De Nordiska länkarna till Nya Sidenvägen

De Nordiska länkarna till Nya sidenvägen är ett tal på engelska av Ulf Sandmark hållet på Schillerinstitutets seminarium den 27.9 2016 i Strockholm.

Talet är en pdf-fil med flera av powerpoint bilderna visande kartorna på projekten som från hela Eurasien når nästan till Sverige. Det finns på följande länk eller om man klickar på "Nordiskalänkar" i rutan uppe till höger.

svenska/media/NSRNEURresponceEngelska_0.pdf

Läs mer om Schillerinstitutets seminarium i Stockholm den 27.9 2016:
http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutet-holl-seminarium-i-stockholm

Se videofilmerna på svenska om Världslandbrons projekt på:
http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron