Det "islamiska problemet" är en brittisk skapelse

Lyndon LaRouche talade den 3 december 2008 på ett seminarium anordnat av Forum for Strategic and Security Studies (FSSS) i New Delhi, Indien. Under diskussionen fick LaRouche frågan om hur han ser på problemen med en radikaliserad islamisk fundamentalism. Här följer LaRouches svar.

Det "islamiska" problemet är i mångt och mycket, enligt min mening, en brittisk skapelse, men även vissa krafter i USA har varit delaktiga. Men britterna är, såklart, de mer framstående. Jag tycker inte att det är något olösligt problem. Problemet är att auktoriteten, den kulturella expertisen och attraktionen i den europeiska civilisationen har underminerats. Det är en brittisk skapelse. Det skapades delvis av det Brittiska ostindiska kompaniet, som en del av specifika operationer i den delen av världen. Det var också skapat som en del av Sykes-Picot från efterdyningar från det första världskriget.

Så detta visar alltså på att problemet i sig inte är ett islamiskt problem, utan beror på att någon bestämde sig för att använda denna potential för konflikter. Och specialfallet är naturligtvis Saudiarabien.

Det mesta av ondskan som vi har att kämpa emot i världen, inom det islamiska problemet, kommer från Saudiarabien. Och det används av britterna! Det primära här är: du kan inte tala om något brittiskt imperium -- du måsta tala om det brittisk-saudiska imperiet. För när det kommer till militära kostnader, så är det så att det mesta av dessa kommer från Saudiarabien. Visserligen skulle de säga att de inte gör så mycket i militära affärer, men vi är ju inte ens säkra på vad de gör för affärer i sina sovrum! Faktum är att vi inte ens vill veta det.

Men nu är det också så att de flesta av problemen vi talar om, kommer genom de saudiska skolorna, genom utbildningssystemet! Bara den idén att ordet taliban finns visar på detta. Vad är taliban? Det är ett utbildningssystem, det är det saudiska systemet för utbildning. Så systemet är artificiellt: Man tar folk som är lågt eller inte alls utbildade, och man sporrar dem och manipulerar dem och man sätter mycket elaka personer som chefer för utbildningen. Man tar dödandet bland den islamiska befolkningen som ett kontrollsystem. Det är ett kännemärke för detta.

Som jag ser på detta, så är det mycket enkelt och man måste förstå det här: Skapa en miljö, en världsmiljö, i vilken de av oss som är ansvariga kontrollerar världsmiljön!

9/11: En brittisk-saudisk-amerikansk operation

Ta bara det som hände den 11 september 2001. Det var iscensatt av britter, saudier och amerikaner på order av George Bush. Jag vet det! Vi har både namnen och adresserna. Vi har insideinformation från några av våra vänner inom underrättelsetjänsten som har gjort jobbet med att undersöka detta från insidan. Så vi vet!

Föreställ er detta: USA:s regering under president George W Bush, i samarbete med Bushfamiljens vänner, Osama bin Laden-operationen iscensatte, genom att använda en brittisk operation, BAE-operationen -- som är en brittisk-saudisk operation, med den största enskilda fonden i världen -- genomdrev denna operation som en mekanism för att göra Bush-administrationen livskraftig för det uppdrag de ställt upp för den: att skapa oreda i världen!

Så befinner vi oss i en situation där vi tar potentialen till den här sortens operationer -- till exempel: Vem driver den internationella droghandeln? Vem har alltid drivit droghandeln? Och hur är det med finanserna för operationerna som går genom Afghanistan? Vad är Afghanistan? Det odlar droger och för vem? För världen!

Någon i publiken: Även Indien.

LaRouche: Ja, det är samma sak.

Så här har vi en påverkan på den islamiska befolkningen, som har blivit degenererad, både genom Sykes-Picot-operationen, nummer ett: den brittisk-franska operationen först och främst, och sedan genom den Indienbaserade operationen som spillde över från Pakistan, som är en skapelse av britterna, av operationen i Centralasien -- Afghanistans krig skapades av britterna; problemen i Iran har också skapats av britterna.

Vad hände? De brittiska besökarna åkte runt i olika regioner av världen, och hade med sig små anteckningsblock. De brukade gå in i en by, eller ett område, och definiera områdets struktur kulturellt. Sedan kom en annan brittisk besökare tillbaka några generationer senare, med en kopia av samma anteckningsbok, för att titta på familjestrukturerna, och i denna process tog de reda på vilka personer de skulle påverka, eller vilka som var mottagliga, vilka som var användbara för att kunna dra igång vissa saker när man ville få igång dem. Detta är vad vi stöter på i varje del av arabvärlden och varje del av den islamiska världen.

Romarriket är modellen

Så det finns inget inhemskt islamiskt problem av den typ man generellt talar om. Det finns ett iscensatt problem. Som exempel kan man ta det brittiska imperiet och dess föregångare, det romerska imperiet. Titta på fallet Julianus Apostata, den person som är centralfiguren i den berömda boken Romerska rikets nedgång och fall [av Edward Gibbon]: Julianus Apostata! Julianus Apostata är modellen som den brittiska underrättelsetjänsten bygger på! Och det var denna operation som de drev -- Julianus Apostatas operationer! Som drev religiösa kulter och satte igång religiösa krig, ett efter ett, som ett sätt att hantera en särskild fas av det romerska imperiet.

Och Lord Shelburnes rekommendation, i boken -- betonad och antagen av Shelburne -- var just detta! Det brittiska utrikesministeriet, som skapades 1782 av Shelburne, under hans korta period som premiärminister, då han satte in folk för att ha ansvar för den här operationen: Den brittiska underrättelsetjänsten har alltid opererat på basis av Julianus Apostatas modell, genom att skapa olika sorters religiösa och liknande kultformationer, plantera dessa och odla dessa i olika områden, som ett sätt att iscensätta konflikter. Det är detta som är det brittiska imperiet!

Min syn på detta är därför mycket enkel. Vi måste, bland rationella krafter i världen, skapa något som president Roosevelt förstod att han var tvungen att skapa. Vi måste skapa en allians bland suveräna nationalstater och skapa en kontrollmekanism så att dessa stater kan operera på ett sätt som utrotar problemet.

Varför fungerar droger? Varför fungerar knarkhandeln? Utan den så fanns inte detta problem. Hur skall man eliminera det? Varför gör vi inte det? Därför att britterna inte låter dig göra det. Britterna sköter det, underrättelsetjänsten sköter det -- det har de alltid gjort! I Sydamerika har vi droghandel och vi vet exakt hur det fungerar. Jag har själv varit involverad i dessa operationer och jag känner till dem! Och om du säger: "Vi ska få bort legaliseringen av narkotiska preparat, över gränserna; och vi ska vidta stränga åtgärder mot varje stat som med vilje låter dessa saker pågå på deras eget territorium" -- då är problemet löst. Utan dessa knarkrelaterade operationer, har vi inget allvarligt problem.

Men vi måste förstå att vi måste ha en internationell överenskommelse, som säger: Vi skall avsluta dessa drogproblem! Om man tittar på problemets historia, skulle vi inte ha något problem om vi inte hade ett drogproblem. Britterna har från början satt upp sitt imperiesystem genom att lita på droger. Ingen har ännu vågat krossa det! Ingen i USA:s regering har gjort någonting åt det. Den tidigare presidenten George H.W. Bush var förmånstagare, och hans "gäng" har varit för det, och den nuvarande Bush-administrationen är för det.

Exempelvis så var den amerikanska valkampanjen finansierad genom droghandeln. Hur gick det till? Ja, Lord Malloch-Brown styr över droghandeln genom brittiska utrikesministeriets operationer. George Soros, som arbetar för honom, driver droghandeln över hela den karibiska regionen och även in i Sydamerika. Regeringarna i Sydamerika, utom Colombia, kontrolleras av knarkkungar.

Så, varför gör ingen någonting åt det? Därför att britterna inte låter någon göra det! Varför har vi problem i Mellanöstern? Därför att det brittiska imperiet inte låter oss göra något åt det.

Vi skulle kunna lägga ned det, men vi måste ha ett medgivande från världens mäktigaste krafter för att kunna lägga ned det. Kunde vi det så fanns det inget problem.