengar.

– Om det är någon som kan mäta sig med Mario Draghi på ECB när det gäller att pumpa ut pengar, så är det Schäuble: Schäuble har tvingat på länder som Grekland, Italien och Spanien en mycket hård åtstramningspolitik, och nu lägger han skulden på centralbankerna och avgår som finansminister – han vill väl inte vara med ombord när Titanic sjunker. Man skulle kunna skratta åt det, om det inte var för de otäcka konsekvenser det skulle få, om det inträffade utan att det hade gjorts en bankdelning och utan Lyndon LaRouches fyra ekonomiska lagar.

Även Internationella valutafonden varnar för att ländernas, företagens och de privata hushållens skuldsättning nu är uppe på samma nivåer som alldeles innan krisen slog till 2007.

– Detta är självklart ett skäl till att vi så snabbt som möjligt måste besluta om Glass-Steagall, alltså bankdelning, förklarade hon.

– Vi måste inrätta nya finansinstitutioner, en nationalbank – kort sagt: skapa en motsvarighet till Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken, som mer än 80 länder nu har gått med i. Vi behöver kreditinstitut som bedriver en ekonomisk politik i Alexander Hamiltons anda, för finansiering av projekt i USA och i Europa.

Det är "superbråttom" att få igenom den här reformen, underströk hon. Men om USA återinför bankdelning med Glass-Steagall, och kanske till och med några europeiska länder gör det, som t.ex. Italien – där det ligger flera motioner med det innehållet i båda kamrarna i parlamentet – då skulle Europa och USA mycket snabbt kunna samarbeta med BRI.

– Det är alltså inte alls omöjligt, men det behövs en stor politiskt mobilisering för att det ska lyckas.

Hon vände sig direkt till lyssnarna:

– Jag vädjar till alla som ser och hör det här programmet att hjälpa oss. Mainstream-medierna rapporterar fortfarande inte om den här nya dynamiken och hur extremt viktig den är, och därför är den inte tillräckligt känd. Det måste vi ändra på under de kommande tre veckorna och jag ber er alla att hjälpa till att sprida detta budskap.

Strategisk omorientering

Det pågår faktiskt en strategisk omorientering i världen, sa hon. I USA utkämpas just nu en stor politisk maktkamp, där den ena sidan desperat försöker hindra president Trump från att bygga upp positiva förbindelser med Kina och Ryssland. Hon jämförde kampanjen mot Trump – t.ex. beskyllningar om "rysk inblandning" i valet och den f.d. FBI-chefen Robert Muellers utredning – med scenen i "Gullivers resor" där Gulliver har surrats fast så hårt med massor med snören att han inte kan röra sig:

– Målet med kampanjen mot Trump är helt klart att han ska vara så upptagen med att försvara sig att han inte kan föra sin egen politik.

Ett led i samma kampanj, menade hon, är medierapporteringen som förminskar Kinas ekonomiska bedrifter och hävdar att Kina orsakar inflation och har dragit på sig en massa skulder, och att det inte håller i längden.

– Det råder en otrolig dispyt. Jag tror att de tunga politikerna och till och med mainstream-medierna, som i fyra års tid har låtsats som om världen inte finns, genom att de inte har rapporterat om Belt & Road-initiativet, nu har förstått att de inte kan få det att försvinna. Därför har vi de senaste dagarna sett en strid ström av artiklar som angriper Kina och Kinas "drömmar om makten", Kina håller på att ta över, Kina måste stängas ute – en helt otrolig spärreld.

Men man ser också, även från oväntat håll, en växande insikt att "detta är bara dumt, det går inte att stoppa en dynamik som har utvecklat en sådan kraft." Som exempel på detta nämnde hon en intervju med byggmaskintillverkaren Caterpillars VD Jim Umpleby i China Daily. Umpleby säger där att på Caterpillar är man entusiastisk över BRI-projektet därför att de kinesiska kunderna i Asien, i Afrika och i Latinamerika använder maskiner från Caterpillar när de bygger vägar, högspänningsledningar och annan infrastruktur.

– Den här inställningen, att företagen i väst har enormt mycket att vinna på samarbetet med Kina i alla dessa projekt, vinner terräng.

Även den f.d. brittiske premiärministern Gordon Brown sa nyligen att BRI är otroligt stort och i väst har man inte förstått dess betydelse – och det stämmer onekligen, konstaterade Helga Zepp-LaRouche.

Men ännu viktigare, sa hon, är att det hålls så många konferenser om olika aspekter av BRI och att så många länder vittnar om hur stor nytta de har av BRI. Hon nämnde som exempel att det i Polen nyligen hölls en konferens med de central- och östeuropeiska länderna (CEE) och Kina, och i samband med det gav den europeiska återuppbyggnadsbanken EBRD ut en 60-sidig rapport om vilken betydelse BRI kan ha för västra Balkan. [Red.anm.: Svenska Dagens Industri hade den 6.10 ett helt uppslag på två sidor med en ovanligt positiv artikel om nya sidenvägen.]

Hon förklarade:

– På västra Balkan är serberna jätteglada för den nya sidenvägen, för Kina investerar inte bara i järnvägen mellan Budapest och Belgrad, utan serberna skapar nu förlängningen hela vägen till de grekiska hamnarna. De får därmed någonting som EU diskuterade redan 1994, på transportministerkonferensen på Kreta, men som det aldrig blev någonting av.

På en stor konferens i Grekland hyllade presidenten samarbetet mellan Kina och Grekland. Andra talare påpekade att Grekland, nu när världsekonomins maktcentrum förskjuts från Atlanten till Stilla havet, inte längre befinner sig i utkanten av Europa utan plötsligt hamnar i centrum för den nya dynamiken, och att Grekland historiskt har legat i skärningspunkten mellan tre kontinenter och därmed kan bli en knutpunkt för den här utvecklingen.

Till och med i Spanien, som just nu skakas av krisen kring Katalonien, har det hållits en stor konferens om BRI, i samverkan mellan den kinesiska samhällsvetenskapliga akademien CASS och spanska myndigheter. Liknande konferenser ska hållas i år i Paris och Rom.

– Listan kan göras hur lång som helst, sa hon. Det är en ny anda, sidenvägsandan, som håller på att slå igenom. Det är min iakttagelse och min fasta övertygelse.

Men, sa hon:

– Det finns också en ytterligare dimension, som den tidigare tyske astronauten Thomas Reiter talade så vackert om, när han sa att det internationella samarbetet i rymden erbjuder ett perspektiv för hur man kan övervinna en mångtusenårig historia av krig och konflikter på vår planet, eftersom man inser att vi är en enda mänsklighet.

– Mänskligheten behöver ett sådant nytt paradigm, där vi inte längre talar om geopolitiska konflikter, utan betraktar mänskligheten utifrån vår gemensamma framtid – hur vill vi se ut och vara om tusen år?

Hon sa sig vara säker på att detta perspektiv kommer att inta en central plats när det kinesiska kommunistpartiet samlas till sin 19:e kongress den 18 oktober.

– Jag tror att just den här partikongressen kommer att vara extremt viktig, eftersom allting tyder på att Kina kommer att presentera ett nytt perspektiv för den kommande femårsperioden. Och jag tror att vi kommer att se en konsolidering av allt det som vi har talat om – fred i Mellanöstern, ekonomisk utveckling i Afrika, i södra och östra Europa, i Latinamerika, och förhoppningsvis ett samarbete mellan USA, Ryssland och Kina.

En optimistisk syn

Hon avslutade sin presentation med en förnyad appell till lyssnarna:

– När allt det här har lyckats, då tycker jag att folk måste ha en optimistisk syn på framtiden; världen måste inte leva i fattigdom och gå och vara rädd för krig, rädd för terrorism, utan vi kan faktiskt börja ett nytt kapitel i mänsklighetens historia, där vi utvecklar de mänskliga relationerna, utvecklar vår egen kreativitet som meningen med våra liv, och där vi gör allt för att våra medmänniskor ska få en mer kreativ tillvaro än de allra flesta har idag.

– Jag är optimistisk om att vi kan nå dit, men vi behöver mycket hjälp, vi behöver stöd. Vi behöver din aktiva medverkan, och att du delar den här inställningen, för vi behöver ett nytt sätt att tänka. Och möjligheten finns! Detta är ingen utopi – som det var på sätt och vis för fyrtio år sedan, för min man och hans rörelse. Nu kan vi verkligen få ett nytt paradigm, i och med att Kina, som kanske redan är den största ekonomiska makten, gör alla dessa saker och får med sig en massa länder. Och folk måste börja tänka på det sättet, för det är bara när man betraktar de rådande problemen med utgångspunkt från hur de kommer att vara lösta i framtiden som man ser hur de kan lösas här och nu. Så kom och var med!

av Alexander Hartmann
14 oktober 2017

Lyssna på webcasten med Helga Zepp-LaRouche och Schillerinstitutet varje torsdag för en strategisk uppdatering av denna pågående dynamik. Gå in via denna länk där du hittar denna sändning från den 12 okt. 2017 och de följande. Du finner där också nyheter från Schillerinstitutet från alla världsdelar: http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/10/04/new-schiller-institute-webcast/

Det går att följa Helga Zepp-LaRouches webcasts på spanska också med två dagars fördröjning. Gå in på: http://www.larouchepub.com/spanish/events/2017/1006-hzl-webcast.html