Den svenska kyrkan är fri, tack och lov, men skall den återfå folkets förtroende?

Till
Ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska Kyrkans ledning
Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala

Den svenska kyrkan är fri, tack och lov, men skall den återfå folkets förtroende?

Den svenska kyrkans långa politiska fångenskap och myndighetsutövning åt staten har gjort många skeptiska till kyrkans lära och befattningshavare, även om kyrkorna blir överfulla när katastroferna drabbar oss och vid kyrkans stora helger då kyrkomusiken predikar.

På 1930-talet, när rasbiologin var högsta politiska mode, försvarade många rakryggade kyrkomän den kristna människosynen mot nazismens nihilism. När kyrkan då stod upp för sanningen vann den i respekt för årtionden framåt. När kyrkan däremot kompromissar med tidsandan kan församlingsborna lika gärna gå på bio.

Världen befinner sig nu i en stor matkris. Samtidigt eldas maten upp i stadsbussar och bilar i Sverige. Idag används tolv procent av världens majs till etanol, och dessutom många andra matgrödor. Detta har fått ett tidigare matöverskott att slå över till brist. Mer än så behöver inte spekulanterna för att, med alla tillströmmande pengar, driva priserna i skyn och varje matprishöjning betyder ökad hunger, när maten blir omöjlig att köpa för allt fler fattiga. Så länge matbristen består, kan spekulanterna utnyttja hungern för att rädda sig och sina finansbolag från att gå under, efter alla förluster de gjort på bolån och andra värdepapper.

852 miljoner människor är kroniskt undernärda enligt FAO 2005, och nu hotas ytterligare 1 miljard människor.

Nazismen tog 50 miljoner människors liv genom andra världskriget. Nu hotas mångdubbelt fler av ekologismen. Om Svenska kyrkan stöder ett sådant folkmord kommer dess möjlighet att få kontakt med sina församlingsbor att skadas för årtionden framåt. Det skulle dessutom ske just i det känsliga skede när kyrkan blivit fri och är i färd med att återetablera sin närvaro i människornas liv.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP skriver detta brev av uppriktig oro för den skada Svenska kyrkan kan åsamka sig om Interfaith Climate Summit den 28-29 november i år genomförs som planerat. Att döma av det hittills avslöjade upplägget är Svenska kyrkan på väg att huvudstupa ge sig i lag med de klimatideologer som startat detta brott mot mänskligheten: att först bränna maten som biobränsle och sedan skylla matbristen på "överbefolkning".

Det finns inte den enighet i klimatfrågan som världens mäktiga och medier vill låta påskina. FN:s klimatpanel (IPCC), som anses utgöra den ultimata expertisen på området, består huvudsakligen inte av klimatforskare utan av politiskt meriterade personer med egna intressen i klimatgeschäftet. Att det sedan är många forskare som inte vågar gå emot IPCC:s politiskt dikterade doktriner kan alla som känner till den akademiska miljön förstå med tanke på anslagsfördelning osv. Ändå finns det upprop som går emot IPCC:s slutsatser undertecknat av 31.072 dokumenterade forskare.

På ett KTH-seminarium i Stockholm 2006, där även dessa motståndare kunde delta, antogs en resolution som helt motsatte sig IPCC:s tal om en unik global uppvärmning sedan 1970. Vidare pekade man på hur nedkylningsperioden 1940-1970 helt motsade tanken på människopåverkad klimateffekt. Samma sak gäller den väldokumenterade värmeperioden under medeltiden och den lilla istiden på 1600-talet, vilka också helt diskrediterar temperaturdiagrammet som ser ut som en ishockeyklubba.

Den vetenskapliga delen av utkastet till manifest från Interfaith Climate Summit är utformat av den förra regeringens politiskt tillsatte utredare för Oljekommissionen, Stefan Edman. När han utformade detta har han oss veterligen endast tagit hjälp av klimatforskare som stöder IPCC:s och regeringens linje i klimatfrågan, såsom t.ex. Erland Källén.

När Svenska kyrkan satsar hela sin trovärdighet på en sådan enögd och politikerstyrd analys, krävs att man extra noga granskar den idémässiga grunden. Klimatpolitikern Al Gores främsta bekymmer i sin bok "Earth in the Balance" är världens befolkningstillväxt från ett malthusianskt perspektiv. Boken skrevs i nära samarbete med det Brittiska imperiets arvtagare prins Charles och hans TV-projekt ”Earth in Balance”. Al Gore är personligen delägare i en fond för handel med utsläppsrätter med huvudkontor i London.

Tänker man efter lite grand på vem som drabbas av Al Gores krav på neddragning av CO2-utsläppen, ser man att det framför allt är de snabbväxande länderna Kina och Indien. Om Kina och Indien skulle hålla tillbaka ökningen av CO2-utsläppen, skulle de inte kunna fortsätta sin tillväxt för att hjälpa sina hundratals miljoner landsmän ur fattigdomen. Och resten av Asien, Afrika och Latinamerika får också för evigt släppa tanken på att lämna fattigdomen, om de i sin nuvarande nöd säljer sina utsläppsrätter till de rika länderna.

Med klimatpolitiken är vi tillbaka till samma politik som kolonialismen, att den tredje världen hålls kvar i fattigdom och de rika länderna dominerar världen. Tidigare motiverades dominansen med rasbiologins teser om den vita rasens överlägsna intelligens och härskarförmåga. Nu motiveras den med klimatargument.

Denna politiskt styrda ekologism är lika ondskefull som malthusianismen och rasbiologin. Den förnekar människans natur. Med sitt ständiga sökande och sin uppfinningsförmåga är människan, till skillnad från djuren, i stånd att bryta igenom naturens i varje givet ögonblick satta begränsningar. Det betyder att hon ständigt kan hitta och utveckla nya råvaror för mänskligheten och därmed för hela biosfärens växande. När människan på så sätt låter sig inspireras att befria sig från drifter, vanor och andra mentala fängelser för att tränga in i naturens hemligheter blir hon mera mänsklig, mera lik sin skapare. Det kan inte vara så att hon då, som ekologismen säger, är som mest skadlig och ondskefull!

Nu är LaRoucherörelsen en politisk organisation och inte teologisk. Låt oss därför även för denna aspekt på klimatfrågan hänvisa till från oss helt fristående experter som också kommit fram till en helt annan syn än den "politiskt korrekta" inställning som inbjudan till Interfaith Climate Summit (och det ännu inte offentliggjorda manifestet) pekar mot. Läs det bifogade dokumentet om hur den teologiskt djupt kunniga kardinalen Renato Martino behandlade frågan på Justitia et Pax klimatkonferens i Rom den 24 april 2007.

Vi ber härmed de ansvariga för Svenska kyrkan att allvarligt ompröva det ensidigt ekologistiska upplägget för Interfaith Climate Summit så att inte dagens fria Svenska kyrka när hungerkrisen i höst blivit ännu värre bidrar till att ta de allra fattigastes mat. Svenska kyrkan skall inte hamna i lag med malthusianism och kolonialism, rasbiologi och nazism.

Vi föreslår att Svenska kyrkan inte gör den globala uppvärmningen till en trosfråga utan intar en sanningssökande attityd och öppnar, som både KTH och kardinal Renato Maritino gjorde, för de vetenskapsmän och teologer som inte tror på IPCC:s politiska diktat.

Eftersom Interfaith Climate Summit inbjudit organisationer, företag och myndigheter till att medverka med 45-minutersseminarier (förslag skall lämnas före den 16 juni) föreslår vi ett seminarium med det internationella Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche. Hon är en erkänd expert på såväl estetikens fader Friedrich Schiller som renässanskardinalen Nicolaus Cusanus och har hållit föredrag på många konferenser, bl.a. på World Public Forum 3-6 september 2003 där 350 delegater från 36 länder anntog en deklaration om en "Dialog mellan civilisationerna för en human ordning". Det ämne Helga Zepp-LaRouche är villig att föreläsa om är ”Hur människan, som Guds trädgårdsmästare, kan fördubbla världens matproduktion.”

Ulf Sandmark för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

Box 6057, 129 06 Hägersten, 08/983010

Hänvisningar:

Upprop bland vetenskapsmän initierat av Arthur Robinson, chef för Oregon Institute of Science and Medicine, och Frederick Seitz, National Academy of Sciences:
http://www.larouche.se/nyheter/2008/05/21/31-072-vetenskapsman-gar-emot-...

Konklusion (på engelska) från: Global Warming - Scientific Controversies in Climate Variability, International seminar meeting at The Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, September 11-12th 2006 http://gamma.physchem.kth.se/~climate/

Rapport (på engelska) om Justicia et Pax konferens om Klimatförändring och utveckling den 26-27.4 2007 http://www.larouchepac.com/node/3886/print

LaRouches kommentar och Cardinal Renato Martino avslutningstal i utdrag från Justicia et Pax konferens om Klimatförändring och utveckling den 26-27.4 2007 (på engelska) http://www.larouchepac.com/node/3752/print

Hemsida för Justitia et Pax där talen från konferensen finns (utom Martinos) http://www.justpax.it/pcgp/eng/home_eng.html Sök på “Climate Change and Development”