Dagens "Ali Babas"

Precis som den berömde Ali Baba ropar "Sesam, öppna dig" framför grottan så ropar de fler än fyrtio rövarna i USA "nationalisera bankerna!" Med andra ord, störta Barack Obamas amerikanska regering.

Testet på hur sund och moralisk någon finansexpert är i dag, är deras villighet att inte stödja någonting annat än att under konkursskydd låta omorganisera resterna av det som, innan de ökända Dodd-Frank-bedrägerierna, varit nationens stora regelrätta affärsbanker. Denna omorganisation måste ske på det sätt jag föreslagit i mitt lagförslag HBPA, som den av Felix Rohatyn och George Soros kontrollerade Dodd-Frank-klubben, "Amerikas fyrtio rövare", arbetat för att sabotera.

Under ett sådant federalt konkursförfarande skyddas de konton, inklusive bolån, som omfattas av Glass-Steagall-lagens kriterier för banker med oktroj. Genom att skydda dessa konton kan vardagslivets nödvändiga funktioner fortsätta och de riktiga besparingarna skyddas. Man återgår således till mer eller mindre normal verksamhet under federalt konkursskydd. Det är spelarna som måste ta de förluster som de, endast de, har förtjänat.

Under en sådan ordning kan det amerikanska bankväsendet och finansdepartementet befrias från det nuvarande tjuvaktiga grepp de sitter i, där de tvingats gå i borgen för spelare och tjuvar. Regeringens stödaktioner kan då i stället hjälpa till med återställandet och tillväxten av vad som traditionellt varit underhåll av och investeringar i produktiva arbeten och nödvändiga tjänster.

Alla andra åtgärder skulle ha samma effekt som landsförräderi eller ännu värre. De giriga galningar som använde personer som Dodd och Frank och andra medskyldiga verktyg i det federalt stödda rånet av Amerika, måste avlägsnas från sina poster, så att den storslagna principen om det allmänna bästa från portalparagrafen i den amerikanska konstitutionen alltjämt ska kunna råda. Finansiella bedragare av alla övertygelser må jämra sig.

Försvara den principen som om din familjs liv och framtid hänger på den. Det gör de.