Den befriande kraften

Vill du att alla skall slippa tvingas bära vatten och ved? Om du inte förstår så se barnen på bilden!

Med eldrivna pumpar kan alla få vatten i kranen, i stället för att släpa och bära in det i köket. Med elektricitet och hissar kan människorna slippa lyfta tungt i trappor. I stället för att bära ved, kol eller fotogen kan elektriciteten föra in energin i huset. Den rinner rent och enkelt genom ledningen och kan dessutom användas till mer än värme och ljus. Elen kan samverka med plasmor i lysrör och ge bättre ljus än eldslågan. Ihop med magnetism kan den bli till information, ljus och ljud i dina apparater.

Ju mer el du kan nyttiggöra, desto mindre blir trälandet av människor och arbetsdjur och desto mer kan du ägna dig åt det som bara människor kan göra. Ju mer el desto mer mänskligt blir samhället.

Precis som när du andas in mer luft efter en ansträngning, kan du skapa så mycket el som du behöver. Precis som man bygger vägen, när ett hus skall byggas, bygger man också ut elproduktionen.

Slösa inte på dina krafter!

Vill du samla ved för att göra el? Om du bränner upp veden i elkraftverken, slösar du verkligen bort dina krafter. Veden är tio gånger mer värdefull som cellullosaråvara till papper. Om du vill spara på veden och krafterna, bör du söka efter den mest koncentrerade energin.
Den oslagbart mesta energin ligger inkapslad i all materia. Med formeln E=mc2 1 sammanfattade Albert Einstein briljant hur mycket energi det finns i materia. Det betyder att du har de kraftfullaste små paket med energi gratis och överallt.

Kraften i sol, vind och vågor är mycket mer utspridd och tar mycket mer arbete att samla in. Det går årtionden innan man får tillbaka den elkraft som gått åt för att bygga ett vind- eller solkraftverk. Sådana energikällors lägre energitäthet suger musten ur ett samhälle eftersom så mycket energi och resurser går åt till att samla in sådan kraft.

Om du tror att det går att samla ihop lika mycket energi från de förnybara, oändliga energikällorna sol och vind, som från materien, bör du tänka efter. Det är som att säga, att det är lika bra att samla ihop information eller filmer på fyra tusen 1 MB disketter, som att göra det på ett enda 4 GB USB-minne!

Om du säger att solenergin är obegränsad, hur är det med energin ur den materia som också solenergin kommer ifrån?

Redan i dag kan du få ut materians energi ur framför allt uran och torium, men med vätekraft, som man forskar på, kan du ta fram energin i vattnet omkring dig. Ur varje liter vatten kan du då utvinna lika mycket energi som ur 300 liter bensin. Varför skall du då slösa bort krafterna på att samla ihop vind, sol, kol eller olja?

Inte bara Norge, utan även Sverige, är rikare på energi än Saudiarabien. Sverige har Europas största urantillgångar och Norge har en tredjedel av världens torium. Med kraften från denna materia kan du befria människor i hela världen från vatten- och vedbärande, svalka dem med lufkonditionering, lyfta dem med hissar och lysa upp deras liv.

Kraften i materian

För dig som förstår detta med Einsteins formel och energitäthet, måste den svenska energidiskussionen framstå som fördummande. Folkpartiet talar om fyra nya kärnkraftsreaktorer för elproduktion och att använda den värme som skickas ut i havet - det är allt. De fyra nya reaktorerna behövs för att börja avlösa de nuvarande tolv, som om 20 år kan vara uttjänta.

Men kärnenergi är mer än elproduktion. Med kärnkraft kan du också tillverka en annan energibärare: vätgas som på allvar kan ersätta bensinen som bilbränsle. När vätgas förbränns blir avgasen bara vatten.

Det är med en ny typ av reaktor som Sverige kan storsatsa på en omställning till vätgasdrift. Den kallas för högtemperaturreaktor och tillverkas bland annat i Sydafrika. Det är den enda typ av reaktor som kan få fram tusengradig värme som kan tillverka vätgas genom att under värme spjälka ut vätet ur vatten. Med en sådan värme kan du också billigt förvandla sopor, skogsavfall och annat lågvärdigt skräp till värdefulla råvaror.

Högtemperatureaktorn är idiotsäker och passar därför bra i den svenska kärnkraftsdebatten. Den är så säker att den kan byggas nära städer. Med värmen kan staden få el, värme, lokalproducerat bilbränsle och samtidigt råvaror, som kan användas för olika sorters produktion i stadens industrier.

En skulle t.ex kunna byggas vid Sundsvall för att ge både kraft och nya råvaror åt aluminium- och skogsindustrin.

En annan högtemperaturreaktor skulle kunna användas för att utveckla materialproduktionen vid Vargön i Trollhättan och petrokemin i Lysekil.

På så sätt går det att fortsätta i Sverige tills det finns elektricitet, vätgas och råvaror att sätta en miljon, i dag arbetslösa och undersysselsatta, i direkt produktivt arbete.

Stoppa slöseriet!

Just nu slösar man bort den mesta kärnenergin som produceras i Sveige. Mer än hälften går bara rakt ut i havet i stället för att användas för uppvärming. Av det redan utvunna uranet planerar man att kasta bort 99 procent.

Med återvinning och andra sorters reaktorer kan man använda uranet hundra gånger om och därmed räcker det alla gånger tills vätekraften har utvecklats klart. Man slösar bort värdefull ved och kastar bort berg av sopor. Ju värre man styr in samhället på sådant slöseri, desto mer går det på tomgång, och det blir mindre och mindre över för att göra det bättre för folk.

Värst är ändå slöseriet med människor, som måste förlora år av sina liv på att träla med att bära, släpa och lyfta, men också på meningslös forskning och sysselsättning med glesa och utspädda energikällor (sol, vind och vågor), som du på förhand kan veta är sämre än materia.

Du kan i stället ta vid efter Einstein och fortsätta att utforska och arbeta med materiens hemligheter. Just nu arbetar mänskligheten med några få av atomkärnornas isotoper. Det finns 60 000 isotoper att utforska och använda på så många sätt som bara du, Människa, kan tänka ut!

  1. E står för energi, m för massa, vilket motsvarar materia, och c är ljushastigheten 300 000 000 meter/sekund.
Dokumentet tillhör dossiern: