Den andra amerikanska revolutionen mot britterna och Obama

Tal på LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s kampanjmöte "Stoppa nedräkningen till världskrig!" på Hägerstensåsens medborgarhus den 9.10 2012. Se detta tal på video här

Veckorna fram till valet i USA den 6 november kan bli de mest dramatiska i världshistorien.

Påpassligt nog tog radioprogrammet Godmorgon Världen i söndags upp Kubakrisen som skedde för jämt 60 år sedan då världen stod på randen till ett kärnvapenkrig. I programmet uttalande sig sonen till den dåvarande sovjetiske ledaren Chrustjov, vilken numera lever i USA och är professor där. Chrustjov den yngre uttalade sig också med anledning av dagens Irankrigshot. Kubakrisen visar, sa han, är att alla konflikter kan lösas med förhandlingar. Det blev samtidigt slutordet i programmet som därmed blev en vädjan till fred samtidigt som man indirekt talade om vad som idag riskerar hända.

En finansexpert, som i fredags offentligt diskuterade diskuterade vilka val världen står inför just nu, ställde valet mellan världskrig eller 200 procents inflation. Han heter Clem Chambers och är chef för en ledande nyhetsbyrå i London för finansrådgivning men också finanskommentator i media och författare till flera thrillers om finanskriser. Han berättade i sin blogg att han talat med en brittisk finansman som ansvarar för ungefär en procent av Storbritanniens BNP och som sa att endast ett världsomfattande finansiellt styrsystem skulle kunna hindra ett haveri av världsekonomin. Detta skulle leda till tredje världskriget, hade Chambers då svarat, eftersom länder skulle sätta sig emot det. Chambers förespråkade därför en hyperinflation, med 200 procents inflation varje år i 10 år, vilket skulle enligt honom lösa finanskrisen utan världskrig.

Har ni hört om risken för världskrig eller hyperinflation förut? Det var just rubriken på Helga Zepp-LaRouches Webcast den 22 september.

Det är just denna typ av diskussioner i Storbritannien som har fått en hel grupp finansiellt ledande oligarker där och i övriga Europa och USA att försöka avbryta denna drift mot världskrig eller hyperinflation. Oligarkerna vet att Ryssland och Kina inte tänker kapitulera och betala finanskrisen, inte ens inför den kärnvapenutpressning de just nu utsätts för i kriserna om både Syrien/Iran och om en del obebodda öar mellan Kina och Japan. De har därför gått in för LaRouches lösning på finanskrisen att sanera bort finansbubblorna med hjälp av bankdelningslagen Glass-Steagall.

I finanskrisen utmanas hela den nuvarande internationella världsordningen av flerhundraårig västerländsk kolonialism och dominans. Vapnen är framtagna och utplacerade den närmaste månaden för att återta dominansen med militära medel. Detta är vad som håller på att hända mitt i vår vardag, men hörde något om det i partiledardebatten i söndags på SVT:s Agenda? Vi hotas av världskrig eller finanskollaps och ledande krafter i världen agerar för att komma fram till en lösning. Vid sidan av den diskussion, som vi tänker ha här på detta möte arrangerat av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, är den svenska politiska debatten en ren ankdamm.

Vi har på dessa möten diskuterat ur finanskrisen kan lösas med återinförandet av bankdelningslagen Glass-Steagall åtföljt av inrättandet av ett kreditsystem, fasta växelkurser och stora infrastrukturprojekt som sätter alla produktiva krater i fullt arbete. På detta möte skall jag i denna inledning koncentrera mig på möjligheten att blockera världskrigshotet genom att Obama avsätts lagligt och det är faktiskt möjligt genom den revolutionära situationen i USA just nu.

Lyndon LaRouche hade en extrainsatt internetkonferens i fredags för att samla alla krafter i denna andra amerikanska revolution och kommer att hålla en liknande diskussion varje fredag fram till det amerikanska valet.

När Obamas smälte ihop inför TV-kamerorna i förra tisdagen presidentvalsdebatt med Mitt Romney ökade krigsrisken ännu mera. Idag har vi kunnat höra på radionyheterna hur Obama därefter förlorat 14 procenteheter av sitt väljarstöd, så att Romney nu leder. Ännu värre har det gått med Obamas stöd bland kvinnorna där han förlorat 18 procentenheter, men så ser ofta kvinnor mer än män när män ljuger.

Obama visade sig vara en fasad, som inte fungerar när han saknar sin telepromter och regisserade framträdanden. Han klarar inte av att utmanas i en riktig debatt. Han lyftes in i förra valkampanjen med stöd från Wall Street-miljardärer, George Soros, knarkpengar och skyddades av en artig utmanare i Hillary Clinton, som inte ifrågasatte hans fula valkampanj. När Obama nu tvingas till en debatt på riktigt och inte klarar av det, visar det att Lyndon LaRouche hade rätt i sin analys av Obama som en Neroliknande personlighet. Obama är en dumdryg uppblåst personlighet, men också farlig.
I och med Obamas genomklappning i sin första valdebatt ökar risken för politiska katastrofer liknande Neros, som ju är känd för att själv ha anstiftat branden i Rom. Världskrigsrisken ökar nu kraftigt pådrivet av både en störd Obama och hans uppbackare i det Brittiska imperiet. Bara katastrofala utrikespolitiska skenmanövrer kan nu hålla kvar Obama på presidentposten - stora militära kriser, som kan bli till ett världskrig mellan USA och Ryssland.
Ledande personer i USA är rädda för Obama. Det bästa exemplet på det är Bill Clinton. Som svar på en fråga i fredags sa LaRouche att Bill Clintons stora tal till stöd för Obama berodde på att Clintonfamiljen står under hot. Clinton är av någon orsak rädd för Obama och därför bör man inte lyssna på vad han säger om Obama just nu, sa LaRouche.

Men ni undrar säkert vad det skulle vara för amerikansk revolution som skulle kunna ändra på något före amerikanska valet? Vad finns det för tecken på det? Finns det några protester på gatorna, plakatviftande massdemonstrationer, revolutionskommittéer, revolutionsmiliser eller inbördeskrig? Det finns mycket protester och missnöje i det amerikanska folket, men inte något som ser ut som det vi i Europa förknippar med revolutioner, men de är också oftast inga riktiga revolutioner.

Hur ser då den pågående amerikanska revolutionen ut? Här kan ni se några typiska amerikanska revolutionärer.
De talar på en presskonferens anordnat den 21 september av LaRoucherörelsen amerikanska tidskrift EIR för den kongressmannen Walter Jones och hans motion "107" som går ut på att begränsa amerikanska presidenters möjlighet att gå i krig utan krigsförklaring från kongressen.

Lawrence Wilkerson sa t. ex.:
- Vad vi fokuserar på är vad vi kallar presidentens ödesdigra beslut. Det är att sända unga män och kvinnor att dö i statliga uppdrag och också, vilket vi ofta glömmer i detta land, att på statligt uppdrag döda andra människor.
- Det senaste årtiondet enligt Pentagons försiktiga beräkningar har vi dödat mer än 300.000 människor. Det är en tanke som får en att se nyktrare, särskilt som det inte finns något existenshot mot USA överhuvudtaget. Det finns inget inom synhåll heller, annat än kanske oss själva.
- James Madison som ofta beskrivs som vår konstitutions fader, sa ofta att lämna över krigsbesluten till den verkställande makten är samma sak som tyranni. Det är precis vad vi gjort.

[What we focus on, or what we have come to call, is "fateful decision-making" by the President. "Fateful decision-making" we define as decisions made to send young men and young women to die for state purposes. And also, something we often forget, particularly in this country, to kill other people for state purposes. In the last decade, by conservative Pentagon estimates, we have killed over 300,000 people. That's a sobering thought, especially when there is no existential threat to the United States of America whatsoever. Nor is there one in sight, other than perhaps ourselves.]

Bruce Fein sa:
- Jag vill betona vad övl Wilkerson sa: Dödandet av de 300.000 är mord. Därför att legalt krig gör det som vanligtvis kallas mord legalt. Men om man inte är i legalt krig, är det mord. Det var anledningen till varför grundningsfäderna var så beslutsamma att införa så exakta regler för att börja krig, precis därför att krig innebär djungelns lag. ...
- De alla var överens att krigspolitik var oförenligt med frihet! Principerna för att rättfärdiga krig flyttar hem in i inrikespolitiken.
- Det har vi sett alldeles nyligen med lagen NDAA (National Defense Authorization Act), som ger presidenten rätt bara för att han säger det, att spärra in vilken amerikan som helst som har gett "betydande stöd till någon som är allierad till en terroristgrupp". Nyligen när domstolen för New Yorks södra distrikt tillfrågades vad "betydande stöd" är för något, genom en stämning som gjordes av [kolumnisten för hemsidan truthdig.com] Chris Hedges, så svarade man: "Åh, vi vet inte." Vad är en "allierad till en terroristgrupp"? "Vi vet inte. Vi vet när vi ser den."
- Det visar vidden på den beslutsrätt som har tillåtits med NDAA. Det är en överflyttning hem [till inrikepolitiken]från det olagliga tillgreppet av makten över krigföringen! ...
- De senaste avslöjandena i New York Times dementeras inte av Obamaadministartionen - de är stolta över dem. Avslöjandena visar att presidenten både hävdar och utövar rätten att övervaka varje individ på planeten. Om han säger att du är en direkt fara för USA, så blir pulveriserad med en drönare. Någon rättslig kontroll? Nej! Någon kontroll från Kongressen? Nej! Något offentliggörande av de slags underrättelser som motiverar att du är en av de terrorister vi skall pulverisera? Nej!
- Allt är hemligt!
- Vad är en kombination av den verkställande, lagstiftande och rättsliga makten, plus bödelns arbete, allt samlat hos en person? Det beskrevs av grundningsfäderna i nr 47 av Federalistartiklarna [en av de 85 essäer som 1787-88 förespråkade ratificeringen av USA:s konstitution] som själva definitionen på tyranni! Tänk efter: Vad var hela anledningen till att vi gjorde Självständighetetsförklaringen [1776] och kämpade det amerikanska revolutionskriget? Att göra slut på kung Georg III:s tyranni. Och nu gör vi exakt vad vi revolterade emot för 230 år sedan!

[And I'd like to pick up and amplify on what Colonel Wilkerson said: Those 300,000 killings are murder. Because legal war makes what's customarily murder, legal. But if you're not at war legally, those are homicides. And the reason why the Founding Fathers were so intent on having a very exacting standard to enter war, was precisely because war is the law of the jungle. ... And we've seen it just recently, with the National Defense Authorization Act, that empowers the President to detain any American citizen, on his say-so alone, if you provide substantial assistance to a associated force of a terrorist group! And when recently, in the Southern District of New York, the United States was asked, what is "substantial assistance" in this suit brought by Chris Hedges - "oh, we don't know." What's an "associated force"? "We don't know. We'll know it when we see it. That shows you the breadth of the authority that's authorized by the NDAA, that's a migration from the war powers usurpation! ... The most recent disclosures in the New York Times, not at all refuted by the Obama Administration - they take pride in it! - shows that the President claims and exercises authority, to survey [surveille?] every species' individual on the planet; if he says, you're an imminent danger to the United States, you get vaporized: Predator drone. Any judicial review? No! Any Congressional review? No! Any disclosure of the profile of the intelligence, that justifies the finding, you're one of the terrorists we're going to vaporize? No! All secret! What we call a combination of Legislative, Executive, Judicial power, plus being executioner, all in one man! Which the Founding Fathers described in Federalist 47, as the very definition of tyranny! Now, think of that: The whole reason we had a Declaration of Independence and fought the war of the American Revolution was what? To end the tyranny of King George III! And now, we're practicing exactly, what we revolted against, some 225, 230 years ago!]

Anthony Schaffer sa:
- Vi kastade av oss den brittiska imperialismens överhöghet. Vi var den första koloni som bröt oss loss. Ändå har vi på många sätt blivit vad vi gjorde oss av med och jag anser att detta är något vi borde tänka på i stort i allt vi gör.
- På tal om kung George och britterna hade de något som kallades Stjärnkammare på medeltiden. Det fina med stjärnkammaren var att det var en hemlig domstol där fakta inte betydde något, bara vad härskaren tyckte. Skulle inte det vara trevligt att vi kunde göra vad helst vi ville? Det är där vi är idag!

[We threw off the yoke of British imperialism; we were the first colony to break ranks, and yet, we have in many ways become that which we threw off, and I think this is something we have to consider in the larger context of everything we do. Speaking of King George and the British, there was something called the Star Chamber that existed in the Middle Ages. And one of the great things about the Star Chamber, it was a secret court, where facts didn't really matter; it's just whatever the sovereign felt. Geez! Wouldn't that be nice if we could just do whatever we wanted, based on our feelings. That's where we're at!]

Joseph P Hoar skickade ett uttalande sedan han fått förhinder och inte kunde vara med personligen som planerat. Han skrev där:
"I sin stora visdom gav våra grundingsfäder, när de samlades i Philadelphia för att skriva den nya amerikanska konstitutionen, hela makten att förklara krig till den amerikanska kongressen. Efter att just ha genomfört en framgångsrik revolution för att befria sig från den brittiska monarkin, förstod våra grundare att det var avgörande för att försäkra sig om en representativ form av republikanskt självstyre att makten att förklara krig måste läggas hos kongressen och inte hos den verkställande delen. De var beslutna att förhindra varje form av monarki eller diktatur.
Inget har framkommit under de mellanliggande århundradena som ger anledning till någon ändring av deras visa beslut. Enligt vår federala konstitution, har endast kongressen makten att förklara krig, och det måste kvarstå som en kärnprincip. Under de senaste årtiondena har vi sett en urgröpning av denna princip i konstitutionen och jag samtycker helt med att denna urgröpning måste upphöra och vändas."

["In their great wisdom, our Founding Fathers, gathered in Philadelphia to draft the new U.S. Constitution, gave the sole authority to declare war to the U.S. Congress. Having just waged a successful revolution to free themselves from the British Monarchy, our Founders understood that it was essential, to secure a representative form of republican self-government, that the power to declare war must be in the hands of Congress, and not in the Executive Branch. They were committed to preventing any form of monarchy or dictatorship.
"Nothing has transpired in the intervening centuries to justify any alteration in their wise decision. Under our Federal Constitution, only the Congress has the power to declare war, and that must remain a cardinal principle. In recent decades, we have seen an erosion of that Constitutional principle, and I fully concur that this erosion must be halted and reversed."]

Bruce Fein avslutade:
- Jag håller med allt övl Wilkerson sade om hu vi helt har ändrat vad vi är som nation, vad vår själ är. Det var precis frågan John Quincy Adams tog upp när han som utrikesminister skrev sitt fjärde julital 1821 eftersom USA på den tiden inte var någon världsmakt och förlöjligades med: 'Vad har ni gjort för världen? Var är era pyramider? Var finns er kinesiska mur? Hur kommer det sig att ni inte har något monument att ge mänskligheten?
- Han sa nej. Republiken Förenta staterna, republikens ära, är frihet. Ett imperiums ära är dominans och makt. Vi skulle kunna vara världens diktatorer, men vi vill inte. Därför att vår politik skulle ändras från frihet till en baserad på tvång och makt!
- Och han hyllades! Ingen ställde sig upp och sa att du är så svag, hur kommer det sig att du inte vill ha makt över världen? Det är feltänkt. Han sa att USA:s väg var visdomens väg. Imperiernas väg är soldatens väg. Och han avvisade, USA avvisade, den tanken.

[And I say, I agree with everything that Colonel Wilkerson said about you've totally transformed who we are as a country, what our soul is. And this is what John Quincy Adams was asked: he was writing, as Secretary of State, his 1821, July Fourth address. Well, because the United States, at that time, wasn't a global power, and the United States was ridiculed: What have you done for the world, huh? Where are your pyramids? Where is your great Chinese Wall? How come you don't have some kind of monument that you can give to mankind? He said, no. The United States, the republic, the glory of the republic, is liberty. The glory of an empire is domination and control. He said, well, we could be dictators of the world, but we don't want to. Because our policy would change from one of freedom, to one of coercion and power. And he was applauded! No one stood up and said, oh, you're so weak. How come you don't want to control the world? That's wrong-headed. And he said the march of the United States, was the march of wisdom. The march of empires are the march of the foot soldier. And he rejected, the United States rejected that idea.]

Vad är det här för folk? Förutom LaRoucherörelsens Jeffrey Steinberg och kongressmannen Walter Jones så deltog på olika sätt dessa fyra mycket kända före detta regeringstjänstemän:
1. Överstelöjtnant Lawrence Wilkerson var stabschef åt den amerikanske utrikesministern och generalstabschefen Colin Powell,
2. Bruce Fein var biträdande justitieminister under president Ronald Reagan,
3. Överstelöjtnant Anthony Shaffer var tidigare underrättelsetjänsteman samt
4. General Hoar var tidigare högste chef för de amerikanska styrkorna i Mellanöstern, ett jobb direkt under presidenten i befälsordningen.

Som ni hörde hänvisade de alla till den amerikanska revolutionen mot den brittiska överhögheten på 1700-talet. Som ni hörde var det inte bara en formell hänvisning, utan en levande revolutionär tradition med politiska konsekvenser för var och en av talarna. Vad ni såg var en rad mycket erfarna personer med djup historisk kunskap i färd med att utöva det amerikanska självstyret. Att styra sig själv innebär att man påtar sig det totala slutgiltiga ansvaret för sina beslut. Med hjälp av sina erfarenheter drar man ut sina slutsatser till handling.

Det låter inte så mycket. Alla måste ju handla och producera beslut så man överlever. Massor av beslut fattas dagligen och ibland fattar alla människor avgörande beslut. Skillnaden är att i den amerikanska revolutionära traditionen handlar det om nationens styre också i stort. Det finns en amerikansk intellektualism i detta som mycket få européer erkänner.

Den europeiska intellektualismen är, i jämförelse med den amerikanska, mer dilettantisk. Man uttalar sin kritik. Man påverkar. Man sympatiserar. Men man har i det underdåniga Europa aldrig det fulla ansvaret för helheten. De europeiska intellektuella styr inte sig själva. Det lämnar de åt sina oligarker och diskuterar saker som går vid sidan om det viktigaste. Ofta diskuterar man i Europa för att dölja eller avleda det faktum att man inte tar sig något riktigt inflytande.

Det som slog mig när jag besökte USA och träffade duktiga amerikaner utanför de största städerna, var att det var som att komma in bland timmerhuggare. Folk kom med jeepar, grova skor, storrutiga skjortor, arbetsbyxor kallade jeans och rutiga vadmalsjackor. Amerikanska kläder och prylar var sällan kandidater för någon skönhetstävlan. Speciellt gäller det inte deras manualer. Det är funktion som gäller och gärna grovt tilltaget så att sakerna inte ska gå sönder. Jag fick en annan uppfattning om begreppet att allt i USA skall vara "störst i världen". Det handlar i grunden om att saker och ting säkert skall fungera, att man dragit ut konsekvensen av sitt ansvar och att man är självstyrande.

Men den verkliga skillnaden gentemot Europa är att den amerikanska intellektualismen i hög grad handlar om självstyret. I den amerikanska revolutionens anda drar man ut konsekvenserna av sitt historiska, filosofiska och praktiskt politiska vetande till de mest avgörande beslut för att styra sig själv. Den amerikanska konstitutionen och hela debatten omkring den är ett ständigt använt verktyg för denna amerikanska intellektualism.

Revolutionen finns i USA inte bara bland aktiva politiker och förtroendevalde på alla nivåer. Den finns också bland tjänstemän och militärer i motsats till Europa, där dessa skikt ser som överhetens förvaltare och oftast är de sista att ansluta sig till en revolution. De höga regeringstjänstemän som deltog på EIR:s presskonferens för Walter Jones är typiska fd amerikanska tjänstemän som hanterar den amerikanska revolutionens självstyre. Amerikanska regeringstjänstemän på alla nivåer pensionerar sig aldrig helt från de uppgifter de haft. De fortsätter som rådgivare eller medarbetare i andra former. Runt alla amerikanska institutioner finns därför kretsar av tidigare medarbetare i ständig dialog med de aktiva befattningshavarna om hur olika problem skall hanteras. Den centrala uppgiften att styra landet går över alla partigränser. Det gör att man ofta ser personer från de båda partierna utnämnas till varje administration. Nationens självstyre är den gemensamma uppgiften.

Partierna finns men är egentligen missfoster och finns inte enligt konstitutionen. Det främsta skyddet Obama har, är just partisplittringen av landet. Att man alltid skall heja på det egna lagets spelare även om de leder nationen till en katastrof.

Vad vi ser nu ske i den nya revolutionära processen i USA, är att just nationens bästa börjar sättas före partierna. Mängder av kongressledamöter och tjänstemän i både regeringsadministration och rättssystem hanterar nu en hel serie brott mot konstitutionen som Obama ansvarar för. De är var och en jättelika processer för att återföra USA till den amerikanska konstitutionens principer.

Imorgon kommer den första hearingen ske i kongressen för Bengazigate, där Obama personligen har satt sig i samma lögnposition som president Nixon. Obama och hans medarbetare ljög i flera dagar om orsaken till mordet på den amerikanske Libyenambassadören Chris Stevens. Som om det inte räckte har Obama beskyddat samma Al Qaida-terrorister för deras attack mot USA den 11 september och i politiken att fälla både överste Khaddafi i Libyen och president Assad i Syrien.

Skandalen om amerikanska regeringens vapenlangning till mexikanska knarkmaffian rullar vidare, speciellt sedan president Obama personligen skyddat justitiedepartementets dokument med hänvisning till presidentens handlingsfrihet. Eftersom han samtidigt har skyddat samma knarkmaffias penningtvätt i amerikanska och brittiska storbanker i USA och enorma mängder av anonyma småbidrag rasar in på hans valkampanjskonton, så blir frågetecknen kring Obama allt fler.

De olagliga krigen är just den fråga som kongressmannen Walter Jones presskonferens handlade om. Men också Obamas politik att döda människor utomlands utan några som helst rättsprocesser genom användning av drönare utreds. Speciellt allvarligt blir det för Obama eftersom han personligen engagerat sig genom att delta i besluten varje tisdag om vilka som sätts upp på dödslistan för drönarattackerna.

Obamas stöd till bankerna före alla andra statliga uppgifter genom de jättelika bankstöden till Wall Street är också föremål för mängder av utredningar. Det attackerades också av Mitt Romney i den valdebatt som Obama inte klarade av, liksom den dödspanel Obama tillsatt genom sin sjukvårdsreform. Denna dödspanel skall, utan kongressens möjlighet att påverka unde flera år, bestämma vilka kategorier av sjuka som det inte lönar sig att vårda. Panelen ingår i den besparingspolitik som sjösattes med sjukvårdsreformen, som ju går ut på att tvinga in amerikanerna i privata försäkringsbolag som söker alla möjligheter att inskränka vården och öka sina vinster. Dödspanelen var just den första reform som visade på att Obama hade en människosyn att vissa människoliv inte var värda att leva och fick Lyndon LaRouche att sätta en Hitlermustasch på Obamas bild.

Lyndon LaRouche har just fyllt 90 år och han fortsätter vara en centralgestalt för den amerikanska revolution som nu håller på att leda till att Obama lagligen avsätts. Situationen är så dramatisk, med så höga insatser som världskrig med vätebomber, att det inte går att använda några gamla tumregler för hur länge riksrättsprocesserna skall ta. Obama kan mycket väl avsättas före det amerikanska valet den 6 november och det skulle vara en fördel för det skulle i sista stund kunna leda till att en annan vanlig människa kan träda fram som demokratisk presidentkandidat och vinna. Det räcker inte med att fälla Obama i valet eftersom han då sitter kvar i mer än två månader till överlämnandet i januari och sedan fortsätter krigshotet dessutom i så fall med Mitt Romney som president.

Vad som behövs nu är förståelse för och omedelbart stöd till den andra amerikanska revolutionen!

---

Hela Walter Jones presskonferens kan ses på video eller läsas här (på engelska)

Läs Clem Chambers argumentation för hyperinflation här (på engelska)

Lyssna på inslaget om Kubakrisen i God morgon världen här

Svensk presentation av presskonferensen med Walter Jones:
http://www.larouche.se/artikel/eir-kongressledamoten-jones-organiserar-presstraff-med-bland-andra-topmilitarer-om-hcr-107