EAPTV: Den amerikanske presidentens inlägg i debatten om förvarningssystem för jordbävningar